Bảng mã lỗi HP LaserJet MFP M436/M433

Bảng mã lỗi HP LaserJet MFP M436n là gì

Trong quá trình hoạt động máy in HP LaserJet MFP M436n sẽ gặp lỗi và hiển thị lỗi trên màn hình, từ đây ta có thể tra xem máy in của mình đang gặp vấn đề gì để tìm hướng giải quyết, sửa chữa.

Bảng mã báo lỗi này áp dụng cho máy nào

Bảng mã báo lỗi áp dụng cho các mã máy in cùng seri HP LaserJet MFP M436 : HP LaserJet M436 MFP, HP LaserJet MFP M436dn, HP LaserJet MFP M436n, HP LaserJet MFP M436nda, HP LaserJet MFP M433

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi

Bảng mã lỗi và các phương án hỗ trợ sửa chữa

Máy in HP M436n báo lỗi: 11-2T11

Mô tả:Giấy trong khay 2 là không thích hợp.
Khắc phục: Nếu bạn muốn in giấy hiện tại, nhấn 'OK'. Nếu không, chọn 'X' và thay đổi giấy.

Máy in HP M436n báo lỗi :  11-2T21

Mô tả: Giấy trong khay 3 là không thích hợp
Khắc phục: Nếu bạn muốn in giấy hiện tại, nhấn 'OK'. Nếu không, chọn 'X' và thay đổi giấy.

Máy in HP M436n báo lỗi :  11-2T61

Mô tả:Giấy trong khay 1 là không thích hợp.
Khắc phục:Nếu bạn muốn in giấy hiện tại, nhấn 'OK'. Nếu không, chọn 'X' và thay đổi giấy.

Máy in HP M436n báo lỗi :  A1-1110

Mô tả:Các động cơ chính, khai thác của nó, hoặc ban chính PBA là khiếm khuyết.
Khắc phục:1. tắt máy in rồi bật. 2. nếu lỗi vẫn tồn tại, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. tắt máy in. 4. tháo nắp sau. 5. kiểm tra kết nối đầu nối động cơ trên bảng mạch chính được kết nối đúng. Kết nối dây nịt. 6. nếu kết nối là OK, thay thế động cơ chính. 7. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bảng chính PBA: M436n/M436dn

Máy in HP M436n báo lỗi :  A1-5513

Mô tả:Các động cơ liên quan đến cung cấp mực có một vấn đề.

Máy in HP M436n báo lỗi :  A2-1210

Mô tả:SMPS fan hâm mộ không hoạt động.
Khắc phục:1. tắt máy in rồi bật. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. Tắt máy in. 4. Kiểm tra xem kết nối quạt SMPS được kết nối chính xác với bảng chính. 5. Nếu kết nối là OK, thay thế các fan SMPS 

Máy in HP MFP M436n báo lỗi :  A2-2110

Mô tả:Fan hâm mộ Fuser không hoạt động

Máy in HP MFP M436n báo lỗi :  A3-3311, A3-3312, A3-3320

Mô tả:– A3-3311, lỗi: #A3-3311/cảm biến thất bại: #A3-3311. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu sự cố vẫn tiếp diễn-A3-3312, lỗi: #A3-3312/cảm biến thất bại: #A3-3312. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-A3-3320, không thích hợp phòng temp/nhiệt độ phòng là không thích hợp cho việc sử dụng thiết lập này. Vui lòng điều chỉnh nhiệt độ phòng – A3-3411, lỗi: #A3-3411/cảm biến thất bại: #A3-3411. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu sự cố vẫn tiếp diễn-A3-3412, lỗi: #A3-3412/cảm biến thất bại: #A3-3412. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề
vẫn còn cảm biến nhiệt độ/độ ẩm bị lỗi

Máy in HP MFP M436n báo lỗi : A3-3411, A3-3412

Mô tả:– A3-3311, lỗi: #A3-3311/cảm biến thất bại: #A3-3311. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu sự cố vẫn tiếp diễn-A3-3312, lỗi: #A3-3312/cảm biến thất bại: #A3-3312. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-A3-3320, không thích hợp phòng temp/nhiệt độ phòng là không thích hợp cho việc sử dụng thiết lập này. Vui lòng điều chỉnh nhiệt độ phòng – A3-3411, lỗi: #A3-3411/cảm biến thất bại: #A3-3411. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu sự cố vẫn tiếp diễn-A3-3412, lỗi: #A3-3412/cảm biến thất bại: #A3-3412. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề
vẫn còn cảm biến nhiệt độ/độ ẩm bị lỗi

