Mã lỗi máy in canon i-SENSYS LBP7100Cn

Chúng tôi cung cấp danh sách mã lỗi máy in canon i-SENSYS LBP7100Cn nhằm phục vụ các bạn kiểm tra chính xác máy in canon LBP7100 của bạn đang gặp phải lỗi nào để có hướng xử lý tiếp theo.

máy in canon i-SENSYS LBP7100Cn báo lỗi

💢 Máy in canon 7100 lỗi : E000-0000

Mô tả:Sửa lỗi khởi động đơn vị 
Nhiệt độ phát hiện của thermistor chính không tăng sau khi máy sưởi được cấp nguồn.
Nguyên nhân:chính thermistor bị hỏng dây, fixer nóng bị hỏng dây, DC điều khiển PCB khiếm khuyết.
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của bộ phận cố định, bộ điều khiển DC PCB, cố định bộ cấp nguồn. • Thay thế bộ phận cố định phim. • Thay thế bộ cấp nguồn cố định. • Thay thế bộ điều khiển DC PCB.

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E001-0000

Mô tả:Nhiệt độ cao bất thường trong bộ phận cố định. 
Nhiệt độ phát hiện của nhiệt điện trở chính là cao bất thường.
Nguyên nhân:Khuyết tật thermistor chính, lỗi điều khiển DC DC.
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của bộ phận cố định, bộ điều khiển DC PCB, cố định bộ cấp nguồn. • Thay thế bộ phận cố định phim. • Thay thế bộ cấp nguồn cố định. • Thay thế bộ điều khiển DC PCB.

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E003-0000

Mô tả:Nhiệt độ thấp bất thường trong bộ phận cố định. 
Nhiệt độ phát hiện của thermistor chính trở nên thấp hơn nhiệt độ quy định.
Nguyên nhân:Sửa lỗi đơn vị cung cấp điện, dây điện trở nhiệt bị hỏng, bộ điều khiển DC lỗi PCB
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của bộ phận cố định, bộ điều khiển DC PCB, cố định bộ cấp nguồn. • Thay thế bộ phận cố định phim. • Thay thế bộ cấp nguồn cố định. • Thay thế bộ điều khiển DC PCB.

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E004-0000

Mô tả:Sự bất thường trong mạch điều khiển nguồn cấp điện. 
Không thể phát hiện tín hiệu chéo trong giới hạn thời gian đã chỉ định.
Nguyên nhân:Sửa lỗi mạch điều khiển.
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của bộ cấp nguồn cố định, bộ điều khiển DC PCB, sửa bộ cấp nguồn. • Thay thế nguồn cấp điện áp thấp PCB.

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E012-0000

Mô tả:Động cơ khởi động bất thường. 
Tần số tín hiệu phát hiện tốc độ động cơ ITB không đạt đến tần số xác định sau khi bắt đầu điều khiển động cơ ITB.
Nguyên nhân:lỗi động cơ ITB, lỗi điều khiển DC PCB
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của động cơ ITB, bộ điều khiển DC PCB. • Thay thế động cơ ITB. • Thay thế bộ điều khiển DC PCB.

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E012-0001

Mô tả:Bất thường khởi động động 
cơ Tốc độ tín hiệu phát hiện tốc độ động cơ ITB đạt đến tần số xác định nhưng sau đó không đồng bộ sau 2 giây. hoặc hoạt động lâu hơn.
Nguyên nhân:lỗi động cơ ITB, lỗi điều khiển DC PCB
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của động cơ ITB, bộ điều khiển DC PCB. • Thay thế động cơ ITB. • Thay thế bộ điều khiển DC PCB.

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E015-0001

Mô tả:Phát triển lỗi hoạt động nhả con lăn 
Sau thời gian quy định khi xoay động cơ chính cho việc phát triển / đẩy con lăn phát triển, đầu ra của cảm biến vị trí nhà phát triển không thay đổi.
Nguyên nhân:Phát triển lỗi cảm biến vị trí nhà, lỗi động cơ chính, lỗi PCB điều khiển DC
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của cảm biến vị trí nhà phát triển, động cơ chính, bộ điều khiển DC PCB • Thay thế cảm biến vị trí nhà phát triển • Thay thế động cơ chính • Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E020-0000

Mô tả:Cảm biến mật độ bất thường 
Không đủ ánh sáng nhận được khi phát hiện mật độ hình ảnh.
Nguyên nhân:Cảm biến phát hiện mật độ bẩn, lỗi cảm biến phát hiện mật độ, điều khiển DC lỗi PCB, lỗi hộp mực
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của bộ điều khiển DC PCB. • Thay thế thiết bị ITB • Thay thế bộ điều khiển DC PCB • Thay hộp mực in

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E066-0000

Mô tả:Cảm biến 
môi trường bất thường Cảm biến môi trường bất thường
Nguyên nhân:Lỗi cảm biến môi trường, lỗi PCB điều khiển DC
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của cảm biến môi trường, bộ điều khiển DC PCB. • Thay thế cảm biến môi trường • Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E070-0000

Mô tả: mucinhanoi365.com
Cảm biến ITB / TOP không thành công cảm biến ITB / TOP.
Nguyên nhân:Lỗi cảm biến ITB / TOP, lỗi điều khiển DC PCB
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của thiết bị ITB, bộ điều khiển DC PCB. • Thay thế thiết bị ITB • Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E100-0000

Mô tả:Đơn vị máy quét, đơn vị laser, BD bất thường. 
Lỗi lắp ráp quang học màu vàng.
Nguyên nhân:Lỗi máy quét laser, lỗi điều khiển DC PCB
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của thiết bị quét laser, bộ điều khiển DC PCB. • Thay thế thiết bị quét laser • Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E100-0001

