Bảng mã lỗi máy photocopy fuji xerox docucentre 186

[Bảng mã lỗi] máy photocopy fuji xerox docucentre 186

Trong quá trình hoạt động máy photocopy fuji xerox 186 sẽ hao mòn vật tư và sinh hỏng hóc báo lỗi trên màn hình, chúng tôi cung cấp bảng tra cứu mã lỗi máy photocopy fuji xerox dc 186 giúp các bạn xác định những hỏng hóc của máy để có phương án sửa máy photocopy hợp lý chính xác.

máy photocopy fuji xerox docucentre 186 báo lỗi

C-Status code

C1-3000 Registration Sensor On JAM RAP (Tray 1 Feed)
C2-2000 Tray 2 Feed Out Sensor On JAM RAP (Tray 2 Feed)
C2-3000 Registration Sensor On JAM RAP (Tray 2 Feed)
C3-1000 Tray 3 Feed Out Sensor On JAM RAP (Tray 3 Feed)
C3-2000 Tray 2 Feed Out Sensor On JAM RAP (Tray 3 Feed)
C3-3000 Registration Sensor On JAM RAP (Tray 3 Feed)
C4-0000 Tray 4 Feed Out Sensor On JAM RAP (Tray 4 Feed)
C4-1000 Tray 3 Feed Out Sensor On JAM RAP (Tray 4 Feed)
C4-2000 Tray 2 Feed Out Sensor On JAM RAP (Tray 4 Feed)
C4-3000 Registration Sensor On JAM RAP (Tray 4 Feed)
C6-1000 Registration Sensor On JAM RAP (DUP Feed/Stop Case)
C6-2000 Registration Sensor On JAM RAP (DUP Feed/Nonstop Case)
C8-2000 Tray 2 Feed Out Sensor Static JAM RAP
C8-3000 Tray 3 Feed Out Sensor Static JAM RAP
C8-4000 Tray 4 Feed Out Sensor Static JAM RAP
C8-6000 Duplex Sensor Static JAM RAP
C9-3000 Registration Sensor On JAM RAP (MSI Feed)

E-Status Code

E1-1000 Registration Sensor Off JAM RAP
E1-2000 Fuser Exit Sensor On JAM RAP
E1-6000 Registration Sensor Static JAM RAP
E3-1000 Fuser Exit Sensor Off JAM RAP
E3-2000 Fuser Exit Sensor Off JAM RAP (Too Short)
E3-6000 Fuser Exit Sensor Static JAM RAP
E8-2000 Duplex Sensor On JAM RAP

H-Status Code

H1-2000 Tray 2 Lift Up / No Tray Failure RAP
H1-3000 Tray 3 Lift Up / No Tray Failure RAP
H1-4000 Tray 4 Lift Up / No Tray Failure RAP
H2-7000 DUP Module Communication Failure RAP
H3-1000 OCT1 Failure RAP
H4-1000 Tray 1 Cassette Size Failure RAP
H4-2000 Tray 2 Cassette Size Failure RAP
H4-3000 Tray 3 Cassette Size Failure RAP
H4-4000 Tray 4 Cassette Size Failure RAP
H7-3000 2TM NVM Out-Of-Order RAP
H7-4000 2TM NVM R/W Error RAP
H7-7000 2TM Communication Failure RAP
H7-8000 TM Type Error RAP
H8-1000 Tray 1 Paper Size Switch Broken RAP
H8-2000 Tray 2 Paper Size Switch Broken RAP
H8-3000 Tray 3 Paper Size Switch Broken RAP
H8-4000 Tray 4 Paper Size Switch Broken RAP
H9-3000 STM NVM Out-Of-Order RAP
H9-4000 STM NVM R/W Error RAP
H9-7000 STM Communication Failure RAP

J-Status Code

J1-2000 Toner Cartridge Empty Failure RAP
J3-1000 XERO/Developer Cartridge Set Failure
J4-1000 ATC Sensor Failure RAP
J6-1000 XERO/Developer Cartridge Life Over
J7-1000 XERO/Developer Cartridge CRUM Communication Failure
J7-2000 XERO/Developer Cartridge CRUM Data Write Failure
J7-3000 XERO/Developer Cartridge CRUM ID Failure
J8-1000 Toner Cartridge CRUM Communication Failure
J8-2000 MCU Toner Cartridge CRUM Data Write Failure
J8-3000 Toner Cartridge CRUM ID Failure

S-Status Code

S1-0000 Carriage Error
S1-0001 DADF/ADF Top Cover Open During Platen Scan
S1-0010 Jam During Feed
S1-0011 Jam During Scan
S1-0012 Long Document JAM
S1-0013 Short Document JAM
S1-0014 ADF Static JAM
S1-0015 Platen Cover Open During ADF Scan
S1-0016 ADF Top Cover Open During ADF Scan
S1-0020 Jam During Feed
S1-0021 Jam During Scan
S1-0022 Long Document JAM
S1-0023 Short Document JAM
S1-0024 Jam During Invert Transport
S1-0025 DADF Static JAM
S1-0026 Platen Cover Open During DADF Scan
S1-0027 ADF Top Cover Open During DADF Scan

U-Status Code

U0-1000 Main Motor Stop Error RAP
U0-2000 Image Ready Error RAP
U1-1000 Main Motor Failure RAP
U3-5000 ROS Motor Failure RAP
U4-1000 Fuser On Time Failure RAP
U4-2000 Over Heat Temp Failure RAP
U4-3000 Control Thermistor Failure RAP
U4-9000 Fuser Fan Failure RAP
U5-1000 Dispense Motor Failure RAP
U6-2000 RAM Read/Write Check Failure RAP
U6-3000 NVM Data Defect RAP
U6-4000 NVM Read/Write Cannot Be Executed RAP
U6-5000 CPU Power To Access NVM Is Not Enough RAP
U6-6000 CRUM ASIC Failure RAP

...Và còn rất nhiều mã khác, nếu máy photocopy bị lỗi mà mã lỗi không có trong danh sách này hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

 

|Xem thêm dịch vụ sửa máy photocopy xerox

 

Từ khóa tìm kiếm: máy photocopy fuji xerox docucentre 186 báo lỗi, máy photocopy fuji xerox 186 báo lỗi, máy photocopy xerox 186 báo lỗi, photocopy xerox 186 báo lỗi, mã lỗi photocopy xerox 186, mã lỗi máy photocopy fuji xerox 186

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 07/10/2017

Lượt xem: 2629

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 11

Điểm đánh giá: 5

0988553353