Máy in HP M436n báo lỗi : C1-1110, C1-111A

Hiển thị:C1-1110, C1-111A lỗi mực
Mô tả:– C1-1110, chuẩn bị mực mới/chuẩn bị hộp mực mới – C1-111A, Shake Toner Cartridge. /Lắc hộp mực và sau đó cài đặt. Thay hộp mực nếu vấn đề vẫn
tồn tại mực còn lại là 5 ~ 30% của cuộc sống của nó.
Khắc phục:
1. kiểm tra cuộc sống còn lại của hộp mực. 2. Mở nắp phía trước. 3. lấy hộp mực. 4. lắc hộp mực theo chiều ngang để phân phối mực đồng đều bên trong hộp mực. 5. cài đặt lại hộp mực. 6. nếu sản lượng cartridge mực hết hạn, có khách hàng mua một hộp mực mới

Máy in HP M436n báo lỗi :  C1-1140, C1-1160, C1-1170

Hiển thị:C1-1140, C1-1160, C1-1170 lỗi mực
Mô tả:– C1-1140, thay thế mực mới/cuối đời, thay thế bằng hộp mực mới – C1-1160, thay thế mực mới/thay thế bằng hộp mực mới – C1-1170, thay thế mực mới/cuối đời, thay thế
bằng hộp mực mới hộp mực là vào cuối cuộc đời.
Khắc phục:1. kiểm tra cuộc sống còn lại của hộp mực. 2. nếu sản lượng cartridge mực hết hạn, có khách hàng mua một hộp mực mới 

Máy in HP M436n báo lỗi : C1-1313, C1-1314

Mô tả:– C1-1313, lắc mực. /Lắc hộp mực và sau đó cài đặt. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-C1-1314, hủy bỏ con dấu băng/không cung cấp đủ mực. Hủy bỏ băng dính của hộp mực hoặc lắc nó. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề
vẫn còn cung cấp mực là không hiệu quả hoặc bất thường.
Khắc phục:1. tắt máy in. 2. mở nắp phía trước. 3. lấy hộp mực. 4. lắc hộp mực theo chiều ngang để phân phối mực đồng đều bên trong hộp mực. 5. kiểm tra xem băng niêm phong được lấy ra. Nếu không, loại bỏ nó. 6. nếu lỗi vẫn tồn tại, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 7. tháo nắp sau. 8. từ bảng điều khiển, nhập công nghệ chế độ và chạy kiểm tra động cơ ổ đĩa mực: Menu > # > 10043616 > Menu > công nghệ đơn > chẩn đoán > động cơ > kiểm tra thói quen > 111. toner > 0030. Cung cấp Mot K nếu thử nghiệm không thành công, thay thế động cơ ổ đĩa toner. 9. nếu vấn đề vẫn còn, thay hộp mực 

Máy in HP M436n báo lỗi :  Phòng C1-1411

Hiển thị:C1-1411 toner không cài đặt/Toner Cartridge không được cài đặt. Cài đặt nó
Mô tả:Hộp mực không được cài đặt hoặc không phát hiện.
Khắc phục:1. mở nắp phía trước. Kiểm tra nếu hộp mực được cài đặt. 2. Tháo và cài đặt lại hộp mực. 3. Nếu lỗi vẫn tồn tại, kiểm tra xem các Jack hộp mực mô-đun bị ô nhiễm hoặc biến dạng. £ nếu Jack bị hư hỏng, hãy thay hộp mực. 4. thay hộp mực bằng một cái mới 

Máy in HP M436n báo lỗi :  C1-1512

Hiển thị:C1-1512, toner không tương thích/Toner Cartridge không tương thích. Hướng dẫn kiểm tra
Mô tả:Hộp mực không tương thích.
Khắc phục:1. mở nắp phía trước. Kiểm tra nếu hộp mực được cài đặt. 2. Tháo hộp mực và cài đặt lại. 3. Nếu lỗi vẫn còn, hãy tháo hộp mực. 4. Nếu hộp mực không phải là HP chính hãng, có khách hàng mua một hộp mực mới

