Mã lỗi Brother HL-L2366 và các máy tương đương

[Mã lỗi] Bảng mã lỗi Brother HL-L2366 và các máy tương đương.

Brother HL-L2305W,  Brother HL-L2320D, Brother HL-L2321D, Brother HL-L2340DW, Brother HL-L2360DN, Brother HL-L2360DW, Brother HL-L2300D, Brother HL-L2361DN, Brother HL-L2365DW, Brother HL-L2366DW, Brother HL-L2380DW, Brother HL-L2390DW, Brother HL-L2395DW.

Mã lỗi máy in Brother

Khi máy in brother của bạn báo lỗi không thể in được, một thông báo mã số hiển thị trên màn hình, ta tra mã số ấy tương ứng với bảng mã lỗi dưới đây để biết máy in brother của mình đang gặp vấn đề gì để có phương án xử lý.

❌ Máy in Brother lỗi 0201
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 02 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Không thể phát hiện tín hiệu đồng bộ của động cơ chính. Tốc độ của động cơ chính không ổn định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục:

1 Lỗi kết nối của cáp phẳng động cơ chính > Kết nối lại cáp của động cơ chính.

2 Lỗi kết nối của dây LVPS > Kết nối lại dây LVPS.

3 Bánh răng sấy bị hỏng > Thay thế bánh răng sấy.

4 Hỏng động cơ chính > Thay thế động cơ chính.

5 Bộ sấy bị hỏng > Thay thế bộ sấy.

6 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

7 Bộ phận bị hỏng trong ổ đĩa động cơ phụ ASSY > Thay thế khung chính L ASSY.

8 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0300
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 03 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Không thể phát hiện tín hiệu khóa của động cơ đa giác cho đơn vị laser (lần thứ hai).
Biện pháp khắc phục:

1 Lỗi kết nối của cáp laser > Kết nối lại cáp laser.

2 Lỗi bộ phận laser > Thay thế bộ phận laser.

3 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0305
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 03 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Không thể phát hiện tín hiệu khóa của động cơ đa giác cho đơn vị laser (lần đầu tiên).
Biện pháp khắc phục:

1 Lỗi kết nối của cáp laser > Kết nối lại cáp laser.

2 Lỗi bộ phận laser > Thay thế bộ phận laser.

3 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.


❌ Máy in Brother lỗi 0401
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 04 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Không thể phát hiện tín hiệu đồng bộ của động cơ đa giác laser (lần thứ hai).
Biện pháp khắc phục:

1 Lỗi kết nối của cáp laser > Kết nối lại cáp laser.

2 Lỗi bộ phận laser > Thay thế bộ phận laser.

3 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

 

❌ Máy in Brother lỗi 0405
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 04 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Không thể phát hiện tín hiệu đồng bộ của động cơ đa giác cho đơn vị laser (lần đầu tiên). mucinhanoi365.com
Biện pháp khắc phục:

1 Lỗi kết nối của cáp laser > Kết nối lại cáp laser.

2 Lỗi bộ phận laser > Thay thế bộ phận laser.

3 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0501
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 05 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Nhiệt điện trở trung tâm của bộ sấy chưa đạt đến nhiệt độ quy định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục: 

TẮT công tắc nguồn sau vài giây, BẬT lại nguồn
1 Lỗi kết nối của dây nhiệt điện trở trung tâm hoặc bên của sấy > Kết nối lại cáp sấy, cáp cảm biến sấy

2 Lỗi PCB cảm biến.

3 Lỗi bộ nhiệt > Thay thế bộ nhiệt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0502
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 05 Turn the power off and then back on again.

Sự miêu tả: Nhiệt điện trở trung tâm của bộ sấy chưa đạt đến nhiệt độ quy định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục: 

TẮT công tắc nguồn sau vài giây, BẬT lại nguồn
1 Lỗi kết nối của dây nhiệt điện trở trung tâm hoặc bên của sấy > Kết nối lại cáp sấy, cáp cảm biến sấy

2 Lỗi PCB cảm biến.

3 Lỗi bộ nhiệt > Thay thế bộ nhiệt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0503
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 05 Turn the power off and then back on again.

