BÀI VIẾT MỚI

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

2525 báo lỗi : E001-0000 báo lỗi canon 2525 báo lỗi : E000-0001 canon 2525 báo lỗi : E001-0001 canon 2525 báo lỗi : E001-0002 canon 2525 báo lỗi : E002-0000 canon 2525 báo lỗi : E003-0000 canon 2525 báo lỗi : E004-0000 canon 2525 báo lỗi : E010-0001 canon 2525 báo lỗi : E010-0002 canon 2525 báo lỗi : E014-0001 canon 2525 báo lỗi :E014-0002 canon 2525 báo lỗi : E019-0000 canon 2525 báo lỗi : E020-0000 canon 2525 báo lỗi : E024-0000 canon 2525 báo lỗi : E024-0001 canon 2525 báo lỗi : E025-0000 canon 2525 báo lỗi : E025-0001 canon 2525 báo lỗi : E110-0001 canon 2525 báo lỗi : E110-0002 canon 2525 báo lỗi : E110-0003 canon 2525 báo lỗi : E196-0000 canon 2525 báo lỗi : E197-0000 canon 2525 báo lỗi : E197-0001 canon 2525 báo lỗi : E202-0000 canon 2525 báo lỗi : E240-0000 canon 2525 báo lỗi : E240-0001 canon 2525 báo lỗi : E246-0000 canon 2525 báo lỗi : E804-0001 canon 2525 báo lỗi : E805-0000 canon 2525 báo lỗi : E805-0001 canon 2525 báo lỗi : E805-0002 canon 2525 báo lỗi: E805-0003 canon 2525 báo lỗi : E805-0003 canon 2525 báo lỗi E000-0001 canon 2525 báo lỗi E001-0000 canon 2525 báo lỗi E001-0001 canon 2525 báo lỗi E001-0002 canon 2525 báo lỗi E002-0000 canon 2525 báo lỗi E003-0000 canon 2525 báo lỗi E004-0000 canon 2525 báo lỗi E010-0001 canon 2525 báo lỗi E010-0002 canon 2525 báo lỗi E014-0001 canon 2525 báo lỗi E014-0002 canon 2525 báo lỗi E019-0000 canon 2525 báo lỗi E020-0000 canon 2525 báo lỗi E024-0000 canon 2525 báo lỗi E024-0001 canon 2525 báo lỗi E025-0000 canon 2525 báo lỗi E025-0001 canon 2525 báo lỗi E110-0001 canon 2525 báo lỗi E110-0002 canon 2525 báo lỗi E110-0003 canon 2525 báo lỗi E196-0000 canon 2525 báo lỗi E197-0000 canon 2525 báo lỗi E197-0001 canon 2525 báo lỗi E202-0000 canon 2525 báo lỗi E240-0000 canon 2525 báo lỗi E240-0001 canon 2525 báo lỗi E246-0000 canon 2525 báo lỗi E804-0001 canon 2525 báo lỗi E805-0000 canon 2525 báo lỗi E805-0001 canon 2525 báo lỗi E805-0002 mã lỗi máy canon IR 2525 Mã lỗi canon imageRUNNER 2525 - 2520 - 2530

Mã lỗi canon imageRUNNER 2525 - 2520 - 2530

Bảng tra mã lỗi máy canon IR 2525 - Bảng tra mã lỗi máy canon IR 2520 - Bảng tra mã lỗi máy canon IR2530

Trong quá trình hoạt động lâu dài máy photo canon sẽ báo lỗi hệ thống bằng tiếng anh ( một số máy có tiếng việt ) kèm theo đó là dòng lỗi phía dưới màn hình dạng : E xxx-xxx lỗi này nhằm cho kỹ thuật viên biết được máy photocopy đang lỗi ở vị trí nào, lỗi gặp phải là gì để có phương án sửa chữa phù hợp.

canon 2525 báo lỗi

Chúng tôi cung cấp bảng mã lỗi và các phương án khắc phục sửa chữa hi vọng sẽ giúp ích được cho quý bạn đọc.

⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E000-0001
Mô tả:Khắc phục nhiệt độ tăng bất thường
Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở chính không tăng đến giá trị được chỉ định trong quá trình điều khiển khởi động.
Biện pháp khắc phục: 1. Chuyển qua các phần sau để xóa lỗi: CLEAR > ENGIN > ERRCLR; và sau đó TẮT và sau đó BẬT nguồn. 2.Kiểm tra kết nối của Đầu nối (Đầu nối nhiệt điện trở và Đầu nối AC). 3. Đặt lại nhiệt điện trở cố định (Đơn vị phim). 4. Đặt lại hội đồng sửa chữa. 5. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E001-0000
Mô tả:Sửa lỗi phát hiện tăng nhiệt độ đơn vị
Việc đọc của nhiệt điện trở chính là 250 độ C trở lên liên tục trong 200 msec.
Biện pháp khắc phục: 1. Chuyển qua các phần sau để xóa lỗi: CLEAR > ENGIN > ERRCLR; và sau đó TẮT và sau đó BẬT nguồn. 2.Kiểm tra kết nối của Đầu nối (Đầu nối nhiệt điện trở và Đầu nối AC). 3. Đặt lại nhiệt điện trở cố định (Đơn vị phim). 4. Đặt lại hội đồng sửa chữa. 5. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E001-0001
Mô tả:Sửa lỗi phát hiện tăng nhiệt độ đơn vị mạch phần cứng phát hiện quá nhiệt của nhiệt điện trở chính hoặc phụ trong 200 msec.
Biện pháp khắc phục: 1. Chuyển
qua các phần sau để xóa lỗi: CLEAR > ENGIN > ERRCLR; và sau đó TẮT và sau đó BẬT nguồn. 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E001-0002
Mô tả:Sửa lỗi phát hiện tăng nhiệt độ đơn vị
Việc đọc của nhiệt kế phụ là 295 độ C hoặc liên tục hơn trong 200 msec.
Biện pháp khắc phục: 1. Chuyển
qua các phần sau để xóa lỗi: CLEAR > ENGIN > ERRCLR; và sau đó TẮT và sau đó BẬT nguồn. 2.Kiểm tra kết nối của Đầu nối (Đầu nối nhiệt điện trở và Đầu nối AC). 3. Đặt lại nhiệt điện trở cố định (Đơn vị phim). 4. Đặt lại hội đồng sửa chữa. 5. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E002-0000
Mô tả:Nhiệt độ đơn vị cố định tăng không đủ
1. Việc đọc nhiệt kế chính nhỏ hơn 115 độ C liên tục trong 400 msec 1,3 giây sau khi chỉ thị 100 độ C. 2. Việc đọc nhiệt kế chính nhỏ hơn 150 độ C liên tục trong 400 msec 1,3 giây sau khi chỉ ra 140 độ C.
Biện pháp khắc phục: 1. Chuyển
qua các phần sau để xóa lỗi: CLEAR > ENGIN > ERRCLR; và sau đó TẮT và sau đó BẬT nguồn. 2.Kiểm tra kết nối của Đầu nối (Đầu nối nhiệt điện trở và Đầu nối AC). 3. Đặt lại nhiệt điện trở cố định (Đơn vị phim). 4. Đặt lại hội đồng sửa chữa. 5. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E003-0000
Mô tả:Phát hiện nhiệt độ cố định thấp sau khi chờ
Việc đọc nhiệt kế chính nhỏ hơn 140 độ C liên tục trong 400 msec trở lên.
Biện pháp khắc phục: 1. Chuyển qua các phần sau để xóa lỗi: CLEAR > ENGIN > ERRCLR; và sau đó TẮT và sau đó BẬT nguồn. 2.Kiểm tra kết nối của Đầu nối (Đầu nối nhiệt điện trở và Đầu nối AC). 3. Đặt lại nhiệt điện trở cố định (Đơn vị phim). 4. Đặt lại hội đồng sửa chữa. 5. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E004-0000
Mô tả:Lỗi phát hiện ngắt kết nối nhiệt điện trở
Khi phát hiện ngắt kết nối với đầu nối (J214) trong 30 giây liên tục.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra kết nối của Trình kết nối (J214). 2. Đặt lại đơn vị phim. 3. Đặt lại hội đồng sửa chữa. 4. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E010-0001
Mô tả:Xoay không ổn định của động cơ chính (M1) được thực hiện cứ sau 100 msec sau khi bắt đầu quay động cơ; tuy nhiên, tín hiệu phát hiện ổ đĩa không có trong 2 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại động cơ chính (M1). 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E010-0002
Mô tả: Vòng quay không ổn định của động cơ chính (M1)
Trong quá trình quay động cơ, việc phát hiện được thực hiện sau mỗi 100 msec; tuy nhiên, tín hiệu ổ đĩa vắng mặt 5 lần theo thứ tự.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại động cơ chính (M1). 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E014-0001
