BÀI VIẾT MỚI

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

Bảng mã báo lỗi máy in HP LaserJet Pro 400 M401dn

Bảng mã báo lỗi HP LaserJet M401dn Pro 400 là gì

Trong quá trình hoạt động máy in sẽ gặp lỗi và hiển thị lỗi trên màn hình, từ đây ta có thể tra xem máy in của mình đang gặp vấn đề gì để tìm hướng giải quyết, sửa chữa.

Bảng mã báo lỗi này áp dụng cho máy nào

Bảng mã báo lỗi áp dụng cho các mã máy in cùng seri HP Pro 400.

 máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 50.1000

Hiển thị:50.1000
Mô tả:Lỗi nhiệt độ bộ sấy nhiệt áp thấp

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 50.2000

Hiển thị:50.2000
Mô tả:Lỗi bộ nhiệt chậm

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 50.3000

Hiển thị:50.3000
Mô tả:Lỗi nhiệt độ nhiệt áp cao

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 50.4000

Hiển thị:50,4000
Mô tả:Lỗi mạch sấy ( Fuser )

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 50,7000

Hiển thị:50,7000
Mô tả: Lỗi mở Fuser. Lỗi fuser thermistor thấp. Lỗi fuser thermistor cao

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 50.x

Hiển thị:50.x Lỗi Fuser ( sấy )
Mô tả: Máy in đã gặp lỗi với bộ sấy.
Biện pháp khắc phục:Tắt nguồn sản phẩm, đợi ít nhất 30 giây và sau đó bật nguồn sản phẩm và chờ cho nó khởi động. Tắt sản phẩm, đợi ít nhất 25 phút rồi bật sản phẩm. Nếu bạn đang sử dụng một bộ bảo vệ điện áp hãy loại bỏ nó. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ cắm trên tường. Bật nguồn sản phẩm. 

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 51.0000

Hiển thị:51.0000
Mô tả: Phát hiện chùm tia hoặc lỗi laser

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 51.2000

Hiển thị:51.2000
Mô tả:Lỗi laser quét đen (chỉ thiết bị nội tuyến)

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 51.XX

Hiển thị:51.XX Lỗi
Mô tả:Sản phẩm đã gặp lỗi phần cứng bên trong.
Biện pháp khắc phục:Tắt nguồn sản phẩm, đợi ít nhất 30 giây và sau đó bật nguồn sản phẩm và chờ cho nó khởi động.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 52.0000

Hiển thị:52.0000
Mô tả:Lỗi moto quét laser

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54,0100

Hiển thị:54,0100
Mô tả:Lỗi cảm biến môi trường
Biện pháp khắc phục:Xác minh rằng các đầu nối bộ điều khiển DC được kết nối chắc chắn. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế cảm biến nhiệt độ / độ ẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54.0600

Hiển thị:54.0600
Mô tả:Lỗi cảm biến mật độ
Biện pháp khắc phục:Xác minh rằng các cáp giữa bộ điều khiển DC được kết nối chắc chắn. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế cảm biến phân phối sai màu. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54.1100

Hiển thị:54.1100
Mô tả:Mật độ đen ngoài phạm vi
Biện pháp khắc phục:Xác minh rằng các cáp giữa bộ điều khiển DC được kết nối chắc chắn. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế cảm biến phân phối sai màu. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.mucinhanoi365.com

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54.1200

Hiển thị:54.1200
Mô tả:Bất thường đo mật độ đen
Biện pháp khắc phục:Xác minh rằng các cáp giữa bộ điều khiển DC được kết nối chắc chắn. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế cảm biến phân phối sai màu. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54.1400

Hiển thị:54.1400
Mô tả:Lỗi cảm biến đăng ký mặt phẳng màu (chỉ thiết bị nội tuyến)
Biện pháp khắc phục:1. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. 2. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi tạo. Nếu lỗi vẫn còn, hãy xác minh rằng các cáp giữa cảm biến phân phối sai màu và bộ điều khiển DC được kết nối chắc chắn. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế cảm biến phân phối sai màu. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế khay mực. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54,1501

Hiển thị:54,1501
Mô tả:Không thể đọc được mẫu CPR Cyan
Biện pháp khắc phục:1. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. 2. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi tạo. Nếu lỗi vẫn còn, hãy xác minh rằng các cáp giữa cảm biến phân phối sai màu và bộ điều khiển DC được kết nối chắc chắn. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế cảm biến phân phối sai màu. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế khay mực. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54.1502

Hiển thị:54.1502
Mô tả:Không thể đọc được mẫu CPR Magenta
Biện pháp khắc phục:1. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. 2. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi tạo. Nếu lỗi vẫn còn, hãy xác minh rằng các cáp giữa cảm biến phân phối sai màu và bộ điều khiển DC được kết nối chắc chắn. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế cảm biến phân phối sai màu. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế khay mực. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54.1503