Máy in HP M436n báo lỗi :  C1-1711, C1-1712

Mô tả:-C1-1711, lỗi: #C1-1711/toner hàng thất bại: #C1-1711. Call for Service-C1-1712, lỗi: #C1-1712/toner Cart Failure: #C1-1712. Gọi cho dịch vụ hộp mực không được cài đặt hoặc không phát hiện.
Khắc phục:1. mở nắp phía trước. Kiểm tra nếu hộp mực được cài đặt. 2. Tháo hộp mực và cài đặt lại. 3. Nếu lỗi vẫn tồn tại, kiểm tra xem các Jack hộp mực mô-đun bị ô nhiễm hoặc biến dạng. Nếu Jack bị hư hỏng, hãy thay hộp mực

Máy in HP M436n báo lỗi :  C3-1110

Hiển thị:C3-1110, chuẩn bị IMG. Đơn vị/chuẩn bị đơn vị hình ảnh mới
Mô tả:Đơn vị hình ảnh còn lại là 5 ~ 30% trong cuộc sống của nó.
Khắc phục:1. kiểm tra cuộc sống còn lại của đơn vị trống. 2. nếu cuộc sống của nó là ở cuối, tắt máy in và mở nắp phía trước. 3. tháo hộp mực. 4. có khách hàng mua một đơn vị hình ảnh mới

Máy in HP  M436n báo lỗi :  C3-1140, C3-1150, C3-1170

Hiển thị:C3-1140, C3-1150, C3-1170 đơn vị lỗi hình ảnh
Mô tả:– C3-1140, thay thế IMG. Đơn vị/kết thúc của cuộc sống, thay thế bằng đơn vị hình ảnh mới-C3-1150, thay thế IMG. Đơn vị/thay thế bằng đơn vị hình ảnh mới-C3-1170, thay thế IMG. Đơn vị/kết thúc của cuộc sống, thay thế
bằng hình ảnh mới đơn vị hình ảnh đã gần như đạt đến cuối cuộc đời của nó.
Khắc phục:1. kiểm tra cuộc sống còn lại của đơn vị hình ảnh. LƯU ý: cuộc sống của đơn vị hình ảnh là khoảng 80k trang. 2. nếu cuộc sống của nó là ở cuối, có khách hàng mua một đơn vị hình ảnh mới

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  C3-1312, C3-1411, C3-1414

Hiển thị:C3-1312, C3-1411, C3-1414 đơn vị lỗi hình ảnh
Mô tả:-C3-1312, lỗi: #C3-1312/lỗi đơn vị hình ảnh: #C3-1312. Cài đặt IMG. Đơn vị – C3-1411, IMG. Không cài đặt/hình ảnh đơn vị không được cài đặt. Cài đặt đơn vị – C3-1414, lỗi: #C3-1414/hình ảnh đơn vị thất bại: #C3-1414. Cài đặt đơn vị
ảnh một lần nữa các đơn vị hình ảnh không được cài đặt hoặc không phát hiện.
Khắc phục:1. mở nắp phía trước. Kiểm tra xem đơn vị hình ảnh đã được cài đặt chưa. 2. gỡ bỏ và cài đặt lại các đơn vị hình ảnh. 3. nếu lỗi vẫn còn, hãy kiểm tra nếu kết nối đơn vị hình ảnh bị ô nhiễm hoặc biến dạng. £ Nếu các kết nối bị hư hỏng, thay thế các đơn vị hình ảnh. 4. nếu lỗi vẫn tồn tại, thay thế đơn vị hình ảnh

Máy in HP MFP M436n báo lỗi :  C3-1512

Hiển thị:C3-1512, IMG. Không tương thích/đơn vị hình ảnh không tương thích. Hướng dẫn kiểm tra
Mô tả:Các đơn vị hình ảnh không được cài đặt hoặc không phát hiện.

