Mã lỗi Canon MF 227, 226, 216, 229, 232, 236, 244, 244, 247, 249

Danh sách mã lỗi máy in Canon imageCLASS MF : 227, 216, 229, 232, 236, 244, 244, 247, 249

Danh sách mã báo lỗi canon là gì

Trong quá trình hoạt động máy in canon sẽ gặp lỗi và hiển thị lỗi trên màn hình, từ đây ta có thể tra xem máy in của mình đang gặp vấn đề gì để tìm hướng giải quyết và sửa chữa.

lỗi máy in canon

Bảng mã báo lỗi này áp dụng cho máy nào

Bảng mã báo lỗi áp dụng cho các mã máy sau : Canon imageCLASS MF227, Canon imageCLASS MF216, Canon imageCLASS MF229, Canon imageCLASS MF232, Canon imageCLASS MF236, Canon imageCLASS MF244, Canon imageCLASS MF244, Canon imageCLASS MF247, Canon imageCLASS MF249

Danh sách mã lỗi Canon imageCLASS MF: 227, 216, 229, 232, 236, 244, 244, 247, 249

1. Máy in canon báo lỗi: 0001H

Mô tả: Kẹt dàn scaner.

2. Máy in canon báo lỗi: 0002H

Mô tả: Lỗi cảm biến DES dàn scaner.

3. Máy in canon báo lỗi: 0004H

Mô tả: Máy in kẹt giấy.

4. Máy in canon báo lỗi: 0005H

Mô tả: Máy in kẹt giấy khay đa năng.

5. Máy in canon báo lỗi: 0008H

Mô tả: Máy in kẹt giấy lỗi không kéo giấy.

6. Máy in canon báo lỗi: 000CH

Mô tả: Máy in kẹt giấy cụm sấy.

7. Máy in canon báo lỗi: 0010H

Mô tả: Máy in kẹt giấy cụm sấy.

8. Máy in canon báo lỗi: 0014H

Mô tả: Máy in kẹt giấy khay giấy chính.

9. Máy in canon báo lỗi: 0018H

Mô tả: Máy in kẹt giấy. Cửa chính bị mở hoặc chưa đóng hết.

10. Máy in canon báo lỗi: 001CH

Mô tả: Máy in kẹt giấy.

11. Máy in canon báo lỗi: 0020H

Mô tả: Máy in kẹt giấy bộ đảo mặt.

12. Máy in canon báo lỗi: 0021H

Mô tả: Máy in kẹt giấy khay đảo mặt.

13. Máy in canon báo lỗi: 0071H

Mô tả: Máy in kẹt scaner: Quá thời gian phản hồi.

14. Máy in canon báo lỗi: 0094H

Mô tả: Máy in lỗi scaner: lỗi dàn scaner thu về điểm gốc.

15. Máy in canon báo lỗi: 0095H

Mô tả: Máy in lỗi scaner.

16. Máy in canon báo lỗi: E000-0000

Mô tả: Máy in lỗi sấy khi khởi động

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Kiểm tra xem điện trở gia nhiệt được đo giữa 1PIN và 2PIN của cáp (J101) trên Bảng điều khiển DC có trong phạm vi sau không. Thay thế hội sửa chữa khi giá trị kháng là bất thường. [1] Máy 120 V - Điện trở gia nhiệt: 16,0 U ± 7% [2] Máy 230 V - Điện trở gia nhiệt: 53,8 U ± 7% (2) Kiểm tra kết nối của đầu nối (J101) trên Bảng điều khiển DC. (3) Kiểm tra kết nối của đầu nối (J552) trên Bảng điều khiển DC. (4) Thay thế lắp ráp. (5) Thay thế Bảng điều khiển DC.

17. Máy in canon báo lỗi: E001-0000

Mô tả: Phát hiện nhiệt độ cao bất thường

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Kiểm tra xem điện trở gia nhiệt được đo giữa 1PIN và 2PIN của cáp (J101) trên Bảng điều khiển DC có trong phạm vi sau không. Thay thế hội sửa chữa khi giá trị kháng là bất thường. [1] Máy 120 V - Điện trở gia nhiệt: 16,0 U ± 7% [2] Máy 230 V - Điện trở gia nhiệt: 53,8 U ± 7% (2) Kiểm tra kết nối của đầu nối (J101) trên Bảng điều khiển DC. (3) Kiểm tra kết nối của đầu nối (J552) trên Bảng điều khiển DC. (4) Thay thế lắp ráp. (5) Thay thế Bảng điều khiển DC.

18. Máy in canon báo lỗi: E003-0000

Mô tả: Phát hiện nhiệt độ thấp bất thường

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Kiểm tra xem điện trở gia nhiệt được đo giữa 1PIN và 2PIN của cáp (J101) trên Bảng điều khiển DC có trong phạm vi sau không. Thay thế hội sửa chữa khi giá trị kháng là bất thường. [1] Máy 120 V - Điện trở gia nhiệt: 16,0 U ± 7% [2] Máy 230 V - Điện trở gia nhiệt: 53,8 U ± 7% (2) Kiểm tra kết nối của đầu nối (J101) trên Bảng điều khiển DC. (3) Kiểm tra kết nối của đầu nối (J552) trên Bảng điều khiển DC. (4) Thay thế lắp ráp. (5) Thay thế Bảng điều khiển DC.