Mô tả:Xoay không ổn định của động cơ cố định (M2) được thực hiện cứ sau 100 msec sau khi bắt đầu quay động cơ; tuy nhiên, tín hiệu phát hiện ổ đĩa không có trong 2 giây.
Biện pháp khắc phục: 1. Đặt lại động cơ cố định (M2). 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi :E014-0002
Mô tả:Xoay không ổn định của động cơ cố định (M2)
Trong quá trình quay động cơ, việc phát hiện được thực hiện cứ sau 100 msec; tuy nhiên, tín hiệu ổ đĩa vắng mặt 5 lần theo thứ tự.
Biện pháp khắc phục: 1. Đặt lại động cơ cố định (M2). 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E019-0000
Mô tả: Lỗi trong Cảm biến mực thải (S17)
Cảnh báo khi cảm biến bật 2000 tờ liên tiếp và lỗi khi cảm biến bật trong 100 tờ liên tiếp.
* Lỗi xảy ra sau khi giao hàng nếu có một đoạn giấy tồn tại.
Biện pháp khắc phục: 1. Đặt lại cảm biến mực thải (S17). 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E020-0000
Mô tả: Đường dẫn giữa phễu phụ và cụm đang phát triển bị tắc bằng mực.
Bộ cảm biến mực phát triển (TS1) phát hiện sự vắng mặt của mực, trong khi Bộ cảm biến mực phụ Hopper (TS2) phát hiện sự hiện diện của mực. Khi Bộ ly hợp xi lanh đang phát triển (CL3) được bật, động cơ cấp liệu phễu (M7) được quay trong 1 giây không liên tục 194 lần; Tuy nhiên, Bộ cảm biến mực hội phát triển (TS1) không phát hiện sự hiện diện của mực.
* Lỗi xảy ra sau khi giao hàng nếu có một đoạn giấy tồn tại.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra vòng quay của bánh răng động cơ phễu. (Nếu quay, nghi ngờ phát hiện sai bởi cảm biến. Đưa mực vào bộ phận đang phát triển ở chế độ dịch vụ: CLEAR> ENGIN> TNRINST.) 2. Đặt lại Bộ cảm biến Mực phát triển (TS1). 3. Đặt lại cảm biến mực phễu phụ (TS2). 4. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E024-0000
Mô tả:Đầu nối (J207) của Bộ cảm biến mực phát triển (TS1) bị ngắt kết nối.
Tín hiệu phát hiện kết nối Bộ cảm biến mực phát triển (TS1) không có trong 100 msec 10 lần theo trình tự. * Lỗi xảy ra sau khi giao hàng nếu có một đoạn giấy tồn tại.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra kết nối của Đầu nối (J207). 2. Đặt lại Bộ cảm biến Mực phát triển (TS1). 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E024-0001
Mô tả:Bộ cảm biến mực đang phát triển (TS1) bị ngắt kết nối
<Ở mức TỐC ĐỘ> - Bộ đếm cảm biến mực lắp ráp đang phát triển (TS1) được kiểm tra cứ sau 2,5 giây và bộ đếm tăng thêm 1 lần sau mỗi 25 lần cảm biến bật và Đạt được 300 đếm.
<Ở TỐC ĐỘ CAO> - Bộ đếm cảm biến mực lắp ráp đang phát triển (TS1) được kiểm tra cứ sau 1,5 giây và bộ đếm tăng 1 đếm cứ sau 15 lần khi cảm biến bật và đạt được 300 đếm.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra kết nối của Đầu nối (J207). 2. Sửa cáp. 3. Đặt lại Bộ cảm biến Mực phát triển (TS1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E025-0000
Mô tả:Đầu nối (J207) của Cảm biến mực phụ Hopper (TS2) bị ngắt kết nối.
Tín hiệu phát hiện kết nối Sub Hopper Toner Sensor (TS2) không có trong 100 msec 10 lần theo trình tự.
* Lỗi xảy ra sau khi giao hàng nếu có một đoạn giấy tồn tại.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra kết nối của Đầu nối (J207). 2. Đặt lại cảm biến mực phễu phụ (TS2). 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E025-0001
Mô tả:Lỗi củađộng cơ chai (M6) Động cơ chai (M6) được mở khóa khi tiếp tục 12 lần liên tiếp trong 0,1 giây. khoảng thời gian.
* Lỗi xảy ra sau khi giao hàng nếu có một đoạn giấy tồn tại.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại động cơ chai (M6). 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E110-0001
Mô tả: Lỗi của Motor Scanner (M21) Tín hiệu khóa tốc độ của Motor Scanner (M21) không biểu thị trạng thái khóa trong một khoảng thời gian cụ thể sau khi Motor Scanner (M21) được khởi động.