Máy in HP  MFP M436n báo lỗi : C3-1711, C3-1712

Hiển thị:C3-1711, C3-1712 hình ảnh đơn vị lỗi
Mô tả:– C3-1711, lỗi: #C3-1711/hình ảnh đơn vị thất bại: #C3-1711. Gọi cho dịch vụ-C3-1712, lỗi: #C3-1712/hình ảnh đơn vị thất bại: #C3-1712. Gọi cho dịch
vụ đơn vị hình ảnh không được cài đặt hoặc không phát hiện.
Khắc phục:1. mở nắp phía trước. Kiểm tra xem đơn vị hình ảnh đã được cài đặt chưa. 2. gỡ bỏ và cài đặt lại đơn vị hình ảnh. 3. nếu lỗi vẫn còn, hãy kiểm tra nếu kết nối đơn vị hình ảnh bị ô nhiễm hoặc biến dạng. £ Nếu các kết nối bị hư hỏng, thay thế các đơn vị hình ảnh. 4. nếu lỗi vẫn tồn tại, thay thế đơn vị hình ảnh

Máy in HP MFP M436n báo lỗi :  C9-2110, C9-2120

Hiển thị:C9-2110, C9-2120, chuẩn bị TR. con lăn/chuẩn bị với con lăn chuyển mới
Mô tả:Con lăn chuyển là vào cuối cuộc đời của nó.
Khắc phục:1. mở bìa bên. 2. Có khách hàng mua một mới Transfer roller Kit 

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  C9-2220

Hiển thị:C9-2220, lỗi: #C9-2220/TR thất bại: #C9-2220. Cài đặt lại con lăn TR
Mô tả:Con lăn chuyển là vào cuối cuộc đời của nó.
Khắc phục:1. mở nắp bên. 2. có khách hàng mua một mới Transfer roller Kit. 3. nếu lỗi vẫn còn, hãy gửi một kỹ thuật viên trên trang web để thay thế bảng HVPS 

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : H1-1210

Mô tả:Kẹt giấy đã xảy ra trong khay 2. (Con lăn pickup bị mòn.)
Khắc phục:1. mở nắp bên phải của SCF. Loại bỏ giấy bị kẹt. 2. Loại bỏ khay 2. Loại bỏ giấy bị kẹt. 3. Kiểm tra nếu con lăn pickup được mòn hoặc bị ô nhiễm. 4. Làm sạch con lăn pickup với một miếng vải và nước lint miễn phí chỉ. 5. Nếu lỗi vẫn còn, hãy gửi một kỹ thuật viên trên trang web để thay thế các pickup roller và ma sát pad Kit 

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  H1-1220

Hiển thị:H1-1220 khay 2 cửa mở. Đóng nó
Mô tả:Khay 2 cassette được kéo ra. Đưa nó vào đúng.
Khắc phục:1. loại bỏ và chèn khay 2 đúng. 2. Nếu thông báo vẫn tồn tại, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. Thay thế khay hình ảnh cảm biến. 4. Nếu thông báo vẫn tồn tại, thay thế bảng PBA, thứ cấp cassette

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  H1-1230

Hiển thị:H1-1230, lỗi: #H1-1230/nhập hệ thống thất bại: #H1-1230. Kiểm tra kết nối 3 khay
Mô tả:Lỗi truyền thông đã xảy ra giữa máy Photocopy và SCF

 Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  H1-1252, H1-1254

Mô tả:Giấy trong khay 2 là trống rỗng hoặc gần trống rỗng. /Cảm biến ảnh bị lỗi.
Khắc phục:1. tháo khay 2 và tải giấy. 2. Nếu tin nhắn vẫn còn, hãy gửi một kỹ thuật viên trên trang web để thay thế khay cassette SCF 

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  M1-1110

Mô tả:Kẹt giấy đã xảy ra trong khay 1.
Khắc phục:1. mở nắp bên và kiểm tra xem một chất hoặc giấy nước ngoài bị kẹt bên trong đơn vị. 2. Tháo khay 1 và tháo giấy bị kẹt. 3. nếu lỗi giơ thường xuyên xảy ra, gửi một kỹ thuật viên trên trang web để thay thế các pickup roller và ma sát pad Kit 

