Bảng mã lỗi Fuji Xerox Vivace 455/400/500/550

[Bảng mã lỗi] máy photocopy Fuji Xerox Vivace 455/400/500/550

Trong quá trình vận hành máy tuổi thọ vật tư máy sẽ có sự hao mòn gây nên các lỗi của máy. Máy photocopy sẽ báo lỗi hệ thống, máy Fuji Xerox Vivace 455/400/500/550 trên màn hình sẽ hiện mã số lỗi. Và các bạn không biết máy của mình đang bị lỗi gì ? Hôm nay chúng tôi cung cấp cho các bạn tham khảo tài liệu tra cứu mã lỗi của dòng máy photocopy Xerox Vivace 455/400/500/550

fuji xerox vivace v455

Tài liệu tra cứu mã lỗi nhằm giúp cho người dùng hoặc kỹ thuật xác định chính xác máy photocopy lỗi ở đâu, nguyên nhân nào gây nên để có phương án sửa chữa máy photo xerox chính xác nhất, hiệu quả nhất.

A2.1 : Báo kẹt khi có giấy ở sensor nhận bản gốc vá sensor đầu ra của DADF    . kiểm tra  sensor  nhận bản gốc
. kiểm tra sensor đầu ra DADF 
. kiểm tra Belt
A2.2 : sensor đầu ra DADF  báo kẹt giấy    . kiểm tra sensor đầu ra DADF 
. kiểm tra Belt
A2.3 : sensor đầu ra DADF báo kẹt giấy    . kiểm tra sensor đầu ra DADF 
. kiểm tra Belt
. kiểm tra moto Belt
A3.1 : sensor báo khổ giấy báo lỗi    . kiểm tra sensor báo khổ giấy
A3.2 : Sensor báo khổ giấy báo lỗi trong chế độ 2 IN 1    . kiểm tra size SNR bên trong 
. kiểm tra size SNR bên ngoài
. kiểm tra sensor đầu ra DADF 
A5.1 : công tắc cửa bên tráI không đóng    . đóng lại cửa
. kiểm tra công tắc cánh cửa bên trong (5.14),bên ngoài (5.5)
A6.1 : Lỗi bản gốc    . kiểm tra lại bản gốc
. ấn nút Cleand và thực hiện lại
A7.1 : công tắc mở DADF     . kiểm tra công tắc Platen INTK    
A8.1 :công tắc cử đầu ra DADF không đóng    . kiểm tra công tắc cửa bên phảI DADF
C1.2  : khay 1 không feed được giấy    . kiểm tra bánh xe kéo giấy khay 1
. kiểm tra sensor trục chờ 
C1.3 :tắc giấy ở trục chờ khi chạy khay 1    . kiểm tra sensor đầu ra khay 1
. kiểm tra sensor trục chờ
C2.1 : khay 2 không kéo được giấy    . kiểm tra sensor 
. kiểm tra sensor trục chờ khay2 
C2.2 : kẹt giấy ở sensor đầu ra khay    . kiểm tra sensor đầu ra khay 2 
. kiểm tra sensor ra khay 1
C2.3  : kẹt giấy ở trục chờ khi chạy khay 2    . kiểm tra sensor đầu ra khay 3
. kiểm tra sensor trục chờ 
C3.1  : kẹt giấy tại khay 3    . kiểm tra bánh xe kéo giay khay 3
. kiểm tra sensor đầu ra khay 3 
C3.2 : kẹt giấy tại sensor đầu ra khay 1 khi chạy khay 3    . kiểm tra sensor 
C3.3 : kẹt giấy tại trục chờ khi chạy khay3    . kiểm tra sensor ra khay 1
C4.1: kẹt giấy tại khay4    . kiểm tra sensor đầu ra khay 
. kiểm tra khớp ma sát kéo giấy khay
C4.2 : kẹt giấy tại sensor đầu ra khay 1 khi máy chạy khay    . kiểm tra sensor đầu ra khay 1  
. kiểm tra sensor đầu ra khay 4
C4.3 : kẹt giấy tại trục chờ khi sử dụng khay4    . kiểm tra sensor  đầu ra  khay 1
. kiểm tra sensor trục chờ mucinhanoi365.com
C6.1 : kẹt giấy tại Duplex    . kiểm tra hệ thống kéo giấy bộ đảo mật,khớp ma sát, sensor đầu ra 
C6.2 : kẹt giấy tại sensor đầu ra khay 1 khi chụp 2 mặt    . kiểm tra đầu ra sensor DDM 
. kiểm tra sensor khay 1
C6.3  : kẹt giấy ở trục chờ khi chạy 2 mặt từ DDM    . thao giấy tắc, kiểm tra sự đóng mở của sensor đầu ra khay 1 
C8.1 : báo kẹt giấy tại sensor đầu ra khay 1 khi bật máy    . lấy giấy tắc, kiểm tra sự đóng mở của sensor đầu ra khay 1 (8.6)
C8.2 : báo kẹt giấy tại khay 2    . kiểm tra sensor đầu ra khay 2 
C8.3 : báo kẹt giấy tại khay 3    . kiểm tra sensor đầu ra khay 3 
C8.4 :  báo kẹt giấy tại khay 4    .  kiểm tra sensor đầu ra khay 4 
C8.5 : báo kẹt giấy đầu ra DDM khi kẹt giấy khi bật máy    . kểm tra sensor đầu ra DDM 
C9.3 : kẹt giấy khay tay    . kiểm tra sensor trục chờ
. kiểm tra các bánh xe kéo giấy
. kiểm tra khớp ma sát kéo giấy khay tay 
E1.1 : kẹt giấy trục chờ    . kiểm tra sensor trục chờ 
E1.2 : kẹt giấy tại đầu ra sấy    . kiểm tra công tắc đầu ra  
E1.6 : kẹt giấy trục chờ khi bật máy báo ngay    . kiểm tra sensor  trục chờ
E3.1 : công tắc đầu ra  không bật kiểm tra  giấy    . kiểm tra công tắc 
E3.6 : công tắc đầu ra báo kẹt giấy  liên tục khi bật máy    . kiểm tra công tắc đầu ra
E4.1 : sensor đảo mạt báo kẹt giấy khi công tắc đầu ra mở 1.5s    . kiểm tra công tắc đầu ra 