* Điều kiện tương tự được phát hiện sau khi thử lại lỗi được thực hiện.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra cáp. 2. Đặt lại Bộ phận quét Laser. 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E110-0002
Mô tả:Lỗi của Động cơ Laser (M21)
Tín hiệu khóa tốc độ biểu thị độ lệch 10 lần theo thứ tự trong khoảng thời gian 100 msec sau khi tín hiệu chỉ trạng thái bị khóa.
* Điều kiện tương tự được phát hiện sau khi thử lại lỗi được thực hiện.
Biện pháp khắc phục:
1.Kiểm tra cáp. 2. Đặt lại Bộ phận quét Laser. 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E110-0003
Mô tả: Lỗi củaĐộng cơ Laser (M21) Tín hiệu khóa tốc độ của động cơ máy quét (M21) không biểu thị trạng thái khóa trong 6,5 giây. sau khi chuyển đổi được thực hiện từ tốc độ thấp đến bình thường hoặc trong 8 giây. sau khi chuyển đổi được thực hiện từ tốc độ bình thường đến tốc độ thấp.
* Điều kiện tương tự được phát hiện sau khi thử lại lỗi được thực hiện.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra cáp. 2. Đặt lại Bộ phận quét Laser. 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E196-0000
Mô tả:Lỗi khi truy cập EEPROM
20 lần thử lại không thành công sau khi xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với EEPROM.
* Lỗi xảy ra sau khi giao hàng nếu có một đoạn giấy tồn tại.
Biện pháp khắc phục: 1. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E197-0000
Mô tả:Lỗi khi giao tiếp với Trình điều khiển Laser PCB (PCB14)
Lỗi giao tiếp 1 với hình ảnh PCB
Biện pháp khắc phục: 1.Kiểm tra cáp. 2. Đặt lại Bộ phận quét Laser. 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E197-0001
Mô tả:Lỗi giao tiếp với Laser Driver PCB (PCB14)
Lỗi giao tiếp 2 với hình ảnh PCB
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra cáp. 2. Đặt lại Bộ phận quét Laser. 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E202-0000
Mô tả:Có lỗi trong việc phát hiện vị trí nhà CIS.
1. Nỗ lực phát hiện vị trí nhà không thành công khi CIS được di chuyển về phía trước.
2. Nỗ lực phát hiện vị trí nhà không thành công khi CIS được di chuyển trở lại.
Biện pháp khắc phục:
1. Ngắt kết nối và sau đó kết nối cáp linh hoạt (Rơle PCB (PCB2) -Bộ điều khiển chính PCB (PCB1) 64pin). 2. Đặt lại cáp linh hoạt. 3. Đặt lại cảm biến CIS CIS (S31). 4. Đặt lại Động cơ Máy quét (M31). 5. Đặt lại Rơle PCB (PCB2). 6. Đặt lại Bộ điều khiển chính PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E240-0000
Mô tả:Lỗi trong giao tiếp điều khiển Lỗi liên lạc
nối tiếp như lỗi chẵn lẻ hoặc lỗi tràn bộ nhớ được phát hiện liên tục.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra các kết nối. 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E240-0001
Mô tả:Lỗi trong giao tiếp bộ điều khiển Lỗi giao
tiếp nối tiếp như lỗi chẵn lẻ hoặc lỗi tràn bộ nhớ được phát hiện trong khi in.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra các kết nối. 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E246-0000
Mô tả: Ghi vào bộ đếm PCB (FRAM) không thành công
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E247-0000
Mô tả: Tổng kiểm tra không khớp giữa Flash Rom và FRAM
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E261-0000
Mô tả:Lỗi trong Zero Cross
Zero Cross không được phát hiện trong 500ms trở lên trong khi rơle đang BẬT.
* Điều kiện tương tự được phát hiện sau khi thử lại lỗi được thực hiện.
Biện pháp khắc phục:
1.Kiểm tra các kết nối. 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E350-0000
Mô tả:Lỗi PCB ID-ID
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E354-0000
Mô tả:Số sê-ri không khớp cho PCB ID-ID
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E355-0000
Mô tả:Số sê-ri không khớp giữa ID-ID, Flash Rom và FRAM
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E355-0004
