Bảng mã lỗi panasonic DP3030/ 8032

 [Bảng mã lỗi] máy panasonic DP3030/ 8032

Trong quá trình hoạt động máy photocopy panasonic DP3030 sẽ hao mòn vật tư và sinh hỏng hóc báo lỗi trên màn hình, chúng tôi cung cấp bảng tra cứu mã lỗi máy photocopy panasonic DP3030 giúp các bạn xác định những hỏng hóc của máy để có phương án sửa máy photocopy hợp lý chính xác.

U CODE

Lỗi

Tên lỗi

nguyên nhân

U0

Bộ khoá đếm

Không lắp card của bộ khoá đếm.

Dây nối của bộ khoá đếm đứt.

Một trong các bộ phận của bộ khoá không hoạt động đúng chức năng.

U1

Mở cửa phía trước.

Cửa trước mở.

Công tắc cửa trước không kết nối.

Công tắc cửa trước hỏng.

Nguồn điện áp thấp không tới công tắc.

Nguồn LVPS hỏng.

Lỗi kết nối của SPC PCB.

SPC PCB hỏng.

U4

Mở cửa finisher

Cửa của finisher mở.

Có giấy trong bin của finisher.

Hết ghim.

Lỗi kết nối Với nguồn LVPS .

Hỏng nguồn LVPS.

Lỗi kết nối với bảng ĐK  PSC PCB.

Hỏng bảng PSC PCB.

U6

Mở cửa bên phải

Cửa bên phải mở.

Lỗi kết nối của công tắc cửa bên phải.

Hỏng công tắc cánh cửa.

Lỗi kết nối với nguồn LVPS.

Hỏng nguồn LVPS.

Lỗi kết nối với PSC PCB.

Hỏng bảng PSC PCB.

U7

Mở cửa bộ kéo giấy.

mở cửa bộ feed.

Lắp ráp bộ Feed sai .

Lỗi kết nối của bộ Feed.

Hỏng công tắc cửa của bộ Feed.

Công tắc đứt dây nối.

Công tắc không kết nối với nguồn LVPS.

Hỏng nguồn LVPS.

Các giắc cắm CST3/CST2 của PCB không két nối.

Các giắc cắm CST3/CST2 của PCB hỏng.

U8

Mở cửa khối tải giấy.

Cửa khối tải giấy mở.

Công tắc cửa khối tải giấy không kết nối.

Lỗi kết nối với nguồn LVPS.

Hỏng nguồn LVPS.

Lỗi kết nối với bảng PSC PCB.

Hỏng bảng PSC PCB.

U11

Giấy có trong finisher

Có giấy trong Finisher.

Lỗi sensor đầu ra của finisher.

U12

Mở cửa của bộ đóng ghim/ cửa trên.

Cửa  bộ đóng ghim của finisher mở.

Lỗi kết nối của công tắc cửa bộ đóng ghim.

Hỏng công tắc cửa.

U13.

Hết mực

Lắp lọ mực không đúng.

Hết mực.

Lỗi kết nối của sensor báo mực.

Hỏng sensor báo mực.

Lỗi kết nối của sensor mực với bảng PSC PCB.

Hỏng bảng PSC PCB.

U14

Báo thay bình mực thải.

Mực thải đầy.

U15

Không có bình mực thải.

Không ,ắp bình mực thải.

Sensor báo mực thải đầy không kết nối.

Sensor báo mực thải đầy hỏng.

U16

Không có hộp từ.

Không có hộp từ trong máy.

U18

Tổng số bản copy vượt quá giới hạn.

Bộ đếm copy đầy quá khả năng hoạt động.

U20

Cửa ADF mở.

Cửa ADF mở.

ADF không kết nối.

Công tắc cánh cửa không kết nối.

Công tắc cánh cửa hỏng.

Công tắc không kết nối với nguồn LVPS.

Hỏng nguồn LVPS.

U21

Mở ADF

mở ADF.

Lỗi kết nối của sensor nhận ADF.

Hỏng sensor nhận ADF.

U22

Mở cửa ra của ADF.

Cửa ra mở.

ADF lắp không đúng.

sensor cửa ra ADF không kết nối.

Hỏng sensor cửa ra ADF.

Sensor không kết nối với LVPS.

Hỏng LVPS.

U25

Lọ mực không quay

Mực trong lọ bị đóng cục.

 

U90

Thay pin.

Thay pin ở trong máy.

 

E1 - LỖI CỦA PHẦN QUANG HỌC.

E code

Chức năng

Kiểm tra

E1 – 01

Lỗi của bộ scan khi scan tài liệu trên kính để bản gốc.

Sensor vị trí của bộ scan không kết nối.

Hỏng sensor vị trí.

Lỗi kết nối của động cơ scan.

Hỏng động cơ scan.

Lỗi của hệ thống cơ khí kéo dàn scan.

Lỗi kết nối của bảng scan “SDR PCB”.