Sự miêu tả: Nhiệt điện trở trung tâm của bộ sấy chưa đạt đến nhiệt độ quy định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục: 

TẮT công tắc nguồn sau vài giây, BẬT lại nguồn
1 Lỗi kết nối của dây nhiệt điện trở trung tâm hoặc bên của sấy > Kết nối lại cáp sấy, cáp cảm biến sấy

2 Lỗi PCB cảm biến.

3 Lỗi bộ nhiệt > Thay thế bộ nhiệt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0504
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 05 Turn the power off and then back on again.

Sự miêu tả: Nhiệt điện trở trung tâm của bộ sấy chưa đạt đến nhiệt độ quy định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục: 

TẮT công tắc nguồn sau vài giây, BẬT lại nguồn
1 Lỗi kết nối của dây nhiệt điện trở trung tâm hoặc bên của sấy > Kết nối lại cáp sấy, cáp cảm biến sấy

2 Lỗi PCB cảm biến.

3 Lỗi bộ nhiệt > Thay thế bộ nhiệt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0505
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 05 Turn the power off and then back on again.

Sự miêu tả: Nhiệt điện trở trung tâm của bộ sấy chưa đạt đến nhiệt độ quy định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục: 

TẮT công tắc nguồn sau vài giây, BẬT lại nguồn
1 Lỗi kết nối của dây nhiệt điện trở trung tâm hoặc bên của sấy > Kết nối lại cáp sấy, cáp cảm biến sấy

2 Lỗi PCB cảm biến.

3 Lỗi bộ nhiệt > Thay thế bộ nhiệt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0506
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 05 Turn the power off and then back on again.

Sự miêu tả: Nhiệt điện trở trung tâm của bộ sấy chưa đạt đến nhiệt độ quy định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục: 

TẮT công tắc nguồn sau vài giây, BẬT lại nguồn
1 Lỗi kết nối của dây nhiệt điện trở trung tâm hoặc bên của sấy > Kết nối lại cáp sấy, cáp cảm biến sấy

2 Lỗi PCB cảm biến.

3 Lỗi bộ nhiệt > Thay thế bộ nhiệt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 050A
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 05 Turn the power off and then back on again.

Sự miêu tả: Nhiệt điện trở trung tâm của bộ sấy chưa đạt đến nhiệt độ quy định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục: 

TẮT công tắc nguồn sau vài giây, BẬT lại nguồn
1 Lỗi kết nối của dây nhiệt điện trở trung tâm hoặc bên của sấy > Kết nối lại cáp sấy, cáp cảm biến sấy

2 Lỗi PCB cảm biến.

3 Lỗi bộ nhiệt > Thay thế bộ nhiệt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 050B
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 05 Turn the power off and then back on again.

Sự miêu tả: Nhiệt điện trở trung tâm của bộ sấy chưa đạt đến nhiệt độ quy định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục: 

TẮT công tắc nguồn sau vài giây, BẬT lại nguồn
1 Lỗi kết nối của dây nhiệt điện trở trung tâm hoặc bên của sấy > Kết nối lại cáp sấy, cáp cảm biến sấy

2 Lỗi PCB cảm biến.

3 Lỗi bộ nhiệt > Thay thế bộ nhiệt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 050C
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 05 Turn the power off and then back on again.

Sự miêu tả: Nhiệt điện trở trung tâm của bộ sấy chưa đạt đến nhiệt độ quy định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục: 

TẮT công tắc nguồn sau vài giây, BẬT lại nguồn
1 Lỗi kết nối của dây nhiệt điện trở trung tâm hoặc bên của sấy > Kết nối lại cáp sấy, cáp cảm biến sấy

2 Lỗi PCB cảm biến.

3 Lỗi bộ nhiệt > Thay thế bộ nhiệt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 050F
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 05 Turn the power off and then back on again.

Sự miêu tả: Nhiệt điện trở trung tâm của bộ sấy chưa đạt đến nhiệt độ quy định trong thời gian quy định.
Biện pháp khắc phục: 

TẮT công tắc nguồn sau vài giây, BẬT lại nguồn
1 Lỗi kết nối của dây nhiệt điện trở trung tâm hoặc bên của sấy > Kết nối lại cáp sấy, cáp cảm biến sấy

2 Lỗi PCB cảm biến.

3 Lỗi bộ nhiệt > Thay thế bộ nhiệt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0600
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 06 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa ASIC điều khiển bởi động cơ và trình điều khiển động cơ.
Biện pháp khắc phục: Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0900
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 09 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Đã phát hiện cung cấp điện không đều hơn 100 lần.
Biện pháp khắc phục:  TẮT công tắc nguồn sau vài giây BẬT lại nguồn
1 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY. 