Mô tả:Lỗi thông tin hệ thống
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E355-0005
Mô tả:Lỗi thông tin hệ thống
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E500-0000
Mô tả:Lỗigiao tiếp Giao tiếp với máy chủ bị gián đoạn.
1.Kiểm tra cáp. 2. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1). 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB.
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E505-0001
Mô tả:Lỗi EEPROMTổng kiểm tra cho dữ liệu EEPROM có lỗi.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E520-0001
Mô tả:Lỗi Shift Motor (M4)
Con lăn thay đổi không rời khỏi vị trí nhà của con lăn khi Shift Motor (M4) đã được điều khiển trong 1,2 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại cảm biến HP của con lăn Shift (S2). 2. Đặt lại Động cơ Shift (M4). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E520-0002
Mô tả:Lỗi Shift Motor (M4)
Con lăn thay đổi không trở về vị trí nhà của con lăn khi Shift Motor (M4) đã được điều khiển trong 1,2 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại cảm biến HP của con lăn Shift (S2). 2. Đặt lại Động cơ Shift (M4). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E531-8001
Mô tả:Lỗi Stapler Motor (M10)
Bộ dập ghim không rời khỏi vị trí chủ yếu khi Staple Motor (M10) đã được điều khiển trong 0,5 giây.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra hệ thống dây điện giữa Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB và Bộ bấm ghim. 2. Đặt lại Stapler. 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E531-8002
Mô tả:Lỗi Stapler Motor (M10)
Bộ dập ghim không trở về vị trí chủ yếu khi Stapler Motor (M10) đã được điều khiển trong 0,5 giây.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra hệ thống dây điện giữa Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB và Bộ bấm ghim. 2. Đặt lại Stapler. 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E532-0001
Mô tả:Lỗi STP Move Motor (M1)
Bộ dập ghim không rời vị trí dập ghim di chuyển về nhà khi STP Move Motor (M1) đã được điều khiển trong 0,25 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại Bộ cảm biến HP di chuyển (S10). 2.Kiểm tra hệ thống dây điện giữa Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB và Động cơ Di chuyển STP. 3.Kiểm tra cơ sở thay đổi kim bấm. 4. Đặt lại Động cơ Di chuyển STP (M1). 5. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E532-0002
Mô tả:Lỗi STP Move Motor (M1)
Máy dập ghim không quay trở lại vị trí nhà di chuyển của máy dập ghim khi STP Move Motor (M1) đã được điều khiển trong 2,8 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại Bộ cảm biến HP di chuyển (S10). 2.Kiểm tra hệ thống dây điện giữa Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB và Động cơ Di chuyển STP. 3.Kiểm tra cơ sở thay đổi kim bấm. 4. Đặt lại Động cơ Di chuyển STP (M1). 5. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E540-0001
Mô tả:Lỗi hết thời gian của Khay nâng động cơ (M11)
Khay ngăn xếp không di chuyển trong một khoảng thời gian được chỉ định.
Biện pháp khắc phục:1.Đặt lại Động cơ nâng khay (M11). 2. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E540-0005
Mô tả:Lỗi công tắc phát hiện đóng động cơ nâng khay (M11) Có thể phát hiện
đầu vào FG khi Động cơ nâng khay (M11) được điều khiển trong 0,1 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại cảm biến đồng hồ khay ngăn xếp (S13). 2. Đặt lại Động cơ Nâng Khay (M11). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E542-0001
Mô tả:Lỗi hết thời gian của Động cơ nâng khay (M12)
Khay ngăn xếp không di chuyển trong một khoảng thời gian được chỉ định.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại động cơ nâng khay bổ sung (M12). 2. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).

⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E542-0005
Mô tả:Lỗi công tắc phát hiện đóng mởkhay động cơ (M12) bổ sung Có thể phát hiện đầu vào FG khi Động cơ nâng khay bổ sung (M12) được điều khiển trong 0,1 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại cảm biến đồng hồ khay bổ sung (S23). 2. Đặt lại động cơ nâng khay bổ sung (M12). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E567-0001
Mô tả:Lỗi động cơ nhả con lăn Shift (M5)
Con lăn dịch chuyển không rời khỏi vị trí nhà nhả con lăn thay đổi khi Động cơ nhả con lăn Shift (M5) đã được điều khiển trong 0,1 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại cảm biến nhả con lăn Shift (S3). 2. Đặt lại Động cơ nhả con lăn Shift (M5). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E567-0002
Mô tả:Lỗi Động cơ nhả con lăn (M5)
Con lăn dịch chuyển không trở về vị trí nhà phát hành con lăn thay đổi khi Động cơ nhả con lăn Shift (M5) đã được điều khiển trong 0,06 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại cảm biến nhả con lăn Shift (S3). 2. Đặt lại Động cơ nhả con lăn Shift (M5). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E571-0001
Mô tả:Lỗi mở / đóng động cơ
kẹp (M7) Bộ kẹp không rời khỏi vị trí nhà của bộ kẹp khi Động cơ mở / đóng của kẹp (M7) đã được điều khiển trong 0,25 giây.
Biện pháp khắc phục:
1. Đặt lại cảm biến cánh tay cầm (S13). 2. Đặt lại Động cơ Mở / Đóng Động cơ (M7). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E571-0002
Mô tả:Lỗi mở / đóng động cơkẹp (M7) Bộ phận kẹp không trở về vị trí nhà của bộ kẹp khi Động cơ mở / đóng của bộ kẹp (M7) đã được điều khiển trong 0,15 giây.
Biện pháp khắc phục:
1. Đặt lại cảm biến cánh tay cầm (S13). 2. Đặt lại Động cơ Mở / Đóng Động cơ (M7). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E575-0001
Mô tả:LỗiBộ phận di chuyển bộ phận kẹp (M2) Bộ phận kẹp không rời khỏi vị trí nhà của bộ phận kẹp khi Bộ phận di chuyển bộ phận kẹp (M2) đã được điều khiển trong 3,8 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại Bộ cảm biến HP Bộ kẹp (S7). 2.Đặt lại Bộ phận Di chuyển Bộ kẹp (M2). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E575-0002
Mô tả:LỗiBộ phận di chuyển bộ phận kẹp (M2) Bộ phận kẹp không trở về vị trí nhà của bộ phận kẹp khi Bộ phận di chuyển bộ phận kẹp (M2) đã được điều khiển trong 0,1 giây.
Biện pháp khắc phục:1. Đặt lại Bộ cảm biến HP Bộ kẹp (S7). 2.Đặt lại Bộ phận Di chuyển Bộ kẹp (M2). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB (PCB1).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E602-0001
Mô tả:Không phát hiện được thẻ SD tích hợp
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E602-1105
Mô tả:Truy cập vào thẻ SD tích hợp không thành công
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E711-0001
Mô tả:Lỗi trong giao tiếp UFDI Đã
xảy ra lỗi hệ thống truyền thông (như thời gian chờ tiếp nhận hoặc lỗi tổng kiểm tra).
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra và thay thế cáp. 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB.
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E713-0000
Mô tả:Giao tiếp không chính xác với bộ hoàn thiện
Giao tiếp không khởi động lại bằng cách thử lại lỗi sau khi lỗi giao tiếp với bộ hoàn thiện.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra cáp. 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4). 3. Đặt lại Bộ điều khiển Bộ hoàn thiện PCB.
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E716-0000
Mô tả:Giao tiếp không chính xác với băng cassette tùy chọn hoặc thiết bị 2 chiều
Sau khi phát hiện bệ băng cassette hoặc thiết bị 2 chiều, giao tiếp không thành công trong 5 giây.
Biện pháp khắc phục:1.Kiểm tra cáp. 2. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4). 3. Đặt lại trình điều khiển Cassette Pedestal Driver. 4. Đặt lại trình điều khiển đơn vị 2 chiều PCB.
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E716-0010
Mô tả:Lỗi giao tiếp với thiết bị 2 chiều
Khi giao tiếp với thiết bị 2 chiều bị lỗi sau khi phát hiện kết nối với bộ hoàn thiện.
