Bảng mã lỗi máy in HP LaserJet Pro M402d

Bảng mã lỗi máy in HP LaserJet Pro M402, một số phương án sửa chữa chúng tôi đưa ra chỉ là hướng giải quyết nó có thể khác với thực tế lỗi của máy. Nếu không thể tự khắc phục lỗi máy in vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ hoặc gọi tới đơn vị sửa chữa máy in dịch vụ [ 0988553353 ]

mã lỗi máy in HP LaserJet M402 Pro

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 10

Hiển thị:Lỗi bộ nhớ cung cấp
Mô tả:Có lỗi với một trong các hộp mực đã được cài đặt. Nếu cho biết màu của hộp mực. (X = 0: Đen, X = 1: Lục lam, X = 2: Đỏ tươi, X = 3: Vàng) -10.000X (Mã sự kiện). lỗi bộ nhớ hộp mực -10.010X (Mã sự kiện). lỗi bộ nhớ hộp mực -10.020X (Mã sự kiện). lỗi bộ nhớ hộp mực -10.030X (Mã sự kiện). lỗi bộ nhớ hộp mực -10.100X (Mã sự kiện). thiếu chip bộ nhớ hộp mực
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại sản phẩm: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây. b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy. 2. Nếu lỗi vẫn còn, hãy kiểm tra thông báo sự kiện-nhật ký để xác định hộp mực cụ thể có lỗi. 3. Xác minh hộp mực được chỉ định là HP Genuine. 4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế hộp mực. 5. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 30.0013

Hiển thị:30.0013
Mô tả:Máy quét phẳng hoặc ADF không khởi tạo được vì các lý do sau: Máy quét không tìm thấy nhà
Biện pháp khắc phục:1. Xác minh rằng sản phẩm có chương trình cơ sở mới nhất từ ​​hp.com. 2. Xác minh rằng (cáp linh hoạt phẳng (FFC) được đặt chính xác trên bo mạch định dạng 3. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Máy quét / ADF Lắp ráp: Máy quét / ADF Ass'y, Máy quét ADF C5F98-60110 Duplex ADF / ADF Ass 'y, Simplex ADF C5F98-60109 4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy chuyển sang Cấp 3 để tiếp thị kỹ thuật có khả năng hiển thị vấn đề.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 30.0016

Hiển thị:30.0016
Mô tả:Máy quét phẳng hoặc ADF không khởi tạo được vì các lý do sau: Lỗi truyền cảm biến quét
Biện pháp khắc phục:1. Xác minh rằng sản phẩm có chương trình cơ sở mới nhất từ ​​hp.com. 2. Xác minh rằng (cáp linh hoạt phẳng (FFC) được đặt chính xác trên bo mạch định dạng 3. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Máy quét / ADF Lắp ráp: Máy quét / ADF Ass'y, Máy quét ADF C5F98-60110 Duplex ADF / ADF Ass 'y, Simplex ADF C5F98-60109 4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy chuyển sang Cấp 3 để tiếp thị kỹ thuật có khả năng hiển thị vấn đề.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 30.0017

Hiển thị:30.0017
Mô tả:Máy quét phẳng hoặc ADF không khởi tạo được vì các lý do sau: Động cơ quét vượt quá lỗi vị trí tối đa
Biện pháp khắc phục:1. Xác minh rằng sản phẩm có chương trình cơ sở mới nhất từ ​​hp.com. 2. Xác minh rằng (cáp linh hoạt phẳng (FFC) được đặt chính xác trên bo mạch định dạng 3. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Máy quét / ADF Lắp ráp: Máy quét / ADF Ass'y, Máy quét ADF C5F98-60110 Duplex ADF / ADF Ass 'y, Simplex ADF C5F98-60109 4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy chuyển sang Cấp 3 để tiếp thị kỹ thuật có khả năng hiển thị vấn đề.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 30.0023