Mô tả:Đơn vị máy quét, đơn vị laser, BD bất thường. 
Lỗi lắp ráp quang học Magenta.
Nguyên nhân:Lỗi máy quét laser, lỗi điều khiển DC PCB
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của thiết bị quét laser, bộ điều khiển DC PCB. • Thay thế thiết bị quét laser • Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E100-0002

Mô tả:Đơn vị máy quét, đơn vị laser, BD bất thường. 
Cyan lắp ráp quang thất bại.
Nguyên nhân:Lỗi máy quét laser, lỗi điều khiển DC PCB
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của thiết bị quét laser, bộ điều khiển DC PCB. • Thay thế thiết bị quét laser • Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E100-0003

Mô tả:Đơn vị máy quét, đơn vị laser, BD bất thường. 
Lỗi lắp ráp quang học màu đen.
Nguyên nhân:Lỗi máy quét laser, lỗi điều khiển DC PCB
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra đầu nối của thiết bị quét laser, bộ điều khiển DC PCB. • Thay thế thiết bị quét laser • Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E110-0000

Mô tả:Lỗi điều khiển hiệu chỉnh BD 
Máy không thay đổi trạng thái sẵn sàng của máy quét, sau khi bắt đầu điều khiển BD.
Nguyên nhân:Laser đơn vị quét lỗi, DC điều khiển PCB khiếm khuyết
Biện pháp khắc phục:• Thay thế thiết bị quét laser • Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E196-0000

Mô tả:DCON ROM bất thường Bộ 
điều khiển DC cập nhật PCB ROM không thành công.
Nguyên nhân:Biện pháp khắc phục:• Thay thế bộ điều khiển DC PCB • Thay thế Bộ điều khiển chính PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E196-2000

Mô tả: Sựbất thường của DCON ROM 
Lỗi khi truy cập vào Flash ROM (2MB) để lưu trữ các giá trị cài đặt
Biện pháp khắc phục:• Thay thế bộ điều khiển DC PCB • Thay thế Bộ điều khiển chính PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E198-0000

Mô tả:Bộ điều khiển DC thất bại Bộ nhớ bộ điều khiển DC thất bại.
Nguyên nhân: Bộ điều khiển DC lỗi PCB
Biện pháp khắc phục:• Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E733-0000

Mô tả:Lỗi truyền thông của động cơ Lỗi 
truyền thông khi giao tiếp ban đầu
Nguyên nhân:Biện pháp khắc phục:• Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E733-0001

Mô tả:Lỗi truyền thông của động cơ Lỗi 
chẵn lẻ trong khi giao tiếp
Biện pháp khắc phục:• Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E733-0004

Mô tả:Lỗi truyền thông của động cơ Lỗi 
lệnh không xác định trong khi giao tiếp
Biện pháp khắc phục:• Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E733-0005

Mô tả:Lỗi truyền thông của động cơ Lỗi 
thời gian chờ truyền thông
Biện pháp khắc phục:• Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E733-0006

Mô tả:Lỗi truyền thông của động cơ
Biện pháp khắc phục:• Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E733-0007

Mô tả:Lỗi truyền thông động cơ Lỗi 
mức SC
Biện pháp khắc phục:• Thay thế bộ điều khiển DC PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E743-0000

Mô tả:TỪ RW lỗi Flash ROM Đọc / ghi lỗi
Biện pháp khắc phục:• Thay thế bộ điều khiển DC PCB • Thay thế Bộ điều khiển chính PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E744-4000

Mô tả:Lỗi động cơ ID Kết nối động cơ không hợp lệ đã được phát hiện.
Biện pháp khắc phục:• Kiểm tra chuỗi hoặc mô hình phần mềm được hỗ trợ và ghi đúng chuỗi hoặc mô hình chương trình cơ sở.

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E744-6000

Mô tả:Lỗi truyền thông mô-đun LAN không dây
Nguyên nhân:Lỗi khi giao tiếp với mô-đun LAN không dây (bảng)
Biện pháp khắc phục:• Thay thế LAN không dây PCB

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E806-0000

Mô tả:Lỗi động 
cơ quạt 1 Động cơ quạt 1 (bộ cấp nguồn) không thể xoay theo cuộc cách mạng được chỉ định.
Biện pháp khắc phục:• Thay thế động cơ quạt • Thay thế ổ đĩa PCB. mucinhanoi365.com

💢 Máy in canon 7100 lỗi: E840-0000

Mô tả:Cơ chế giải phóng bất thường. 
Cơ chế không đạt được vị trí nhà (tham gia) sau khi kiểm soát vị trí nhà bắt đầu.
Nguyên nhân:Sửa lỗi lắp ráp ổ đĩa, sửa lỗi phát hành cam
Biện pháp khắc phục:• Thay thế lắp ráp ổ đĩa cố định • Thay thế cam phát hành cố định

 

Mọi vấn đề cần giúp đỡ xin liên hệ tới trung tâm máy văn phòng hà bắc, chúng tôi chuyên dịch vụ sửa máy in canon dịch vụ sửa chữa tại nhà giá rẻ

 

Từ khóa tìm kiếm: lỗi máy in canon i-SENSYS LBP7100Cn, canon i-SENSYS LBP7100Cn báo lỗi, máy in canon i-SENSYS LBP7100Cn báo lỗi, máy in màu canon i-SENSYS LBP7100Cn báo lỗi, máy in canon LBP7100Cn báo lỗi, mã lỗi máy in canon LBP7100Cn, mã lỗi canon LBP7100Cn, canon LBP7100Cn báo lỗi, canon LBP7100Cn lỗi đèn đỏ

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 22/11/2018

Lượt xem: 1531

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 58

Điểm đánh giá: 5

0988553353