2 Lỗi PCB chính > Thay thế ASSY PCB chính.

 

❌ Máy in Brother lỗi 0A02
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 0A Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Phát hiện quạt bị hỏng.
Biện pháp khắc phục:

1 Lỗi kết nối dây quạt > Kết nối lại dây quạt.

2 Lỗi kết nối của cáp HVPS > Kết nối lại cáp HVPS.

3 Hỏng quạt > Thay thế quạt.

4 Bộ nguồn điện áp thấp PCB hỏng > Thay bộ nguồn điện áp thấp PCB ASSY.

5 Nguồn điện cao áp PCB hỏng > Thay thế nguồn điện cao áp PCB ASSY.

6 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0B01
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 0B Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Đã xảy ra lỗi trong nguồn điện cao áp PCB ASSY khi đang hoạt động.
Biện pháp khắc phục:

1 Lỗi kết nối của cáp HVPS > Kết nối lại cáp phẳng HVPS.

2 Nguồn điện cao áp PCB hỏng > Thay thế nguồn điện cao áp PCB ASSY

3 Hỏng hóc PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 0B02
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable 0B Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Đã xảy ra lỗi trong nguồn điện cao áp PCB ASSY khi máy ở trạng thái sẵn sàng.
Biện pháp khắc phục:

1 Lỗi kết nối của cáp HVPS > Kết nối lại cáp HVPS.

2 Nguồn điện cao áp PCB hỏng > Thay thế nguồn điện cao áp PCB ASSY.

3 Hỏng hóc PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 4000
Hiển thị lỗi trên màn hình: Drum End Soon
Sự miêu tả: Số vòng quay của bộ trống đang đạt đến giới hạn.
Biện pháp khắc phục: Thay bộ trống mực bằng bộ trống mực mới và đặt lại bộ đếm trống mực. Nếu màn hình lỗi không được xóa thay PCB chính > Thay thế ASSY PCB chính.

❌ Máy in Brother lỗi 4200
Hiển thị lỗi trên màn hình: Replace Drum

Sự miêu tả: Số vòng quay của bộ trống đang đạt đến giới hạn.
Biện pháp khắc phục:  Thay bộ trống mực bằng bộ trống mực mới và đặt lại bộ đếm trống mực. Nếu màn hình lỗi không được xóa thay PCB chính > Thay thế ASSY PCB chính.

❌ Máy in Brother lỗi 4B01
Hiển thị lỗi trên màn hình: Toner Low
Sự miêu tả: Số lượng bộ đếm mực đang đạt đến giới hạn trên.
Biện pháp khắc phục: Thay bộ mực bằng bộ mực mới và đặt lại bộ đếm mực. Nếu màn hình lỗi không được xóa thay PCB chính > Thay thế ASSY PCB chính.

❌ Máy in Brother lỗi 4C01
Hiển thị lỗi trên màn hình: Replace Toner Open the Front Cover, replace Toner Cartridge.

Sự miêu tả: Số lượng bộ đếm mực đang đạt đến giới hạn trên.
Biện pháp khắc phục: Thay bộ mực bằng bộ mực mới và đặt lại bộ đếm mực. Nếu màn hình lỗi không được xóa thay PCB chính > Thay thế ASSY PCB chính.

❌ Máy in Brother lỗi 4D01
Hiển thị lỗi trên màn hình: Replace Toner

Sự miêu tả: Số lượng bộ đếm mực đang đạt đến giới hạn trên.
Biện pháp khắc phục: Thay bộ mực bằng bộ mực mới và đặt lại bộ đếm mực. Nếu màn hình lỗi không được xóa thay PCB chính > Thay thế ASSY PCB chính.

❌ Máy in Brother lỗi 4E01
Hiển thị lỗi trên màn hình: Toner Ended Open the Front Cover, replace Toner Cartridge.

Sự miêu tả: Số lượng bộ đếm mực đang đạt đến giới hạn trên.
Biện pháp khắc phục: Thay bộ mực bằng bộ mực mới và đặt lại bộ đếm mực. Nếu màn hình lỗi không được xóa thay PCB chính > Thay thế ASSY PCB chính.