Hiển thị:30.0023
Mô tả:Máy quét phẳng hoặc ADF không khởi tạo được vì các lý do sau: Lỗi hiệu chuẩn máy quét ADF mucinhanoi365.com
Biện pháp khắc phục:1. Xác minh rằng sản phẩm có chương trình cơ sở mới nhất từ ​​hp.com. 2. Xác minh rằng (cáp linh hoạt phẳng (FFC) được đặt chính xác trên bo mạch định dạng 3. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Máy quét / ADF Lắp ráp: Máy quét / ADF Ass'y, Máy quét ADF C5F98-60110 Duplex ADF / ADF Ass 'y, Simplex ADF C5F98-60109 4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy chuyển sang Cấp 3 để tiếp thị kỹ thuật có khả năng hiển thị vấn đề.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 49

Hiển thị:49
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần mềm được nhúng bên trong. Trong hầu hết các điều kiện, sản phẩm sẽ tự động khởi động lại.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây. b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy. 2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn máy in. b. Tháo bảo vệ tăng. c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. 3. Nếu lỗi vẫn còn, hãy ngắt kết nối mọi cáp mạng hoặc cáp USB và chu trình nguồn. 

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 50.00

Hiển thị:50,00
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần cứng bộ chuyển đổi nội bộ: Lỗi bộ lọc chung
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại sản phẩm: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn sản phẩm.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế Fusing Assembly: FUSER ASS'Y (110v) RM2-5399-000CN FUSER ASS'Y (220v) RM2-5425-000CN4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 50,10

Hiển thị:50,10
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần cứng bộ chuyển đổi nội bộ: Lỗi nhiệt độ Fuser thấp
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại sản phẩm: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn sản phẩm.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế Fusing Assembly: FUSER ASS'Y (110v) RM2-5399-000CN FUSER ASS'Y (220v) RM2-5425-000CN4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 50.11

Hiển thị:50,11
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần cứng bộ chuyển đổi nội bộ: Lỗi nhiệt độ cao
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại sản phẩm: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn sản phẩm.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế Fusing Assembly: FUSER ASS'Y (110v) RM2-5399-000CN FUSER ASS'Y (220v) RM2-5425-000CN4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 50,12

Hiển thị:50.12
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần cứng bộ chuyển đổi nội bộ: Khu vực nhiệt điện trở thấp 3 lỗi fuser
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại sản phẩm: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn sản phẩm.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế Fusing Assembly: FUSER ASS'Y (110v) RM2-5399-000CN FUSER ASS'Y (220v) RM2-5425-000CN4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 50.20

Hiển thị:50,20
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần cứng bộ chuyển đổi nội bộ: Lỗi bộ lọc chậm
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại sản phẩm: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn sản phẩm.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế Fusing Assembly: FUSER ASS'Y (110v) RM2-5399-000CN FUSER ASS'Y (220v) RM2-5425-000CN4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.mucinhanoi365.com

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 50.30

Hiển thị:50,30
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần cứng bộ chuyển đổi nội bộ: Lỗi nhiệt độ bộ nhiệt áp cao
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại sản phẩm: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn sản phẩm.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế Fusing Assembly: FUSER ASS'Y (110v) RM2-5399-000CN FUSER ASS'Y (220v) RM2-5425-000CN4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm. 

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 50,40

Hiển thị:50,40
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần cứng bộ chuyển đổi nội bộ: Lỗi mạch ổ đĩa Fuser
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại sản phẩm a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn sản phẩm.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế Fusing Assembly: FUSER ASS'Y (110v) RM2-5399-000CN FUSER ASS'Y (220v) RM2-5425-000CN4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 50,70

Hiển thị:50,70
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần cứng bộ chuyển đổi nội bộ: Lỗi mở Fuser
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại sản phẩm: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn sản phẩm.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế Fusing Assembly: FUSER ASS'Y (110v) RM2-5399-000CN FUSER ASS'Y (220v) RM2-5425-000CN4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 50,80