19. Máy in canon báo lỗi: E004-0000

Mô tả: Phát hiện lỗi main nguồn cấp điện cho máy in.

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Thay thế Bảng điều khiển DC. (2) Thay thế lắp ráp.

20. Máy in canon báo lỗi: E100-0001

Mô tả: Phát hiện lỗi mô tơ laser.

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Thay thế Bộ quét Laser. (2) Thay thế Bảng điều khiển DC.

21. Máy in canon báo lỗi: E196-2000

Mô tả: Lỗi đọc / ghi ROM (Lỗi khi lưu trữ từng giá trị cài đặt cho chế độ người dùng / chế độ dịch vụ / chế độ xuất xưởng)

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Cập nhật bộ Firmware điều khiển (2) Thay thế Bảng điều khiển chính.

22. Máy in canon báo lỗi: E202-0002

Mô tả: Lỗi main điều khiển

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Kiểm tra kết nối Cáp phẳng giữa Bảng điều khiển chính (J5) và Cảm biến tiếp xúc. (2) Thay thế cáp phẳng giữa Bảng điều khiển chính (J5) và Cảm biến tiếp xúc. (3) Thay thế cảm biến tiếp xúc. (4) Thay thế Bảng điều khiển chính.

23. Máy in canon báo lỗi: E225-001

Mô tả: Lỗi đèn laser quá yếu so với mức tiêu chuẩn

24. Máy in canon báo lỗi: E602-001

Mô tả: Lỗi đèn laser quá yếu so với mức tiêu chuẩn

25. Máy in canon báo lỗi: E736-0000

Mô tả: Lỗi giao tiếp với CCU / modem hoặc không có bảng FAX được cài đặt trên mô hình FAX

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Kiểm tra kết nối của các đầu nối giữa Bảng điều khiển chính (J601, J602) và Bảng FAX-NCU (J1201, J1204). (2) Thay thế các đầu nối giữa Bảng điều khiển chính (J601, J602) và Bảng FAX-NCU (J1201, J1204). (3) Thay thế Bảng FAX-NCU. (4) Thay thế Bảng điều khiển chính.

26. Máy in canon báo lỗi: E740-0002

Mô tả: Phát hiện lỗi địa chỉ mạng hoặc lỗi địa chỉ MAC

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Kiểm tra kết nối của cáp mạng. (2) Thay thế Bảng điều khiển chính.

27. Máy in canon báo lỗi: E744-0002

Mô tả: Phát hiện lỗi tập tin ngôn ngữ.

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển

28. Máy in canon báo lỗi: E744-4000

Mô tả: Phát hiện lỗi động cơ, kết nối động cơ không hợp lệ.

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Kiểm tra Bảng điều khiển DC. (2) Cập nhật phần sụn động cơ. (3) Cập nhật bộ phần mềm điều khiển

29. Máy in canon báo lỗi: E744-6000

Mô tả: Phát hiện lỗi giao tiếp mạng không dây.

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Thay thế Bảng LAN không dây. (4) Thay thế Bảng điều khiển chính

30. Máy in canon báo lỗi: E806-0000

Mô tả: Quạt thông gió không quay ở tốc độ quy định.

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Thay thế Bộ phận quạt chính. (2) Thay thế Bảng điều khiển DC.

31. Máy in canon báo lỗi: E808-0001

Mô tả: Phát hiện lỗi quạt làm mát bên trái.

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Thay thế Bộ phận quạt trái. (2) Thay thế Bảng điều khiển DC.

32. Máy in canon báo lỗi: E808-0002

Mô tả: Phát hiện lỗi quạt làm mát bên phải.

Biện pháp khắc phục: Khi xảy ra lỗi tương tự lặp đi lặp lại sau nhiều lần TẮT / BẬT nguồn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục sau. (1) Thay thế Bộ phận quạt bên phải. (2) Thay thế Bảng điều khiển DC.

 

|Xem thêm bài viết về dịch vụ sửa chữa máy in

 

Từ khóa tìm kiếm: mã lỗi Canon MF 227, mã lỗi Canon MF 226, mã lỗi Canon MF 216, mã lỗi Canon MF 229, mã lỗi Canon MF 232, mã lỗi Canon MF 236, mã lỗi Canon MF 244, mã lỗi Canon MF 244, mã lỗi Canon MF 247, mã lỗi Canon MF 249, Canon MF 227 báo lỗi, Canon MF 226 báo lỗi, Canon MF 216 báo lỗi, Canon MF 229 báo lỗi, Canon MF 232 báo lỗi, Canon MF 236 báo lỗi, Canon MF 244 báo lỗi, Canon MF 244 báo lỗi, Canon MF 247 báo lỗi, Canon MF 249 báo lỗi

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 11/04/2020

Lượt xem: 517

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 47

Điểm đánh giá: 5

0988553353