❌ Máy in Brother lỗi 4F01
Hiển thị lỗi trên màn hình: Cartridge Error Put the Toner Cartridge back in.
Sự miêu tả: Cảm biến mực in mới không thể phát hiện hộp mực in mới một cách chính xác.
Sự miêu tả: Số lượng bộ đếm mực đang đạt đến giới hạn trên.
Biện pháp khắc phục: Thay bộ mực bằng bộ mực mới và đặt lại bộ đếm mực. Nếu màn hình lỗi không được xóa

1 Lỗi cảm biến > thay cảm biến hộp mực

2 Thay PCB chính > Thay thế ASSY PCB chính.

❌ Máy in Brother lỗi 6001
Hiển thị lỗi trên màn hình: Cover is Open Close the Front Cover.
Sự miêu tả: Cảm biến nắp trước đã phát hiện ra rằng nắp trước đã bị mở.
Biện pháp khắc phục: Đóng nắp trước.

1 Hỏng nắp trước > Thay thế nắp trước.

2 Hỏng cảm biến nắp trước > Thay thế nguồn điện cao áp PCB ASSY.

3 Hỏng hóc PCB chính >  Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 6004
Hiển thị lỗi trên màn hình: Cover is Open Close the Fuser Cover which can be found behind the Back Cover of the machine.
Sự miêu tả: Cảm biến đẩy ra phát hiện nắp sấy đang mở.
Biện pháp khắc phục: Đóng nắp bộ sấy.

1 Hỏng nắp sau > Thay thế nắp sau

2 Hỏng cảm biến nắp sau > thay cảm biến sau cửa.

3 Hỏng hóc PCB chính >  Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 6101
Hiển thị lỗi trên màn hình: No Toner Open the Front Cover, then install Toner Cartridge.
Sự miêu tả: Cảm biến mực in mới đã phát hiện ra rằng hộp mực chưa được lắp đặt.
Biện pháp khắc phục: Đặt hộp mực in đúng cách, Thay hộp mực bằng hộp mực mới.

Thay bộ mực bằng bộ mực mới và đặt lại bộ đếm mực. Nếu màn hình lỗi không được xóa thay PCB chính > Thay thế ASSY PCB chính.

❌ Máy in Brother lỗi 6801
Hiển thị lỗi trên màn hình: Cooling Down Wait for a while
Sự miêu tả: Nhiệt điện trở bên của bộ sấy phát hiện nhiệt độ cao hơn giá trị được chỉ định.
Biện pháp khắc phục: • Giảm nhiệt độ phòng • Để máy xa các thiết bị sưởi.

1 Hỏng điện trở nhiệt bên > Thay thế bộ nhiệt áp.

2 Lỗi PCB chính > Thay thế ASSY PCB chính.

❌ Máy in Brother lỗi 6901
Hiển thị lỗi trên màn hình: Self-Diagnostic Turn the power off, then on again. Leave the machine for 15 min.
Sự miêu tả: Đã xảy ra lỗi trong bộ sấy khi công tắc nguồn được BẬT hoặc nhả chế độ ngủ.

❌ Máy in Brother lỗi 6902
Hiển thị lỗi trên màn hình: Self-Diagnostic Will Automatically Restart within 15 minutes.
Sự miêu tả: Kiểm tra lại lỗi sau khi TẮT công tắc nguồn rồi BẬT lại vì đã phát hiện lỗi trong bộ sấy.

❌ Máy in Brother lỗi 6A00
Hiển thị lỗi trên màn hình: Drum ! Slide the Green tab on Drum Unit.
Sự miêu tả: Đã phát hiện thấy phóng điện có thể do dây cao áp bẩn trên bộ trống mực.
Biện pháp khắc phục:  Trượt tab màu xanh lá cây của bộ trống mực sang trái và phải trong hai đến ba lần để làm sạch dây • Làm sạch đầu cuối của bộ trống mực. • Thay bộ trống mực.

❌ Máy in Brother lỗi 6F00
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable ZC Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Đã phát hiện cung cấp điện không đều dưới 100 lần.
Biện pháp khắc phục: • TẮT công tắc nguồn rồi BẬT lại. • Đặt một bộ lọc vào nguồn điện. • Lắp bộ ổn áp vào bộ cấp nguồn.