E4.2 : kẹt giấy ở bộ đường truyền xuống bộ đảo mặt    . kiểm tra công tắc đầu ra sấy 
. kiểm tra sensor đảo mặt 
E4.4 : sensor ở đường giấy vào Duplex báo kẹt giấy  do khổ giấy sai    . kiểm tra sensor đảo mặt (8.52)
E4.6  : sensor ở đường vào Duplex báo kẹt giấy khi bật máy    . kiểm tra sensor đảo mặt
E5.1  : Lỗi mở cửa    . kiểm tra công tắc cánh cửa
E6.1  : báo cửa trên bên phải    . kiểm tra công tắc cửa trên 
E6.2  : báo cửa dưới    . kiểm tra công tắc cửa 
E7.1 : công tắc cửa về Duplex sau sấy    . Đóng cửa
. kiểm tra công tắc DECURLER 
E7.2  : công tắc cửa bên tráI dưới    . kiểm tra công tắc cửa bên tráI 
E7.3  : lỗi ở bộ đảo mặt 2    . rút Duplex ra và đóng lại
. kiểm tra công tắc đóng bộ Duplex
E8.1 : sensor đường vào Duplex báo kẹt giấy     . kiểm tra sensor đương vào DL
E8.6 : sensor đường vào DL báo kẹt giấy khi bật máy báo ngay    . kiểm tra sensor đường vào DL
F1.1 : báo kẹt giấy Sorter khi không chia và không có giấy trong Sorter    . kiểm tra công tắc đầu vào sorter 
. kiểm tra NONSORT sensor  . mucinhanoi365.com
F1.2 : sensor đầu ra  ST khi không chia báo kẹt giấy liên tục    . kiểm tra sensor đầu ra
F1.2  : bấm ghim
. sensor đầu ra khi không chia báo kẹt giấy liên tục        
F5.1 : công tắc kết nối máy photto với ST mở    . Đóng lại ST vào máy
. kiểm tra công tắc 
F5.2 : công tắc kết nối máy photto với ST mở    . Đóng lại ST vào máy
. kiểm tra công tắc 
F5.3 : công tắc cửa trên ST báo mở    . kiểm tra CT 
F5.4 : công tắc cửa ST báo mở    . kiểm tra  CT 