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : M1-1610

Mô tả:Kẹt giấy đã xảy ra trong khay 1.
Khắc phục:1. mở nắp bên và kiểm tra xem một chất hoặc giấy nước ngoài bị kẹt bên trong đơn vị. 2. Loại bỏ các giấy kẹt từ khay 1,3. Nếu lỗi giơ thường xuyên xảy ra, gửi một kỹ thuật viên trên trang web để thay thế các pickup roller và ma sát pad Kit . 4. nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế bộ ly hợp 

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  M1-5112, M1-5113

Mô tả:Giấy trong khay 1 trống hoặc gần như trống rỗng. /Cảm biến ảnh bị lỗi.
Khắc phục:QUAN trọng: trước khi làm theo hướng dẫn dưới đây, loại bỏ các hộp mực và đơn vị hình ảnh. Nếu không, mực sẽ đổ vào bên trong máy in. 1. tháo khay 1 và giấy tải. 2. nếu thông báo vẫn tồn tại, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. tháo khay 1 và đứng máy Photocopy ở bên trái của nó để xem phía dưới. 4. actuate cảm biến rỗng để xem nếu nó di chuyển tự do. Thay thế các cảm biến trống nếu cần thiết (HP phần #: SAM-0604-001393). 5. kiểm tra nếu bộ truyền động rỗng được lắp ráp một cách chính xác. Nếu bộ dẫn động bị lỗi, hãy thay thế nó 

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : M1-5120

Mô tả:Giấy trong tất cả các khay là trống rỗng hoặc gần trống rỗng. /Cảm biến ảnh bị lỗi.
Khắc phục:Tham khảo "H1 – 1252, M1 – 5112, M1 – 5612" khắc phục sự cố.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  M1-5610

Mô tả:Giấy trong khay 1 là bình thường
Khắc phục:Thông báo này hiển thị máy in có thể in trang từ khay 1 bình thường.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  M1-5612

Mô tả:Giấy trong khay 1 trống hoặc gần như trống rỗng. /Cảm biến ảnh bị lỗi.
Khắc phục:1. tải giấy trong khay 1. 2. nếu thông báo vẫn tồn tại, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. tháo hộp mực và đơn vị hình ảnh. 4. đứng máy Photocopy trên đầu để xem phía dưới. QUAN trọng: trước khi làm điều này, loại bỏ các hộp mực và hình ảnh đơn vị. Nếu không, mực sẽ đổ vào bên trong máy in. 5. kiểm tra nếu cảm biến rỗng Tray 1 hoạt động bình thường. Nếu cần, thay thế nó. 6. kiểm tra nếu các khay 1 rỗng actuator được lắp ráp một cách chính xác. Nếu cần, thay thế nó 

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : M2-1110, M2-2210

Mô tả:– M2-1110, mứt bên trong máy in – m2-2210, mứt bên
trong giấy Duplex giơ đã xảy ra bên trong máy in.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  M3-1110
Mô tả:Kẹt giấy đã xảy ra trong khu vực thoát hiểm.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : S2-331D

Mô tả:Máy in bị dừng vì nhiệt độ của đơn vị Fuser là ở trạng thái bất thường.
Khắc phục:Hãy chờ. Lỗi này sẽ biến mất.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  Chiếc S2-3321

Hiển thị:S2-3321, cung cấp mực/cung cấp và trộn mực cho đơn vị phát triển. Hãy chờ...
Mô tả:Mực đang cung cấp.
Khắc phục:Hãy chờ. Lỗi này sẽ biến mất.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : Chiếc S2-3421

Hiển thị:S2-3421, hiệu chuẩn mật độ/hiệu chuẩn mật độ hình ảnh. Hãy chờ...
Mô tả:Máy in đang hiệu chỉnh.
Khắc phục:Hãy chờ. Lỗi này sẽ biến mất.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  S2-4210

Hiển thị:S2-4210, cửa trước mở. Đóng nó
Mô tả:Vỏ mặt trước mở hoặc cảm biến mở nắp bị lỗi.
Khắc phục:1. kiểm tra xem bìa trước được đóng đúng cách. 2. Nếu thông báo vẫn tồn tại, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. Kiểm tra nếu kết nối cảm biến mở nắp được kết nối đúng cách. Kết nối lại nó. 4. Nếu cảm biến bị lỗi, hãy thay thế nó