Hiển thị:50,80
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần cứng bộ chuyển đổi nội bộ: Lỗi bộ nhiệt áp thấp
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại sản phẩm: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn sản phẩm.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế Fusing Assembly: FUSER ASS'Y (110v) RM2-5399-000CN FUSER ASS'Y (220v) RM2-5425-000CN4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 50,90

Hiển thị:50,90
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần cứng bộ chuyển đổi nội bộ: Lỗi fuser nhiệt điện trở cao
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại sản phẩm: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn sản phẩm.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế Fusing Assembly: FUSER ASS'Y (110v) RM2-5399-000CN FUSER ASS'Y (220v) RM2-5425-000CN4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 51.00

Hiển thị:51,00
Mô tả:Lỗi laser. Đã xảy ra lỗi với lắp ráp laser / máy quét trong sản phẩm.
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 51.20

Hiển thị:51,20
Mô tả:Lỗi máy quét laser đen. Đã xảy ra lỗi với lắp ráp laser / máy quét trong sản phẩm.
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 51.30

Hiển thị:51,30
Mô tả:Lỗi laser. Đã xảy ra lỗi với lắp ráp laser / máy quét trong sản phẩm.
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 52

Hiển thị:52
Mô tả:Đã xảy ra lỗi với lắp ráp laser / máy quét trong sản phẩm.
Biện pháp khắc phục:action1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 55.0

Hiển thị:55,0
Mô tả:Lỗi truyền thông bộ điều khiển DC. Sản phẩm đã gặp phải lỗi với một trong các cảm biến bên trong.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Bộ Điều Khiển DC Bộ Điều Khiển DC (HP Part #: RM2-8680-000CN) .4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 55.0601

Hiển thị:55.0601
Mô tả: Bộ điều khiển DC NVRAM lỗi dữ liệu. Sản phẩm đã gặp phải lỗi với một trong các cảm biến bên trong.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Bộ Điều Khiển DC Bộ Điều Khiển DC (HP Part #: RM2-8680-000CN) .4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 55.0602

Hiển thị:55.0602
Mô tả: Bộ điều khiển DC NVRAM lỗi truy cập. Sản phẩm đã gặp phải lỗi với một trong các cảm biến bên trong.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Bộ Điều Khiển DC Bộ Điều Khiển DC (HP Part #: RM2-8680-000CN) .4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 55.1

Hiển thị:55,1
Mô tả:
Lỗi bộ điều khiển DC. Sản phẩm đã gặp phải lỗi với một trong các cảm biến bên trong.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Bộ Điều Khiển DC Bộ Điều Khiển DC (HP Part #: RM2-8680-000CN) .4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 55.3

Hiển thị:55,3
Mô tả:Lỗi truyền thông của động cơ. Sản phẩm đã gặp phải lỗi với một trong các cảm biến bên trong.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Bộ Điều Khiển DC Bộ Điều Khiển DC (HP Part #: RM2-8680-000CN) .4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 57.01

Hiển thị:57,01
Mô tả:Lỗi Fan 1. Sản phẩm đã gặp phải lỗi với quạt bên trong.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế quạt làm mát bên trong (HP Part #: RK2-8068-000CN) .4. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 58.04

Màn hình:58.04
Mô tả:Sự cố nguồn cấp điện áp thấp. Sản phẩm đã gặp phải lỗi với nguồn cấp điện áp thấp.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Kiểm tra nhãn điện áp ở mặt sau của sản phẩm. Nếu sản phẩm được đánh giá 220V và được cắm vào ổ cắm 110V, lỗi này có thể xảy ra. Trong hầu hết các trường hợp, không có thiệt hại nào gây ra cho sản phẩm. Nếu máy biến áp điện được sử dụng để chuyển đổi công suất 220V thành 110V, hãy kiểm tra xem mức công suất máy biến áp có đủ để vận hành sản phẩm hay không. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Bộ cấp nguồn điện áp thấp: M402, M403 Nguồn cung cấp LVPOWER PCB ASS'Y (110v) RM2-8516-000CN M402, M403 LVPOWER SUPPLY PCB ASS ' Y (220v) RM2-8517-000CN M426, M427 LVPOWER CUNG CẤP PCB ASS'Y (110v) RM2-8518-000CN M426, M427 LVPOWER CUNG CẤP PCB ASS'Y (220v) RM2-8519-000CN5. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 59

Hiển thị:59
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi với động cơ bên trong.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy.2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt máy in.b. Hủy bỏ bảo vệ tăng.c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế Main Motor Assembly (HP Part #: RM2-8684-000CN).

