Mã lỗi máy in Canon imageCLASS LBP214dw

Chúng tôi cung cấp danh sách mã lỗi máy in Canon imageCLASS LBP214dw nhằm giúp các bạn kiểm tra chính xác máy in canon LBP214DW của bạn đang gặp phải lỗi nào để có hướng xử lý hiệu quả.

Máy in Canon imageCLASS LBP214dw báo lỗi như thế nào

Khi máy in Canon LBP214DW gặp lỗi hệ thống trên màn hình sẽ cảnh báo lỗi số chữ hoặc ký tự trên màn hình, từ đó chúng ta căn cứ vào mã số đó chúng ta tra ở bảng mã lỗi dưới đây để xác định nguyên nhân gặp phải và các phương án sửa chữa. Lưu ý phương án sửa chữa chúng tôi cung cấp chỉ dựa trên lý thuyết còn về thực tế máy khắc phục như thế nào phụ thuộc vào người thợ sửa máy in làm trực tiếp ở máy in đó.

Mã lỗi Canon LBP214DW

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0801
Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến TOP
Phương án sửa chữa: Khay đa năng PS2

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0802
Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến TOP
Phương án sửa chữa: PS2 Cassette 1

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0803

Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến TOP
Phương án sửa chữa: PS2 Cassette 2

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0807
Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến TOP
Phương án sửa chữa: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0808
Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Khắc phục sự chậm trễ của cảm biến nhận diện
Phương án sửa chữa: Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0809
Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến đầy đủ khay nhận diện
Phương án sửa chữa: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 080E 
Mô tả lỗi:Thời gian phản hồi trễ JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến nạp hai mặt
Phương án sửa chữa: Khu vực Thời gian phản hồi hai mặt PS21

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0907
Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 2
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến TOP
Phương án sửa chữa: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0908
Mô tả lỗi:Thời gian phản hồi trễ JAM 2
Nguyên nhân lỗi: Khắc phục sự chậm trễ của cảm biến nhận diện
Phương án sửa chữa: Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0909
Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 2
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến đầy đủ khay nhận diện
Phương án sửa chữa: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0A07
Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 2
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến TOP
Phương án sửa chữa: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0A08
Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 3
Nguyên nhân lỗi: Khắc phục sự chậm trễ của cảm biến nhận diện
Phương án sửa chữa: Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 0A09
Mô tả lỗi: Thời gian phản hồi trễ JAM 3
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến đầy đủ khay nhận diện
Phương án sửa chữa: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 1007
Mô tả lỗi: Pickup Stationary JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Bộ cảm biến hàng đầu Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 1008
Mô tả lỗi: Pickup Stationary JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Sửa lỗi cảm biến phân phối Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa: Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 1009
Mô tả lỗi: Pickup Stationary JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Khay nhận diện đầy đủ cảm biến Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa: Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 1807
Mô tả lỗi: Khắc phục Lỗi nhận diện JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Lỗi của cảm biến TOP
Phương án sửa chữa: Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 1808
Mô tả lỗi: Khắc phục Lỗi nhận diện JAM 1
Nguyên nhân lỗi: Khắc phục sự chậm trễ của cảm biến nhận diện
Phương án sửa chữa: Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 1809
Mô tả lỗi:Khắc phục Lỗi nhận diện JAM 1
Nguyên nhân lỗi:Lỗi của cảm biến đầy đủ khay nhận diện
Phương án sửa chữa:Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2007
Mô tả lỗi:Khắc phục JAM Thời gian phản hồi nhận diện 1
Nguyên nhân lỗi:Bộ cảm biến hàng đầu Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa:Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2008
Mô tả lỗi:Khắc phục JAM Thời gian phản hồi nhận diện 1
Nguyên nhân lỗi:Sửa lỗi cảm biến phân phối Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa:Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2009
Mô tả lỗi:Khắc phục JAM Thời gian phản hồi nhận diện 1
Nguyên nhân lỗi:Khay nhận diện đầy đủ cảm biến Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa:Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2801
Mô tả lỗi:Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:Khay đa năng PS2