F9.1 : vị trí chia Bin sai    . kiểm tra sensor  xác định vị trí trên
. kiểm tra sensor  sensor  xác định vị trí dưới 
F9.1 : Stapler
. sai vị trí của Bin khi chia    . kiểm tra  sensor xác định vị trí Bin 
. kiểm tra sensor xác định vị trí trục cam 
. trục cam và Bin sai vị trí ban đầu
F9.11 : thanh dỗ giấy sai vị trí    . kiểm tra sensor của thanh dỗ giấy 
. kiểm tra vị trí của thanh vỗ giấy
F9.21 : lỗi 1 của bộ dập ghim    . kiểm tra sensor dập ghim 
. kiểm tra sensor vị trí giấy đóng ghim 
. kiểm tra vị trí No 1 
. kiểm tra vị trí 1 đóng 2 ghim 
. kiểm tra  sensor vị trí 2 đóng ghim 2 
. kiểm tra  sensor vị trí số 2 
F9.24 : lỗi 4 của bộ đập ghim    . mm sensor vị trí 1 bấm 1 ghim
F9.25 : lỗi 5 của bộ dập ghim    . kiểm tra sensor vị trí 2 bấm 2 ghim 
H6.1 : sensor đo cỡ giấy của DADF báo kẹt giấy     . kiểm tra sensor đo khổ giấy trong
. kiểm tra sensor đo khổ giấy ngoài 
H6.2 : lỗi vị trí của bánh xe kéo giấy bán nguyệt của DADF sai    . kiểm tra sensor xác định vị trí của bánh bán nguyệt 
H6.3 : mất nguồn cung cấp của động cơ kéo băng tải    . mất nguồn 24V cấp cho động cơ
. kiểm tra cầu trì,công tắc cấp nguồn trên bảng DK DADF 
H6.45 : lỗi kết nối DADF     . kiểm tra bảng ĐK DADF và sự kết nối của các jack cắm
H8.1 : Duplex và khay 4 không kết nối    . bảng ĐK và bảng ĐK duplex không kết nối với nhau
. kiểm tra jack nối
. kiểm tra bảng ĐK chính
. kiểm tra bảng ĐK duplex
H8.5 : lỗi chặn khổ giấy trong duplex    . kiểm tra sensor chặn khổ giấy 
. kiểm tra moto chặn khổ giấy 
J3.1 : không có trống hoặc bộ đếm trống    . lắp lại trống 
. thay bộ đếm trống
J4.1 : báo hết giấy lau sấy    . thay mới
J7.1  : mực thảI đầy    
J7.2 : trống hết tuổi    
J7.3  : hết mực    .  thay mới 
. kiểm tra sensor báo mực
J7.4 : hộp mực hỏng    
J8.1 : hỏng bộ phận đếm trống    . thay đếm
L1.1 : khay 1 không nâng được giấy    . kiểm tra sensor mức giấy khay 1 
. kiểm tra động cơ nâng khay 1
L1.2 : khay 2    . kiểm tra sensor  
. kiểm tra ĐC 
L1.3 : khay 3    . kiểm tra sensor 
. kiểm tra ĐC 
L1.4 : khay 4    . kiểm tra sensor
. kiểm tra ĐC 
L6.1 : lỗi ở bộ khoá card    . reset lại khoá card
. thay bộ khoá card mới
L9.12 : lỗi kết nối của đèn xoá biên     . kiểm tra đèn xoá biên 
. kiểm tra bảng ĐK chính
L9.17 : lỗi kết nối 2 của đèn xoá biên     . kiểm tra đèn xoá biên 
. kiểm tra bảng ĐK chính
U1.1 : lỗi động cơ chính    . kiểm tra đông cơ chính 
. kiểm tra bảng ĐK . mucinhanoi365.com
U2.11  : lỗi của sensor xác định vị trí dò quang    . kiểm tra sensor xác định vị trí bên tráI 
. kiểm tra sensor xác định vị trí bên phảI 
U2.12 : lỗi của sensor  chờ dò quang    . kiểm tra sensor (giữa ) 

...Và còn rất nhiều mã khác, nếu máy photocopy bị lỗi mà mã lỗi không có trong danh sách này hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

 

|Xem thêm nội dung liên quan sửa máy photocopy fuji xerox

 

Từ khóa tìm kiếm: mã lỗi Xerox Vivace 455, mã lỗi Xerox Vivace 400, mã lỗi Xerox Vivace 500, mã lỗi Xerox Vivace 550

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 03/08/2017

Lượt xem: 3115

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 25

Điểm đánh giá: 5

0988553353