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi 79

Màn hình:79
Mô tả:Sản phẩm đã gặp phải lỗi phần mềm bên trong. Trong hầu hết các điều kiện, sản phẩm sẽ tự động khởi động lại.mucinhanoi365.com
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây. b. Bật nguồn và đợi sản phẩm khởi chạy. 2. Nếu bạn đang sử dụng một bảo vệ tăng: a. Tắt nguồn máy in. b. Tháo bảo vệ tăng. c. Cắm trực tiếp sản phẩm vào ổ điện và bật nguồn sản phẩm. 3. Nếu lỗi này không liên tục, hãy cố tách biệt vấn đề với một vấn đề cụ thể trong môi trường khách hàng. LƯU Ý: Nếu Lỗi 79 do mạng hoặc một tệp cụ thể gây ra, không thay thế sản phẩm; nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Thay vào đó, cố gắng tách biệt vấn đề theo cách chứng minh lỗi là do một thứ gì đó trong môi trường gây ra. 4. Nếu lỗi liên tục, hãy thay thế PCA định dạng: M402 / M403 Bộ định dạng D Định dạng PCB C5F92-60001 M402 / M403 N / DN Bộ định dạng PCB C5F93-60001 M402 / M403 Bộ định dạng DW Formatter PCB C5F94-60001 M426 / M427 Bộ định dạng Lắp ráp Định dạng 4in1 C5F98-60001 M426 / M426 Bộ định tuyến Định dạng 3in1 C5F99 -60001 5. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế sản phẩm. 6. Nếu lỗi vẫn còn sau khi thay thế sản phẩm, hãy chuyển sang Cấp 3 để Tiếp thị kỹ thuật có khả năng hiển thị vấn đề.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab01

Hiển thị:hộp mực <COLOR> rất thấp.
Mô tả:Hộp mực được chỉ định ở cuối thời gian sử dụng hữu ích. Tùy chọn cấu hình khách hàng trên sản phẩm này là "Nhắc Nhắc tôi trong 100 trang, 200 trang, 300 trang, 400 trang hoặc không bao giờ". Tùy chọn này được cung cấp dưới dạng sự tiện lợi của khách hàng và không phải là dấu hiệu cho thấy các trang này sẽ có chất lượng in được chấp nhận.
Biện pháp khắc phục:Để đảm bảo chất lượng in tối ưu, HP khuyên bạn nên thay thế hộp mực in tại thời điểm này. Bạn có thể tiếp tục in cho đến khi bạn nhận thấy chất lượng in giảm. Tuổi thọ của hộp mực thực tế có thể thay đổi. Khi nguồn cung cấp HP đã đạt đến Rất Thấp, Bảo hành Bảo vệ Đặc biệt của HP trên nguồn cung cấp đó đã kết thúc. Tất cả các lỗi in hoặc lỗi hộp mực phát sinh khi nguồn cung cấp HP được sử dụng trong Tiếp tục ở chế độ rất thấp sẽ không được coi là khiếm khuyết trong vật liệu hoặc tay nghề trong nguồn cung cấp theo Tuyên bố bảo hành hộp mực in HP.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab02

Hiển thị:Vệ sinh.
Mô tả:Sản phẩm định kỳ thực hiện quy trình làm sạch để duy trì chất lượng in tốt nhất.
Biện pháp khắc phục:Đợi quá trình lau dọn hoàn tất.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab03