Hiển thị:54.1503
Mô tả:Không thể đọc mẫu CPR màu vàng
Biện pháp khắc phục:1. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. 2. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi tạo. Nếu lỗi vẫn còn, hãy xác minh rằng các cáp giữa cảm biến phân phối sai màu và bộ điều khiển DC được kết nối chắc chắn. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế cảm biến phân phối sai màu. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế khay mực. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54,1599

Hiển thị:54,1599
Mô tả:Không thể đọc được mẫu CPR đen
Biện pháp khắc phục:1. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. 2. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi tạo. Nếu lỗi vẫn còn, hãy xác minh rằng các cáp giữa cảm biến phân phối sai màu và bộ điều khiển DC được kết nối chắc chắn. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế cảm biến phân phối sai màu. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế khay mực. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54.1800

Hiển thị:54.1800
Mô tả:Lỗi cảm biến mức mực đen
Biện pháp khắc phục:1. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. 2. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi tạo. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.mucinhanoi365.com

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54.2100

Hiển thị:54.2100
Mô tả:Lỗi phát hiện chùm tia (BD)
Biện pháp khắc phục:Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54.2500

Hiển thị:54.2500
Mô tả:Lỗi cảm biến trên cùng của trang
Biện pháp khắc phục:Xác minh rằng các đầu nối bộ điều khiển DC được kết nối chắc chắn. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ điều khiển DC.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 54.XX

Hiển thị:54.XX Lỗi
Mô tả:Sản phẩm đã gặp lỗi với một trong các cảm biến bên trong.
Biện pháp khắc phục:Tắt nguồn sản phẩm, đợi ít nhất 30 giây và sau đó bật nguồn sản phẩm và chờ cho nó khởi động.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 55.3000

Hiển thị:55.3000
Mô tả:Lỗi giao tiếp động cơ.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 55,4000

Hiển thị:55,4000
Mô tả:Lỗi hết thời gian giao tiếp động cơ
Biện pháp khắc phục:

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 55.X

Hiển thị:55.X Lỗi
Mô tả:Sản phẩm đã gặp lỗi nội bộ.
Biện pháp khắc phục:Tắt nguồn sản phẩm, đợi ít nhất 30 giây và sau đó bật nguồn sản phẩm và chờ cho nó khởi tạo. 

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 57

Hiển thị:Lỗi 57 quạt
Mô tả: máy in đã gặp sự cố với quạt bên trong.
Biện pháp khắc phục: Tắt nguồn sản phẩm, đợi ít nhất 30 giây và sau đó bật nguồn sản phẩm và chờ cho nó khởi động.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 57.0000

Hiển thị:57.0000
Mô tả:Lỗi động cơ quạt

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 57.0600

Hiển thị:57.0600
Mô tả:Lỗi động cơ quạt

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 59.X

Hiển thị:59.X Lỗi
Mô tả:Sản phẩm đã gặp sự cố với một trong các động cơ.
Biện pháp khắc phục:Tắt nguồn sản phẩm, đợi ít nhất 30 giây và sau đó bật nguồn sản phẩm và chờ cho nó khởi động.

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 79

Hiển thị:79 Lỗi
Mô tả:Sản phẩm đã gặp lỗi phần mềm bên trong.
Biện pháp khắc phục:Tắt nguồn sản phẩm, đợi ít nhất 30 giây và sau đó bật nguồn sản phẩm và chờ cho nó khởi động.mucinhanoi365.com

Máy in HP LaserJet M401dn Pro 400 báo lỗi : 79.xxxx

Hiển thị:79 Lỗi dịch vụ
Mô tả:Một DIMM không tương thích được cài đặt.
Biện pháp khắc phục: 1. Tắt nguồn sản phẩm. 2. Cài đặt DIMM mà sản phẩm hỗ trợ. 3. Bật sản phẩm lên. Nếu thông báo vẫn còn, liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

 

|Tham khảo dịch vụ sửa máy in

 

Từ khóa tìm kiếm: máy in HP LaserJet Pro 400 báo lỗi, máy in HP LaserJet Pro 400 M401dn báo lỗi, máy in HP M401 báo lỗi, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 50.1000, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 50.2000, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 50.3000, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 50.4000, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 50.7000, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 50, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 51.0000, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 51.2000, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 51, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 52.0000, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.0100, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.0600, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.1100, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.1200, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.1400, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.1502, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.1503, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.1599, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.1800, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.2100, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54.2500, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 54, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 55.300, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 55.4000, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 55, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 57, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 57.0000, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 57.0600, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 59, HP LaserJet Pro 400 báo lỗi 79

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 31/03/2019

Lượt xem: 2433

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 5

Điểm đánh giá: 5

0988553353