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2802

Mô tả lỗi:Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:PS2 Cassette 1

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2803
Mô tả lỗi:Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:PS2 Cassette 2

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2807
Mô tả lỗi:Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2808
Mô tả lỗi:Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Khắc phục dư lượng cảm biến phân phối
Phương án sửa chữa:Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2809
Mô tả lỗi:Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Khay nhận diện đầy đủ cảm biến dư
Phương án sửa chữa:Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 280D
Mô tả lỗi:Power ON JAM 1 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến nguồn cấp dữ liệu hai mặt
Phương án sửa chữa:Khu vực nạp hai mặt PS21

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2901
Mô tả lỗi:BẬT nguồn JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:Khay đa năng PS2

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2902
Mô tả lỗi:BẬT nguồn JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:PS2 Cassette 1

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2903
Mô tả lỗi:BẬT nguồn JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:PS2 Cassette 2

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2907
Mô tả lỗi:BẬT nguồn JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2908
Mô tả lỗi:BẬT nguồn JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Khắc phục dư lượng cảm biến phân phối
Phương án sửa chữa:Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 2909
Mô tả lỗi:BẬT nguồn JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Khay nhận diện đầy đủ cảm biến dư
Phương án sửa chữa:Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 290D
Mô tả lỗi:BẬT nguồn JAM 2 (* 2)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến nguồn cấp dữ liệu hai mặt
Phương án sửa chữa:Khu vực nạp hai mặt PS21

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 3001
Mô tả lỗi:Cửa mở JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:Khay đa năng PS2

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 3002
Mô tả lỗi:Cửa mở JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:PS2 Cassette 1

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 3003
Mô tả lỗi:Cửa mở JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:PS2 Cassette 2

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 3007
Mô tả lỗi:Cửa mở JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến TOP
Phương án sửa chữa:Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 3008
Mô tả lỗi:Dooe Open JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân lỗi:Khắc phục dư lượng cảm biến phân phối
Phương án sửa chữa:Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 3009
Mô tả lỗi:Dooe Open JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân lỗi:Khay nhận diện đầy đủ cảm biến dư
Phương án sửa chữa:Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 300D
Mô tả lỗi:Dooe Open JAM 1 (* 1)
Nguyên nhân lỗi:Dư cảm biến nguồn cấp dữ liệu hai mặt
Phương án sửa chữa:Khu vực nạp hai mặt PS21

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 3807
Mô tả lỗi:Bọc JAM 1
Nguyên nhân lỗi:Bộ cảm biến hàng đầu Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa:Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 3808
Mô tả lỗi:Bọc JAM 1
Nguyên nhân lỗi:Sửa lỗi cảm biến phân phối Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa:Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 3809
Mô tả lỗi:Bọc JAM 1
Nguyên nhân lỗi:Khay nhận diện đầy đủ cảm biến Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa:Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 4807
Mô tả lỗi:JAM 1 lấy lại hai mặt
Nguyên nhân lỗi:Bộ cảm biến hàng đầu Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa:Khu vực đăng ký PS2 đến Khu vực trống

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 4808
Mô tả lỗi:JAM 1 lấy lại hai mặt
Nguyên nhân lỗi:Sửa lỗi cảm biến phân phối Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa:Khu vực trống PS13 đến khu vực sửa chữa

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 4809
Mô tả lỗi:JAM 1 lấy lại hai mặt
Nguyên nhân lỗi:Khay nhận diện đầy đủ cảm biến Thời gian phản hồi
Phương án sửa chữa:Khu vực sửa chữa PS4 đến khu vực nhận diện

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 480C
Mô tả lỗi:JAM 1 lấy lại hai mặt
Nguyên nhân lỗi:Thời gian phản hồi cảm biến nguồn cấp dữ liệu hai mặt
Phương án sửa chữa:Khu vực đảo ngược hai mặt PS21

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: 480D
Mô tả lỗi:JAM 1 lấy lại hai mặt
Nguyên nhân lỗi:Thời gian phản hồi cảm biến nguồn cấp dữ liệu hai mặt
Phương án sửa chữa:Khu vực nạp hai mặt PS21