Hiển thị:Lỗi thiết bị. Nhấn [OK] để tiếp tục.
Mô tả:Giấy bị trễ khi di chuyển qua sản phẩm.
Biện pháp khắc phục:Nhấn nút OK để xóa tin nhắn. Để tránh vấn đề này, hãy thử các giải pháp sau: 1. Điều chỉnh các thanh dẫn giấy trong khay. Đảm bảo rằng thanh dẫn giấy phía trước đang đẩy giấy vào cạnh sau của khay.2. Sử dụng giấy đáp ứng các thông số kỹ thuật của HP. Lưu trữ giấy chưa mở trong bao bì gốc.3. Sử dụng sản phẩm ở khu vực đáp ứng các thông số kỹ thuật về môi trường cho sản phẩm này.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab04

Hiển thị:Thiết bị đang bận. Thử lại sau.
Mô tả:Sản phẩm hiện đang được sử dụng.
Biện pháp khắc phục:action1. Đợi sản phẩm hoàn thành công việc hiện tại hoặc để hoàn thành khởi tạo.2. Tắt sản phẩm, sau đó bật để xem sản phẩm có ở trạng thái Sẵn sàng.3 hay không. Khôi phục thiết bị về cài đặt mặc định gốc. (Menu Cài đặt -> Menu Dịch vụ -> Mặc định Khôi phục) 4. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy nâng cấp lên phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi: ab05

Hiển thị:Mứt nạp tài liệu. Xóa và tải lại.
Mô tả:Giấy bị kẹt trong khay nạp tài liệu hoặc bộ cảm biến đã phát hiện phương tiện không đúng cách trong đường dẫn giấy nạp tài liệu.
Biện pháp khắc phục:1. Lấy giấy ra khỏi khay nạp tài liệu. Nếu giấy bị rách, hãy sử dụng một tờ giấy dày (chẳng hạn như danh thiếp) để làm sạch đường dẫn giấy.2. Đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn và sau đó đợi ít nhất 30 giây.b. Bật nguồn và chờ cho sản phẩm khởi chạy.3. Nếu lỗi vẫn tồn tại, hãy thay thế Máy quét / Lắp ráp ADF: Máy quét / ADF Ass'y, Máy quét ADF C5F98-60110 ADF hai mặt / ADF Ass'y, Simplex ADF C5F98-60109

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab06

Hiển thị:Sai lệch nạp tài liệu. Tải lại.
Mô tả:Sản phẩm không nhận được giấy trong khay nạp tài liệu.
Biện pháp khắc phục:action1. Lấy giấy ra khỏi khay nạp tài liệu, sau đó nạp lại giấy. Xác minh không có ghim hoặc kẹp giấy trên chồng bản gốc. Xác minh bản gốc được làm thẳng ra khỏi các nếp gấp trước đó hoặc curl.3. Nếu bảng điều khiển hiển thị Khay nạp tài liệu được nạp khi bản gốc không nằm trong khay tiếp giấy của khay nạp tài liệu, cảm biến trên bộ nạp tài liệu có thể bị hỏng. Thay thế Máy quét / Lắp ráp ADF: Máy quét / ADF Ass'y, Máy quét ADF C5F98-60110 ADF hai mặt / ADF Ass'y, Simplex ADF C5F98-60109

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab07

Hiển thị:Cửa mở.
Mô tả:Các sản phẩm cửa trước mở.
Biện pháp khắc phục:Đóng cửa lại.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab08

Hiển thị: Sự cố kết nối cáp động cơ. Liên hệ với dịch vụ HP. Nhấn [OK] để tiếp tục.
Mô tả:Chẩn đoán cáp động cơ in đã không vượt qua do sự cố cáp.
Biện pháp Khắc phục:Nhấn OK để tiếp tục sử dụng thiết bị để quét và fax, nhưng quá trình in sẽ không hoạt động. Hoặc thay thế sản phẩm hoặc gửi đến dịch vụ HP.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab09

