Bảng tra lỗi máy in HP LaserJet M102

Chúng tôi cung cấp bảng tra mã lỗi máy in HP LaserJet M102, HP LaserJet M102a, HP LaserJet M102w...một số phương án sửa chữa chúng tôi đưa ra chỉ là hướng giải quyết nó có thể khác với thực tế lỗi của máy. Nếu không thể tự khắc phục lỗi máy in vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ hoặc gọi tới đơn vị sửa chữa máy in HP dịch vụ [ 0988553353].

máy in HP LaserJet M102 báo lỗi

Máy in HP M102 lỗi: 01

Hiển thị:Đèn Sẵn sàng và Chú ý đang bật.
Mô tả:Máy in đã gặp lỗi nghiêm trọng.
Biện pháp khắc phục:Kiểm tra các mẫu đèn của bảng điều khiển thứ cấp 1. Bấm và giữ nút Tiếp tục / Hủy. 2. Nếu trạng thái của đèn thay đổi (ví dụ: nếu đèn LED bắt đầu nhấp nháy), một lỗi nghiêm trọng được chỉ định. Đi đến các mẫu ánh sáng điều khiển thứ cấp để tìm mô tả lỗi nghiêm trọng. 
GHI CHÚ: Nếu trạng thái của đèn không thay đổi, không có trạng thái LED phụ.

Máy in HP M102 lỗi: 02

Hiển thị:Đèn Sẵn sàng tắt và đèn Chú ý bật.
Mô tả:Lỗi động cơ
Nguyên nhân: • Lỗi giao tiếp ?? • Lỗi bộ nhớ DCC  • Lỗi phần mềm động cơ không xác định
Biện pháp khắc phục:1. Tắt máy in, và sau đó bật. 2. Nếu lỗi vẫn còn, hãy đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. b. Bật nguồn và chờ sản phẩm khởi tạo. 3. Nếu sử dụng bộ bảo vệ tăng áp: a. Tắt máy in. b. Hủy bỏ các bảo vệ tăng. c. Cắm máy in trực tiếp vào ổ cắm trên tường và bật máy in. 4. Nếu lỗi vẫn còn, máy in sẽ yêu cầu dịch vụ. mucinhanoi365.com

Máy in HP M102 lỗi: 03

Hiển thị:Đèn Sẵn sàng nhấp nháy và đèn Chú ý bật.

Mô tả:Lỗi nguồn
Nguyên nhân: • Nguồn điện áp thấp (LVPS) ?? • Mất điện
Biện pháp khắc phục:1. Phục hồi từ sự cố mất điện. Xin vui lòng chờ. 2. Nếu lỗi vẫn còn, hãy đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. b. Bật nguồn và chờ sản phẩm khởi tạo. 3. Nếu sử dụng bộ bảo vệ tăng áp: a. Tắt máy in. b. Hủy bỏ các bảo vệ tăng. c. Cắm máy in trực tiếp vào ổ cắm trên tường và bật máy in. 4. Nếu lỗi vẫn còn, máy in sẽ yêu cầu dịch vụ.

Máy in HP M102 lỗi: 04

Hiển thị:Đèn Sẵn sàng bật và đèn Chú ý nhấp nháy.
Mô tả:Lỗi bộ nhiệt áp
Nguyên nhân: • Bộ nhiệt áp xấu  • Bộ nhiệt áp thấp  • Bộ nhiệt áp chậm  • Bộ nhiệt áp cao  • Bộ phận nhiệt áp  • Bộ giải phóng bộ nhiệt áp 2 • Bộ nhiệt áp thấp 2 Nhiệt độ bộ nhiệt áp thấp 3  • Nhiệt độ bộ nhiệt áp cao 3
Biện pháp khắc phục:1. Kiểm tra nguồn điện. Đảm bảo nguồn điện đáp ứng yêu cầu máy in. 2. Tắt máy in, rồi bật. 3. Nếu lỗi vẫn còn, đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. b. Bật nguồn và chờ sản phẩm khởi tạo. 4. Nếu sử dụng bộ bảo vệ tăng áp: a. Tắt máy in. b. Hủy bỏ các bảo vệ tăng. c. Cắm máy in trực tiếp vào ổ cắm trên tường và bật máy in. 5. Nếu lỗi vẫn còn, máy in sẽ yêu cầu dịch vụ.