Hỏng bảng scan SDR PCB.

Lỗi kết nối với bảng SPC PCB.

Hỏng bảng SPC PCB.

Hỏng LVPS.

E1 – 20

Lỗi đồng bộ ngang của khối laser.

Lỗi kết nối của LSU.

Hỏng LSU.

Lỗi kết nối với bảng SPC PCB.

Hỏng SPC ƠCB.

E1 – 22

Lỗi đồng bộ của động cơ gương nhiều cạnh.

Lỗi kết nối của động cơ gương nhiều cạnh.

SPC PCB không kết nối với động cơ.

LSU không kết nối.

Hỏng động cơ gương nhiều cạnh.

Hỏng nguồn LVPS.

Hỏng Bảng SPC PCB.

E1 – 31

Lỗi đèn quét.

Lỗi kết nối của bảng INV PCB.

Hỏng bảng INV PCB.

Hỏng đèn scan.

Lỗi kết nối của bảng LFB PCB.

Lỗi kết nối với bảng SDR PCB.

Hỏng bảng SDR PCB.

Lỗi két nối với bảng SPC PCB.

E1 – 34

Lỗi dây nối điện cho đèn quét.

Lỗi kết nối với bảng INV PCB.

Lỗi kết nối với bảng LFB PCB.

Đứt dây nối điện đèn quét.

E1 – 40

Lỗi của quạt thông gió.

Quạt thông gió không kết nối.

Hỏng quạt thông gió.

SPC PCB không kết nối với quạt.

Hỏng SPC PCB.

Hỏng nguồn LVPS.

E1 – 45

lỗi quạt thông gió của khối laser.

Quạt thông gió khối laser bị đứt dây nối.

Hỏng quạt thông gió LSU.

Không kết nối với SPC PCB.

Hỏng SPC PCB.

Hỏng nguồn LVPS.

E1 – 50

Sensor điều chỉnh khổ giấy.

Sensor điều chỉnh khổ giấy hỏng.

sensor không kết nối.

sensor không kết nố với SPC PCB.

Hỏng bảng SPC PCB.

ADF/Platen mở nắp và đưa giấy vào kính để bản gốc.

 

E2 – LỖI CỦA ĐỘNG CƠ NÂNG KHAY

 

E2 – 01

Lỗi của động cơ nâng khay 1

Sensor hạn chế trên không kết nối.

Sensor hạn chế trên hỏng.

Kẹt hệ thống cơ khí nâng khay.

Động cơ nâng khay không kết nối.

Động cơ nâng khay hỏng.

SPC PCB không kết nối với động cơ.

SCP PCB hỏng.

Hỏng nguồn LVPS.

E2 – 02

Lỗi của động cơ nâng khay 2

Sensor hạn chế trên không kết nối.

Sensor hạn chế trên hỏng.

Kẹt hệ thống cơ khí nâng khay.

Động cơ nâng khay không kết nối.

Động cơ nâng khay hỏng.

SPC PCB không kết nối với động cơ.

SCP PCB hỏng.

Hỏng nguồn LVPS.

CST2 PCB không kết nối .

Hỏng CST2 PCB.

E2 – 03

 

E2 - 04

Lỗi của động cơ nâng khay 3.

Lỗi của động cơ nâng khay 4.

Sensor hạn chế trên không kết nối.

Sensor hạn chế trên hỏng.

Kẹt hệ thống cơ khí nâng khay.

Động cơ nâng khay không kết nối.

Động cơ nâng khay hỏng.

SPC PBC không kết nối với động cơ.

SCP PCB hỏng.

Hỏng nguồn LVPS.

CST2 PCB không kết nối .

Hỏng CST2 PCB.

CST3 PCB không kết nối.

CST3 PCB hỏng.

E2 – 08

Lỗi của sensor nhận khay tay.

Sensor không kết nối.

Sensor hỏng.

SPC PCB không két nối với sensor.

SPC PCB hỏng.

Hỏng nguồn LVPS.

E2 – 10

Hệ thống điều khiển của động cơ truyền động.

Hỏng trong phần truyền động cơ khí.

Động cơ truyền động không kết nối.

Hỏng động cơ truyền động.

CST2 PCB không kết nối.

CST3 PCB không kết nối.

CST3 PCB hỏng.

LVPS không kết nối.

LVPS hỏng.

SPC PCB không kết nối.

SPC PCB hỏng.

E3 – LỖI CỦA HỆ THỐNG TRÁNG ẢNH

E3 - 01

Động cơ quay lọ mực.

Động cơ quay lọ mực không kết nối.

Lỗi của động cơ quay lọ mực.

Lỗi ở hệ thống cơ khí.

Lắp lọ mực sai.

SPC PCB không kết nối.

SPC PCB lỗi.

Sensor xác định vị trí ban đầu lọ mực không kết nối.

Sensor xác định vị trí ban đầu lọ mực lỗi.