Hiển thị:Fax đang bận. Đã hủy gửi.
Mô tả:Đường fax mà bạn đang gửi fax đang bận. Sản phẩm đã hủy gửi fax.
Biện pháp khắc phục:1. Gọi cho người nhận để đảm bảo rằng máy fax đang bật và sẵn sàng. 2. Xác minh rằng số fax là chính xác. 3. Xác minh rằng tùy chọn Quay số lại nếu Bận được bật. 4. Mở menu Dịch vụ, sau đó chạm vào nút Dịch vụ Fax. Chạm vào nút Chạy thử nghiệm Fax. Kiểm tra này xác minh rằng dây điện thoại được kết nối với đúng cổng và đường dây điện thoại có tín hiệu. Sản phẩm sẽ in báo cáo với kết quả.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab10

Hiển thị:Lỗi nhận fax.
Mô tả:Đã xảy ra lỗi trong khi cố gắng nhận fax.
Biện pháp khắc phục:1. Yêu cầu người gửi gửi lại bản fax. 2. Để kiểm tra xem dây điện thoại đã được kết nối an toàn chưa, hãy ngắt kết nối và kết nối lại dây điện thoại. 3. Xác minh rằng bạn đang sử dụng dây điện thoại đi kèm với sản phẩm. 4. Mở menu Dịch vụ và chạm vào nút Dịch vụ Fax. Chạm vào nút Chạy thử nghiệm Fax. Kiểm tra này xác minh rằng dây điện thoại được kết nối với đúng cổng và đường dây điện thoại có tín hiệu. Sản phẩm sẽ in báo cáo với kết quả. 5. Giảm tốc độ fax. Yêu cầu người gửi gửi lại bản fax. 6. Tắt chế độ sửa lỗi. Yêu cầu người gửi gửi lại bản fax. GHI CHÚ: Tắt chế độ sửa lỗi có thể làm giảm chất lượng hình ảnh fax. 7. Kết nối sản phẩm với một đường dây điện thoại khác.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab11

Hiển thị:Lỗi gửi fax.
Mô tả:Đã xảy ra lỗi trong khi cố gắng gửi fax.
Biện pháp khắc phục:1. Gửi lại bản fax.2. Thử gửi fax tới một số fax khác.3. Để xác minh rằng dây điện thoại được kết nối an toàn, hãy ngắt kết nối và kết nối lại dây điện thoại. Kiểm tra xem dây điện thoại có được kết nối chắc chắn không bằng cách rút dây và cắm lại dây. Xác minh rằng bạn đang sử dụng dây điện thoại đi kèm với sản phẩm.5. Mở menu Dịch vụ và chạm vào nút Dịch vụ Fax. Chạm vào nút Chạy thử nghiệm Fax. Kiểm tra này xác minh rằng dây điện thoại được kết nối với đúng cổng và đường dây điện thoại có tín hiệu. Sản phẩm sẽ in báo cáo với kết quả.6. Kết nối sản phẩm với một dòng điện thoại khác.7. Đặt độ phân giải fax thành Chuẩn thay vì mặc định là Fine.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab12

Hiển thị: Bộ nhớ fax đã đầy. Hủy gửi / nhận fax.
Mô tả:Dung lượng bộ nhớ còn trống để lưu fax không đủ để lưu fax đến.mucinhanoi365.com
Biện pháp khắc phục:action1. Nếu bạn đang sử dụng tính năng Nhận Riêng, hãy in tất cả các bản fax đã nhận để lấy lại một số bộ nhớ.2. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy xóa fax khỏi bộ nhớ: a. Mở menu Dịch vụ.b. Chạm vào nút Dịch vụ Fax.c. Chạm vào mục menu Xóa các bản fax đã lưu.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab12

Hiển thị: Đã cung cấp nguồn HP chính hãng.
Mô tả:Nguồn cung cấp HP chính hãng vừa được cài đặt.
Biện pháp khắc phục:Không cần thực hiện hành động nào.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab13