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  S2-4410

Hiển thị:S2-4410, cửa phải mở. Đóng nó
Mô tả:Bìa bên mở hoặc cảm biến mở nắp bị lỗi.
Khắc phục:1. kiểm tra xem nắp bên được đóng đúng cách. 2. Nếu thông báo vẫn tồn tại, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. Kiểm tra nếu kết nối cảm biến mở nắp được kết nối đúng cách. Kết nối lại nó. 4. Nếu cảm biến bị lỗi, hãy thay thế nó

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  S3-3122

Hiển thị:S3-3122, máy quét bị khóa/máy quét bị khóa. Nhấn nút dừng
Mô tả:Đã xảy ra lỗi khóa máy quét. Scanner Imaging Bar (SIB) không di chuyển.
Khắc phục:1. tắt máy in rồi bật. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. Kiểm tra xem đơn vị Scanner Imaging Bar (SIB) có đang di chuyển khi bật nguồn. 4. Kiểm tra xem cáp phẳng có được kết nối với thiết bị SIB đúng không. Kết nối lại hoặc thay thế cáp linh hoạt phẳng . 5. Nếu SIB là khiếm khuyết, thay thế nó . 6. Kiểm tra nếu có bất kỳ phần khiếm khuyết trong các đơn vị máy quét. (Vành đai, động cơ vv)

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : S6-3123

Hiển thị:S6-3123, IP xung đột/địa chỉ IP này xung đột với các hệ thống khác
Mô tả:Địa chỉ IP xung đột với các hệ thống khác. /Không có phản ứng khi kiểm tra Ping.
Khắc phục:Thay đổi địa chỉ IP của máy in. – thiết lập địa chỉ IP theo thứ tự này, Network-> TCP/IP (IPv4)-> tĩnh.-trong trường hợp DHCP hoặc BOOTP, khởi động lại máy in để nhận địa chỉ IP mới.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  U1-2132, U1-2315, U1-2320

Mô tả:– U1-2132, lỗi: #U1-2132/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2132. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2315, lỗi: #U1-2315/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2315. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U1-2320, lỗi: #U1-2320/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2320. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2330, lỗi: #U1-2330/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2330. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2334, lỗi: #U1-2334/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2334. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2340, lỗi: #U1-2340/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2340. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U1-234H, lỗi: #U1-234H/Fuser đơn vị thất bại: #U1-234H. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn còn kiểm soát nhiệt độ của đơn vị Fuser là bất thường.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : U1-2330, U1-2334

Mô tả:– U1-2132, lỗi: #U1-2132/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2132. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2315, lỗi: #U1-2315/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2315. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U1-2320, lỗi: #U1-2320/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2320. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2330, lỗi: #U1-2330/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2330. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2334, lỗi: #U1-2334/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2334. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2340, lỗi: #U1-2340/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2340. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U1-234H, lỗi: #U1-234H/Fuser đơn vị thất bại: #U1-234H. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn còn kiểm soát nhiệt độ của đơn vị Fuser là bất thường.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : U1-2340, U1-234H

Hiển thị:U1-2132, U1-2315, U1-2320, U1-2330, U1-2334, U1-2340, U1-234H Fuser đơn vị lỗi
Mô tả:– U1-2132, lỗi: #U1-2132/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2132. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2315, lỗi: #U1-2315/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2315. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U1-2320, lỗi: #U1-2320/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2320. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2330, lỗi: #U1-2330/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2330. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2334, lỗi: #U1-2334/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2334. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tiếp diễn-U1-2340, lỗi: #U1-2340/Fuser đơn vị thất bại: #U1-2340. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U1-234H, lỗi: #U1-234H/Fuser đơn vị thất bại: #U1-234H. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề
vẫn còn kiểm soát nhiệt độ của đơn vị Fuser là bất thường.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  U2-1111, U2-1112

Mô tả:– U2-1111, lỗi: #U2-1111/LSU thất bại: #U2-1111. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U2-1112, lỗi: #U2-1112/LSU thất bại: #U2-1112. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U2-1113, lỗi: #U2-1113/LSU thất bại: #U2-1113. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U2-1114, lỗi: #U2-1114/LSU thất bại: #U2-1114. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn còn các laser Scanner đơn vị (LSU) đã có kinh nghiệm một lỗi.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : U2-1113, U2-1114