Biện pháp khắc phục: 1.Lắp đặt thiết bị 2 chiều. 2.Kiểm tra cáp. 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4). 4. Đặt lại trình điều khiển đơn vị 2 chiều PCB.
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E719-0000
Mô tả:Giao tiếp sai lệch với Đầu đọc thẻ mới (giao tiếp nối tiếp)
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E719-0002
Mô tả:Giao tiếp sai lệch với Coin Vendor (giao tiếp nối tiếp)
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E736-0000
Mô tả:Giao tiếp sai lệch giữa CCU và bộ điều khiển.
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E744-0001
Mô tả:Phiên bản không khớp giữa tệp ngôn ngữ và Khả năng khởi động
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E744-0002
Mô tả:Tệp ngôn ngữ quá khổ trong ổ cứng
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E744-0003
Mô tả:Phiên bản không khớp giữa tệp ngôn ngữ và Khả năng khởi động
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E744-0004
Mô tả:Lỗi đọc tệp ngôn ngữ
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E804-0000
Mô tả:Lỗi của Quạt làm mát cung cấp điện (FAN6)
Khi tín hiệu khóa được phát hiện trong 5 giây trong khi Quạt làm mát nguồn cung cấp điện (FAN6) bị dừng.
* Điều kiện tương tự được phát hiện sau khi thử lại lỗi được thực hiện.
Biện pháp khắc phục:1. Ngắt kết nối và sau đó kết nối đầu nối (J205) trên Bộ điều khiển DC PCB (PCB4). 2. Đặt lại Quạt làm mát cung cấp điện (FAN6). 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E804-0001
Mô tả:Vòng quay không ổn định của Quạt làm mát cung cấp điện (FAN6)
Khi không phát hiện thấy tín hiệu khóa trong 5 giây trong khi Quạt làm mát nguồn cung cấp điện (FAN6) được điều khiển.
* Điều kiện tương tự được phát hiện sau khi thử lại lỗi được thực hiện.
Biện pháp khắc phục:1. Ngắt kết nối và sau đó kết nối đầu nối (J205) trên Bộ điều khiển DC PCB (PCB4). 2. Đặt lại Quạt làm mát cung cấp điện (FAN6). 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E805-0000
Mô tả:Lỗi của Quạt thông gió (Phía sau) (FAN3)
Khi tín hiệu khóa được phát hiện trong 5 giây trong khi Quạt xả (Phía sau) (FAN3) bị dừng.
* Điều kiện tương tự được phát hiện sau khi thử lại lỗi được thực hiện.
Biện pháp khắc phục:
1. Ngắt kết nối và sau đó kết nối đầu nối (J206) trên Bộ điều khiển DC PCB (PCB4). 2. Đặt lại Quạt thông gió (Phía sau) (FAN3). 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E805-0001
Mô tả:Vòng quay không ổn định của Quạt thông gió (Phía sau) (FAN3) hoặc Quạt hoàn thiện 1 (M8) hoặc Quạt hoàn thiện 2 (M9)
1. Khi tín hiệu khóa không được phát hiện trong 5 giây trong khi Quạt xả (Phía sau) (FAN3) được thúc đẩy.
2.Khi không phát hiện thấy tín hiệu khóa trong 5 giây trong khi Quạt hoàn thiện 1 (M8) được điều khiển. 3.Khi không phát hiện thấy tín hiệu khóa trong 5 giây trong khi Quạt hoàn thiện 2 (M9) được điều khiển.
* Điều kiện tương tự được phát hiện sau khi thử lại lỗi được thực hiện.
Biện pháp khắc phục: 1. Ngắt kết nối và sau đó kết nối đầu nối (J206) trên Bộ điều khiển DC PCB (PCB4). 2. Đặt lại Quạt thông gió (Phía sau) (FAN3). 3. Đặt lại Quạt hoàn thiện 1 (M8). 4. Đặt lại Quạt hoàn thiện 2 (M9). 5. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E805-0002
Mô tả:Lỗi của Quạt thông gió (Phía trước) (FAN4)
Khi tín hiệu khóa được phát hiện trong 5 giây trong khi Quạt thông gió (Phía trước) (FAN4) bị dừng. * Điều kiện tương tự được phát hiện sau khi thử lại lỗi được thực hiện.
Biện pháp khắc phục:1. Ngắt kết nối và sau đó kết nối đầu nối (J206) trên Bộ điều khiển DC PCB (PCB4). 2. Đặt lại Quạt thông gió (Phía trước) (FAN4). 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).
⚠️ Máy canon 2525 báo lỗi : E805-0003
Mô tả:Vòng quay không ổn định của Quạt hút (Phía trước) (FAN4)
Khi không phát hiện thấy tín hiệu khóa trong 5 giây trong khi Quạt thông gió (Phía trước) (FAN4) được điều khiển.
* Điều kiện tương tự được phát hiện sau khi thử lại lỗi được thực hiện.
Biện pháp khắc phục:1. Ngắt kết nối và sau đó kết nối đầu nối (J206) trên Bộ điều khiển DC PCB (PCB4). 2. Đặt lại Quạt thông gió (Phía trước) (FAN4). 3. Đặt lại Bộ điều khiển DC PCB (PCB4).