Hiển thị:Cài đặt hộp mực <COLOR>.
Mô tả:Hộp mực được chỉ định bị thiếu hoặc không được lắp đúng cách.
Biện pháp khắc phục:Xóa và cài đặt lại nguồn cung cấp được chỉ định.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab14

Hiển thị:Jam trong thùng giấy ra. Mở cửa sau và kẹt giấy.
Mô tả:Xảy ra kẹt giấy trong vùng thùng giấy ra của máy in.mucinhanoi365.com
Biện pháp khắc phục:action1. Làm theo hướng dẫn trên bảng điều khiển để xóa phương tiện bị kẹt.2. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn: a. Sử dụng giấy đáp ứng các thông số kỹ thuật của HP. Lưu trữ giấy chưa mở trong bao bì gốc của nó.b. Sử dụng sản phẩm ở khu vực đáp ứng các thông số kỹ thuật về môi trường cho sản phẩm này.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab15

Hiển thị:Làm kẹt trong Khay 1. Gỡ giấy kẹt và sau đó nhấn [OK].
Mô tả: Đã xảy ra kẹt giấy trong khi in từ khe Khay 1.
Biện pháp khắc phục:action1. Làm theo hướng dẫn trên bảng điều khiển để xóa phương tiện bị kẹt.2. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn: a. Điều chỉnh các thanh dẫn giấy bên trong khe 1 khay. Cho phép máy in kéo vật liệu in vào khi được lắp vào khe Khay 1.b. Sử dụng giấy đáp ứng các thông số kỹ thuật của HP. Lưu trữ giấy chưa mở trong bao bì gốc.c. Sử dụng sản phẩm trong khu vực đáp ứng các đặc điểm môi trường cho sản phẩm này.3. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy kiểm tra các con lăn pick-up để mặc hoặc hư hỏng và thay thế nếu cần thiết.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab16

Hiển thị:Làm kẹt trong Khay 2. Gỡ giấy kẹt và sau đó nhấn [OK].
Mô tả: Đã xảy ra kẹt giấy trong khi in từ Khay 2.
Biện pháp khắc phục:action1. Làm theo hướng dẫn trên bảng điều khiển để xóa phương tiện bị kẹt.2. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn: a. Điều chỉnh các thanh dẫn giấy trong khay. Đảm bảo hướng dẫn giấy phía trước đang đẩy giấy vào cạnh sau của khay.b. Sử dụng giấy đáp ứng các thông số kỹ thuật của HP. Lưu trữ giấy chưa mở trong bao bì gốc.c. Sử dụng sản phẩm trong khu vực đáp ứng các đặc điểm môi trường cho sản phẩm này.3. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy kiểm tra các con lăn pick-up để mặc hoặc hư hỏng và thay thế nếu cần thiết.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab17

Hiển thị:Làm kẹt trong Khay 3, Xóa giấy kẹt và sau đó nhấn OK
Mô tả:Sản phẩm đã phát hiện kẹt giấy trong Khay 3. mucinhanoi365.com
Biện pháp khắc phục:action1. Xóa giấy kẹt khỏi khu vực được chỉ báo trên bảng điều khiển của sản phẩm, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên bảng điều khiển.2. Đảm bảo các thanh dẫn giấy trong khay được điều chỉnh chính xác cho khổ giấy. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế Khay nạp Giấy tùy chọn 3 (Phần HP #: RM2-5741-000CN).

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab18

Hiển thị:Nạp giấy
Mô tả:Khay trống.
Biện pháp khắc phục:
Nạp giấy vào khay.