Mô tả:– U2-1111, lỗi: #U2-1111/LSU thất bại: #U2-1111. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U2-1112, lỗi: #U2-1112/LSU thất bại: #U2-1112. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U2-1113, lỗi: #U2-1113/LSU thất bại: #U2-1113. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn tồn tại-U2-1114, lỗi: #U2-1114/LSU thất bại: #U2-1114. Tắt rồi. Gọi cho dịch vụ nếu vấn đề vẫn còn các laser Scanner đơn vị (LSU) đã có kinh nghiệm một lỗi.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : U3-3211, U3-3213, U3-3214

Mô tả:Jam đã xảy ra bên trong đơn vị ADF.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : U3-3311, U3-3313, U3-3314
Mô tả:Jam đã xảy ra bên trong đơn vị ADF.

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : U3-3411, U3-3413, U3-3414

Mô tả:Jam đã xảy ra bên trong đơn vị ADF.
Khắc phục:1. mở nắp ADF. Nếu có giấy kẹt, loại bỏ nó. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. kiểm tra xem đăng ký thực thi có hoạt động bình thường hay không. Nếu cần thiết, thay thế nó (HP phần #: SAM-JC66-03148A). 4. Re-Seat các đăng ký thiết bị truyền hình Photo Sensor cáp. 5. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ cảm biến ảnh đăng ký 

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : U3-3511, U3-3513, U3-3514

Mô tả:Jam đã xảy ra bên trong đơn vị ADF.
Khắc phục:1. mở nắp ADF. Nếu có giấy kẹt, loại bỏ nó. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. kiểm tra xem quét actuator có hoạt động bình thường hay không. Nếu cần, thay thế nó (HP Part #: SAM-JC66 – 03210A). 4. tái chỗ cáp cảm biến ảnh San. 5. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế bộ cảm biến hình ảnh của San actuator

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi : U3-3711, U3-3713, U3-3714

Mô tả:Jam đã xảy ra bên trong đơn vị ADF.
Khắc phục:1. mở nắp ADF. Nếu có giấy kẹt, loại bỏ nó. 2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. kiểm tra nếu thoát actuator hoạt động bình thường. Nếu cần, thay thế nó. 4. Re-Seat đầu ra actuator Photo Sensor cáp. 5. Nếu lỗi vẫn tồn tại, hãy thay thế bộ cảm biến hình ảnh của actuator thoát 

Máy in HP LaserJet MFP M436n báo lỗi :  U3-4210

Mô tả:Bìa ADF mở.
Khắc phục:1. đóng ADF che phủ đúng cách. 2. Nếu thông báo vẫn tồn tại, hãy gửi kỹ thuật viên trên trang web để thực hiện các bước còn lại. 3. Kiểm tra bộ cảm biến ảnh mở của ADF cover và cáp của nó. Nếu cần, thay thế nó (HP Part #: SAM-0604 – 001393). 4. Kiểm tra các xương sườn bị hư hỏng hoặc các bộ phận bị hỏng trên mặt dưới của ADF Cover. Nếu cần, thay thế nó 

 

|Liên hệ dịch vụ sửa máy in hp 

 

Từ khóa tìm kiếm: máy in hp 436 báo lỗi đỏ, máy in hp 436 báo lỗi đèn đỏ, máy in hp 436 báo lỗi, máy in hp 436 hiện lỗi, mã lỗi máy in hp 436, bảng tra lỗi máy in hp 436, máy in hp 436 báo lỗi là gì, máy in hp 436 hiện số lỗi trên màn hình, cách sửa máy in hp 436 lỗi, sửa máy in hp 436 lỗi, máy in hp 433 báo lỗi đỏ, máy in hp 433 báo lỗi đèn đỏ, máy in hp 433 báo lỗi, máy in hp 433 hiện lỗi, mã lỗi máy in hp 433, bảng tra lỗi máy in hp 433, máy in hp 433 báo lỗi là gì, máy in hp 433 hiện số lỗi trên màn hình, cách sửa máy in hp 433 lỗi, sửa máy in hp 433 lỗi

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 14/02/2020

Lượt xem: 3653

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 27

Điểm đánh giá: 5

0988553353