Máy in HP M102 lỗi: 05

Hiển thị:Đèn Sẵn sàng và Chú ý đang nhấp nháy.
Mô tả:Lỗi động cơ chung
Nguyên nhân:Lỗi động cơ chung
Biện pháp khắc phục:1. Tắt máy in, và sau đó bật. 2. Nếu lỗi vẫn còn, hãy đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. b. Bật nguồn và chờ sản phẩm khởi tạo. 3. Nếu sử dụng bộ bảo vệ tăng áp: a. Tắt máy in. b. Hủy bỏ các bảo vệ tăng. c. Cắm máy in trực tiếp vào ổ cắm trên tường và bật máy in. 4. Nếu lỗi vẫn còn, máy in sẽ yêu cầu dịch vụ.

Máy in HP M102 lỗi: 06

Hiển thị:Đèn sẵn sàng và chú ý đang bật và tắt.
Mô tả:Lỗi cảm biến
Nguyên nhân: • Cảm biến bẩn  • Lỗi cảm biến mức  • Cảm biến TOP xấu
Biện pháp khắc phục:1. Tắt máy in, và sau đó bật. 2. Nếu lỗi vẫn còn, hãy đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. b. Bật nguồn và chờ sản phẩm khởi tạo. 3. Nếu sử dụng bộ bảo vệ tăng áp: a. Tắt máy in. b. Hủy bỏ các bảo vệ tăng. c. Cắm máy in trực tiếp vào ổ cắm trên tường và bật máy in. 4. Nếu lỗi vẫn còn, máy in sẽ yêu cầu dịch vụ.

Máy in HP M102​​​​​​​ lỗi: 07

Hiển thị:Đèn Sẵn sàng nhấp nháy và đèn Chú ý tắt.
Mô tả:Lỗi quay động cơ
Nguyên nhân: • Khởi động động cơ fuser xấu  • Động cơ fuser xấu  • Khởi động động cơ trống xấu  • Xoay động cơ trống xấu  • Khởi động động cơ nhà phát triển kém  • Xoay động cơ nhà phát triển xấu  • Lỗi ly hợp T2  • Động cơ chính xấu  • Động cơ nhà phát triển xấu  
Biện pháp khắc phục:1. Tắt máy in, và sau đó bật. 2. Nếu lỗi vẫn còn, hãy đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. b. Bật nguồn và chờ sản phẩm khởi tạo. 3. Nếu sử dụng bộ bảo vệ tăng áp: a. Tắt máy in. b. Hủy bỏ các bảo vệ tăng. c. Cắm máy in trực tiếp vào ổ cắm trên tường và bật máy in. 4. Nếu lỗi vẫn còn, máy in sẽ yêu cầu dịch vụ.

Máy in HP M102​​​​​​​ lỗi: 08

Hiển thị:Đèn Sẵn sàng và Chú ý tắt.
Mô tả:Lỗi laser
Nguyên nhân:Lỗi laser
Biện pháp khắc phục:1. Tắt máy in, và sau đó bật. 2. Nếu lỗi vẫn còn, hãy đặt lại máy in: a. Tắt nguồn bằng cách sử dụng công tắc nguồn, sau đó đợi ít nhất 30 giây. b. Bật nguồn và chờ sản phẩm khởi tạo. 3. Nếu sử dụng bộ bảo vệ tăng áp: a. Tắt máy in. b. Hủy bỏ các bảo vệ tăng. c. Cắm máy in trực tiếp vào ổ cắm trên tường và bật máy in. 4. Nếu lỗi vẫn còn, máy in sẽ yêu cầu dịch vụ.

 

Từ khóa tìm kiếm: máy in hp m102 lỗi 01, máy in hp m102 lỗi 02, máy in hp m102 lỗi 03, máy in hp m102 lỗi 04, máy in hp m102 lỗi 05, máy in hp m102 lỗi 06, máy in hp m102 lỗi 07, máy in hp m102 lỗi 08, mã lỗi máy in hp m102

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 22/01/2019

Lượt xem: 2447

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 52

Điểm đánh giá: 5

0988553353