 

>>> Việc sử dụng máy photocopy canon không tránh khỏi tình trạng hỏng hóc hay hết mực, nếu quý khách có nhu cầu do muc may photo canon, sửa máy photocopy canon liên hệ với chúng tôi để được phục vụ nhanh nhất, uy tín nhất.

 

Từ khóa tìm kiếm: canon 2525 báo lỗi E001-0000, báo lỗi, canon 2525 báo lỗi E000-0001, canon 2525 báo lỗi E001-0001, canon 2525 báo lỗi E001-0002, canon 2525 báo lỗi E002-0000, canon 2525 báo lỗi E003-0000, canon 2525 báo lỗi E004-0000, canon 2525 báo lỗi E010-0001, canon 2525 báo lỗi E010-0002, canon 2525 báo lỗi E014-0001, canon 2525 báo lỗi E014-0002, canon 2525 báo lỗi E019-0000, canon 2525 báo lỗi E020-0000, canon 2525 báo lỗi E024-0000, canon 2525 báo lỗi E024-0001, canon 2525 báo lỗi E025-0000, canon 2525 báo lỗi E025-0001, canon 2525 báo lỗi E110-0001, canon 2525 báo lỗi E110-0002, canon 2525 báo lỗi E110-0003, canon 2525 báo lỗi E196-0000, canon 2525 báo lỗi E197-0000, canon 2525 báo lỗi E197-0001, canon 2525 báo lỗi E202-0000, canon 2525 báo lỗi E240-0000, canon 2525 báo lỗi E240-0001, canon 2525 báo lỗi E246-0000, canon 2525 báo lỗi E804-0001, canon 2525 báo lỗi E805-0000, canon 2525 báo lỗi E805-0001, canon 2525 báo lỗi E805-0002, canon 2525 báo lỗi: E805-0003, mã lỗi máy canon IR 2525 Mã lỗi canon imageRUNNER 2525 - 2520 - 2530

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 12/05/2020

Lượt xem: 431

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 29

Điểm đánh giá: 5

0988553353