❌ Máy in Brother lỗi7000
Hiển thị lỗi trên màn hình: Jam Inside Open the Front Cover, pull out the Drum Unit completely and remove the jammed paper.
Sự miêu tả: Có giấy kẹt dưới cụm trống
Biện pháp khắc phục: • Lấy giấy bị kẹt ra.
1 Lấy giấy tắc

2 Lỗi cảm biến > Thay cảm biến

3 Lỗi main chính > thay main chính

❌ Máy in Brother lỗi 7100
Hiển thị lỗi trên màn hình: Jam Rear Open the Back Cover and remove the jammed paper, then press Go.

Sự miêu tả: Có giấy kẹt phía sau máy
Biện pháp khắc phục: • Lấy giấy bị kẹt ra.
1 Lấy giấy tắc

2 Lỗi cảm biến > Thay cảm biến

3 Lỗi main chính > thay main chính

❌ Máy in Brother lỗi 7300
Hiển thị lỗi trên màn hình: Jam Tray 1 Remove the jammed paper from Tray 1

Sự miêu tả: Có giấy kẹt phía dưới khay 1
Biện pháp khắc phục: • Lấy giấy bị kẹt ra.
1 Lấy giấy tắc

2 Lỗi cảm biến > Thay cảm biến

3 Lỗi main chính > thay main chính

❌ Máy in Brother lỗi 7700
Hiển thị lỗi trên màn hình: Jam 2-sided Pull out the Duplex Tray at the back of the machine and remove the jammed paper.

Sự miêu tả: Có giấy kẹt phía dưới khay đảo mặt
Biện pháp khắc phục: • Lấy giấy bị kẹt ra.
1 Lấy giấy tắc

2 Lỗi cảm biến > Thay cảm biến

3 Lỗi main chính > thay main chính

❌ Máy in Brother lỗi 7C00
Hiển thị lỗi trên màn hình: Cover is Open Make sure there is no paper jammed inside the machine and close the Back Cover, then press Go.

Sự miêu tả: Có giấy kẹt phía dưới khay đảo mặt
Biện pháp khắc phục: • Lấy giấy bị kẹt ra.
1 Lấy giấy tắc

2 Lỗi cảm biến > Thay cảm biến

3 Lỗi main chính > thay main chính

❌ Máy in Brother lỗi 8000
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Overrun
Sự miêu tả: In mặt thứ nhất bắt đầu trước khi nhận dữ liệu mặt thứ hai ở chế độ in hai mặt do không đủ bộ nhớ.
Biện pháp khắc phục: • In dữ liệu in được lưu trong bộ nhớ. • Kích thước dữ liệu in trên mỗi trang quá lớn. Thay đổi nội dung in để giảm kích thước dữ liệu. • Chuyển sang in một mặt.
Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 8903
Hiển thị lỗi trên màn hình: 2-sided Disabled Close the Back Cover of the machine.
Sự miêu tả: Cảm biến nắp sau đã phát hiện thấy nắp đang mở ở chế độ in hai mặt.
Biện pháp khắc phục:  • Đóng nắp sau đúng cách.

1 Lỗi cảm biến > Thay cảm biến

2 Lỗi main chính > thay main chính

❌ Máy in Brother lỗi 8904
Hiển thị lỗi trên màn hình: 2-sided Disabled Close the Back Cover of the machine.

Sự miêu tả: Cảm biến nắp sau đã phát hiện thấy nắp đang mở ở chế độ in hai mặt.
Biện pháp khắc phục:  • Đóng nắp sau đúng cách.

1 Lỗi cảm biến > Thay cảm biến

2 Lỗi main chính > thay main chính

❌ Máy in Brother lỗi 8A01
Hiển thị lỗi trên màn hình: Size Error DX Specify the correct paper.
Sự miêu tả: Cảm biến phía sau đăng ký phát hiện rằng giấy được nạp nhỏ hơn hoặc lớn hơn kích thước được chỉ định trong chế độ in hai mặt.
Biện pháp khắc phục:  • Sử dụng giấy thích hợp.
1 Lỗi cảm biến phía sau đăng ký > Thay thế giá đỡ thiết bị truyền động phía trước / phía sau đăng ký ASSY.

2 Hỏng hóc PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 8C00
Hiển thị lỗi trên màn hình: Manual Feed Load paper.
Sự miêu tả: Không có giấy nào được đặt trong khe nạp thủ công trên chế độ cố định khe nạp thủ công.
Biện pháp khắc phục: • Đặt giấy vào khe nạp thủ công.