E3 – 03

Sensor đo mật độ mực.

sensor không kết nối.

Sensor lỗi.

SPC PCB không kết nối.

SPC PCB lỗi.

E3 – 20

Động cơ chính.

Lỗi của hệ thống dẫn động cơ khí.

Động cơ chính không kết nối.

Lỗi động cơ chính.

SPC PCB không kết nối.

SPC PCB lỗi.

Lỗi nguồn LVPS.

E3 – 40

Lỗi khi điều chỉnh điện áp ra của sensor đo mật độ của bản copy.

CDS PCB không kết nối.

CDS PCB lỗi.

SPC PCB không két nối .

SPC PCB lỗi.

E4 – LỖI Ở PHẦN SẤY

E4 – 01

Nhiệt độ sấy trong chế độ chờ sấy.

sensor đo nhiệt độ sấy bẩn.

Vị trí lắp sensor đo nhiệt độ sấy lắp sai.

Lỗi sensor đo nhiệt độ sấy.

Lỗi kết nối của sensor đo nhiệt độ sấy.

Lỗi kết nối của đèn sấy.

Hỏng đèn sấy.

Hỏng cầu trì bảo vệ đèn sấy.

Lỗi của bộ sưởi ấm khi trời lạnh.

ACD PCB không kết nối.

ACD PCB Lỗi.

NFL PCB không kết nối.

NFL PCB lỗi.

SPC PCB Không kết nối.

SPC PCB lỗi.

Nhiệt độ sấy thấp. ( ADJ F6 – 31).

E4 – 02

Kẹt giấy ở khối sấy.

Giấy kẹt trong khối sấy.

Sensor đầu ra 1 hoặc 2 không kết nối.

Sensor đầu ra 1 hoặc 2 lỗi.

SPC PCB không két nối.

SPC PCB lỗi.

E4 – 10

Quạt gió của khối sấy.

quạt thông gió sấy không kết nối.

Quạt thông gió hỏng.

SPC PCB không kết nối .

SPC PCB lỗi.

Lỗi nguồn LVPS.

E5 – LỖI HỆ THỐNG.

E5 – 05

Vp (+24v, csan)

SDR PCB không kết nối.

SDR PCB lỗi.

SPC PCB không kết nối.

SPC PCB lỗi.

LVPS lỗi.

E5 – 11

Lỗi kết nối của bộ in.

SPC PCB không kết nối.

SPC PCB lỗi.

SC PCB không kết nối.

SC PCB lỗi.

E5 – 12

Lỗi kết nối của bộ scan.

E5 – 17

Đồng bộ scanner.

E5 - 19

Đồng bộ quét dòng.

E5 – 42

Kết nối bộ đếm tổng.

Bộ đếm tổng đứt dây nối.

Bộ đếm tổng hỏng.

SPC PCB không kết nối.

SPC PCB Lỗi.

E5 – 60

Nguồn cung cấp cho quạt thông gió.

Quạt đứt dây nối.

Quạt hỏng.

SPC PCB không kết nối.

SPC PCB hỏng.

LVPS lỗi.

 

E7 – LỖI CÁC BỘ CHỌN THÊM  ( DA – FS300 ).

E7 – 22

Động cơ đệm của finisher.

Động cơ không kết nối.

Động cơ hỏng.

sensor vị trí ban đầu không kết nối.

Sensor vị trí ban đầu hỏng.

Hệ thống truyền động cơ khí lỗi.

E7 – 23

Động cơ bấm ghim của finisher,

Động cơ không kết nối.

Động cơ hỏng.

Sensor vị trí ban đầu của động cơ không kết nối.

Sensor vị trí ban đầu của động cơ hỏng.

Công tắc nhỏ đứt mạch.

Công tắc nhỏ hỏng.

Rơle đứt dây.

Rơle hỏng.

Hệ thống bánh răng có lỗi.

Động cơ bấm ghim bị kẹt ghim.

E7 - 27

Động cơ dịch chuyển ngang khay finisher.

Động cơ không kết nối.

Động cơ có lỗi.

Sensor báo độ cao giấy không kết nối.

Hỏng sensor báo độ cao giấy.

Lỗi cơ khí.

E7 - 59

Hạn chế trên của finisher.

sensor báo giấy đầy không kết nối.

sensor báo giấy đầy lỗi.

Sensor vị trí giấy không kết nối.

sensor vị trí giấy hỏng.

E7 – 90

Bộ khoá máy.

Bộ khoá lắp sai.

Bộ khoá hỏng.

E13 – MỰC XUỐNG QUÁ NHIỀU.

E13

Không đọc được mực.

Mực xuống quá nhiều.

Không lắp hộp mực.

Bình mực lắp không đúng.

sensor mực không kết nối.

Sensor mực hỏng.

SPC PCB không kết nối.

SPC PCB hỏng.

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 08/10/2017

Lượt xem: 317

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 59

Điểm đánh giá: 5

0988553353