💢 máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab19

Hiển thị:Nạp khay <X> Nhấn [OK] cho phương tiện có sẵn
Mô tả:Khay trống.
Biện pháp Khắc phục:Nạp giấy vào khay để tiếp tục in. Nhấn nút OK để chọn một khay khác.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab20

Hiển thị:Nạp khay 1. Nhấn [OK] để tiếp tục.
Mô tả:Khay trống.
Biện pháp Khắc phục:Nạp giấy vào khay và bấm OK để tiếp tục in.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi  ab21

Hiển thị:Nạp khay 1 <TYPE>, <SIZE>. Nhấn [OK] để tiếp tục.
Mô tả:Khay không được cấu hình cho loại giấy và kích cỡ mà lệnh in đang yêu cầu.
Biện pháp Khắc phục:
Nạp giấy chính xác vào Khay 1 và bấm OK để tiếp tục in.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab22

Hiển thị:Bộ nhớ thấp. Nhấn [OK] để tiếp tục.
Mô tả:Bộ nhớ sản phẩm gần đầy.
Biện pháp Khắc phục:Nhấn nút OK để hoàn thành công việc hoặc chạm vào nút Hủy để hủy công việc. Chia công việc thành các công việc nhỏ hơn có chứa ít trang hơn.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab23

Hiển thị:vấn đề kết nối cáp NFC. Liên hệ với dịch vụ HP. Nhấn [OK] để tiếp tục.
Mô tả:Chẩn đoán cáp Giao tiếp trường gần (NFC) không vượt qua do sự cố cáp.
Biện pháp khắc phục:Nhấn OK để tiếp tục sử dụng thiết bị nhưng NFC sẽ không hoạt động. Hoặc thay thế sản phẩm hoặc gửi đến dịch vụ HP.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab24

Hiển thị:Không có âm quay số.
Mô tả:Sản phẩm không thể phát hiện âm quay số.
Biện pháp khắc phục:1. Kiểm tra âm quay số trên đường dây điện thoại bằng cách chạm vào nút Bắt đầu Fax. 2. Rút dây điện thoại ra khỏi cả sản phẩm và tường và cắm lại dây điện. 3. Xác minh rằng bạn đang sử dụng dây điện thoại đi kèm với sản phẩm. 4. Mở menu Dịch vụ và chạm vào nút Dịch vụ Fax. Chạm vào nút Chạy thử nghiệm Fax. Kiểm tra này xác minh rằng dây điện thoại được kết nối với đúng cổng và đường dây điện thoại có tín hiệu. Sản phẩm sẽ in báo cáo với kết quả.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab25

Hiển thị:Không phát hiện thấy fax.
Mô tả:Sản phẩm đã trả lời cuộc gọi đến nhưng không phát hiện thấy máy fax đang gọi.
Biện pháp khắc phục:1. Mở menu Dịch vụ và chạm vào nút Dịch vụ Fax. Chạm vào nút Chạy thử nghiệm Fax. Kiểm tra này xác minh rằng dây điện thoại được kết nối với đúng cổng và đường dây điện thoại có tín hiệu. Sản phẩm sẽ in báo cáo với kết quả.

💢  máy in HP LaserJet Pro M402 báo lỗi ab26

Hiển thị:Sản phẩm không thể hiệu chỉnh. Đóng nắp và lấy giấy ra khỏi khay nạp tài liệu.
Mô tả:Máy quét không thể hiệu chỉnh vì nắp mở hoặc có giấy chặn đầu quét.
Biện pháp khắc phục:1. Lấy giấy ra khỏi kính máy quét hoặc ADF và đóng nắp lại. 2. Nếu lỗi vẫn còn, thay thế máy quét / ADF hội: Máy quét / ADF Ass'y, Duplex ADF C5F98-60110 Máy quét / ADF Ass'y, Simplex ADF C5F98-60109

 

Từ khóa tìm kiếm: máy in HP M402 báo lỗi, máy in HP laserjet pro M402 báo lỗi, HP 402 error, máy in HP M402 không in được, máy in HP M402 lỗi không in được, mã lỗi máy in HP M402, lỗi máy in HP M402, máy in HP M402d báo lỗi, máy in HP laserjet pro M402d báo lỗi, HP 402d error, máy in HP M402d không in được, máy in HP M402d lỗi không in được, mã lỗi máy in HP M402d, lỗi máy in HP M402d

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 26/11/2018

Lượt xem: 5821

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 35

Điểm đánh giá: 5

0988553353