1 Lỗi cảm biến khay thủ công > Thay thế cảm biến khay thủ công

2 Hỏng hóc PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 9002
Hiển thị lỗi trên màn hình: Size Mismatch Load paper and press Go.
Sự miêu tả: Khi in từ khay giấy, kích thước giấy đặt trong khay giấy không khớp với kích thước được chỉ định bởi trình điều khiển.
Biện pháp khắc phục:  • Thay đổi cài đặt trình điều khiển để phù hợp với kích thước của giấy được đặt trong khay giấy.

 

❌ Máy in Brother lỗi 9302
Hiển thị lỗi trên màn hình: No Paper Load paper.
Sự miêu tả: Khi in từ khay giấy, cảm biến nạp giấy phát hiện rằng không có giấy nào được đặt trong khay giấy.
Biện pháp khắc phục: • Đặt giấy vào khay giấy.

1 Lỗi cảm biến > Thay thế cảm biến khay

2 Hỏng hóc PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi 9701
Hiển thị lỗi trên màn hình: Size Error DX Press Go for 2 seconds. Specify the correct paper and load the same size paper as the Printer driver setting.
Sự miêu tả: Một khay được đặt thành kích thước không tương thích với in hai mặt đã được chỉ định trong in hai mặt.

Biện pháp khắc phục: • Đặt giấy vào khay giấy.

1 Lỗi cảm biến > Thay thế cảm biến khay

2 Hỏng hóc PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi C700
Hiển thị lỗi trên màn hình: Out of Memory Press Go for 2 seconds.
Sự miêu tả: Không đủ bộ nhớ để mở rộng dữ liệu in trên PC.
Biện pháp khắc phục: • In dữ liệu in được lưu trong bộ nhớ. • Chia dữ liệu in và in chúng riêng biệt.
1 Lỗi PCB chính > Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi E000
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable E0 Turn off and on.
Sự miêu tả: Đã xảy ra lỗi trong tổng kiểm tra ROM.
Biện pháp khắc phục: • Cài đặt chương trình cơ sở mới nhất.
1 Lỗi PCB chính >  Thay thế PCB ASSY chính.


❌ Máy in Brother lỗi E100
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable E1 Turn off and on.
Sự miêu tả: Lỗi chương trình
Biện pháp khắc phục:  • Cài đặt chương trình cơ sở mới nhất.

1 Lỗi PCB chính >  Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi E500
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable E5 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Đã xảy ra lỗi khi truy cập vào DRAM trong PCB ASSY chính.
Biện pháp khắc phục: 1 Lỗi PCB chính >  Thay thế PCB ASSY chính..

❌ Máy in Brother lỗi E600
Hiển thị lỗi trên màn hình: Print Unable E6 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Ghi lỗi trong EEPROM của ASSY PCB chính
Biện pháp khắc phục: 1 Lỗi PCB chính >  Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi E702
Hiển thị lỗi trên màn hình: Machine Error E7 Turn the power off and then back on again.
Sự miêu tả: Đọc lỗi trong ROM flash trên PCB chính
Biện pháp khắc phục: 1 Lỗi PCB chính >  Thay thế PCB ASSY chính.

❌ Máy in Brother lỗi F900
Hiển thị lỗi trên màn hình: Machine Error F9
Sự miêu tả: Mã quốc gia không được nhập chính xác.
Biện pháp khắc phục: Nhập lại mã quốc gia.

1 Lỗi PCB chính >  Thay thế PCB ASSY chính.

 

>>> Xem thêm bài viết sửa máy in brother

 

Từ khóa tìm kiếm : máy in Brother HL-L2305W báo lỗi,  máy in Brother HL-L2320D báo lỗi, máy in Brother HL-L2321D báo lỗi, máy in Brother HL-L2340DW báo lỗi, máy in Brother HL-L2360DN báo lỗi, máy in Brother HL-L2360DW báo lỗi, máy in Brother HL-L2300D báo lỗi, máy in Brother HL-L2361DN báo lỗi, máy in Brother HL-L2365DW báo lỗi, máy in Brother HL-L2366DW báo lỗi, máy in Brother HL-L2380DW báo lỗi, máy in Brother HL-L2390DW báo lỗi, máy in Brother HL-L2395DW báo lỗi, mã lỗi máy in brother, máy in brother lỗi không in được

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 21/04/2021

Lượt xem: 4737

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 2

Điểm đánh giá: 5

0988553353