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E000-0000
Mô tả lỗi:Lỗi tăng nhiệt độ
Nguyên nhân lỗi:Nhiệt độ của Lắp ráp cố định không đạt đến nhiệt độ nhất định trong khoảng thời gian quy định.
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa Lắp ráp cố định và Bộ điều khiển DC PCB. 2. Thay thế lắp ráp sửa chữa. 3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E001-0000
Mô tả lỗi:Nhiệt độ cao bất thường
Nguyên nhân lỗi:Người ta phát hiện ra rằng nhiệt độ của Lắp ráp sửa chữa cao bất thường.
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa Lắp ráp cố định và Bộ điều khiển DC PCB. 2. Thay thế lắp ráp sửa chữa. 3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E003-0000
Mô tả lỗi:Nhiệt độ thấp bất thường
Nguyên nhân lỗi:Người ta phát hiện ra rằng nhiệt độ của Lắp ráp sửa chữa thấp bất thường.
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa Lắp ráp cố định và Bộ điều khiển DC PCB. 2. Thay thế lắp ráp sửa chữa. 3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E004-0000
Mô tả lỗi:Lỗi mạch
Nguyên nhân lỗi:Tín hiệu không chéo không được phát hiện trong một khoảng thời gian nhất định trở lên.
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa Lắp ráp cố định và Bộ điều khiển DC PCB. 2. Thay thế lắp ráp sửa chữa. 3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E014-0000
Mô tả lỗi:Lỗi khi khởi động mô tơ chính
Nguyên nhân lỗi:Vòng quay của Mô tơ chính không đạt được giá trị quy định.
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa Mô tơ chính và PCB Bộ điều khiển DC. 2. Thay thế mô tơ chính. 3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E014-0001
Mô tả lỗi:Lỗi khi khởi động mô tơ chính
Nguyên nhân lỗi:Vòng quay của Mô tơ chính đã nằm ngoài phạm vi quy định.
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa Mô tơ chính và PCB Bộ điều khiển DC. 2. Thay thế mô tơ chính. 3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E015-0002
Mô tả lỗi:Cassette 2 lỗi nâng lên
Nguyên nhân lỗi:Sau khi bắt đầu nâng Tấm nâng của Khay giấy 1 lên, trạng thái BẬT của Cảm biến bề mặt giấy của Khay giấy 1 không được phát hiện trong khoảng thời gian đã chỉ định.
Phương án sửa chữa:1. BẬT nguồn khi tháo băng của Bộ Cassette, lắp hộp vào, sau đó kiểm tra âm thanh hoạt động của Mô tơ nâng. Khi có âm thanh hoạt động của Mô tơ nâng, hãy kiểm tra xem Tấm nâng đã được nâng lên chưa. <Khi Tấm Nâng đã được nâng lên> 1. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa PCB của Trình điều khiển Cassette và Cảm biến Bề mặt Giấy của Thiết bị Cassette. 2. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa PCB của Trình điều khiển Cassette và Solenoid Nhận Cassette của Bộ Cassette. 3. Thay thế PCB của trình điều khiển Cassette. 4. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB. <Khi Tấm Nâng chưa được nâng lên> 1. Kiểm tra tình trạng của bánh răng của Bộ Cassette (thiếu răng, lắc lư). 2. Thay Bộ Truyền động của Bộ Cassette. <Khi không có âm thanh hoạt động của mô tơ> 1. Kiểm tra kết nối dây / đầu nối giữa PCB của Trình điều khiển Cassette và Mô tơ Nâng của Bộ Cassette. 2. Thay Bộ Truyền động của Bộ Cassette. 3. Thay thế PCB của trình điều khiển Cassette. 4. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB 4. Thay thế Bộ điều khiển DC.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E052-0000
Mô tả lỗi:Lỗi không có Bộ nạp hai mặt
Nguyên nhân lỗi:Kết nối của Bộ nạp hai mặt không đún.
Phương án sửa chữa:1. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E066-0000
Mô tả lỗi:Lỗi cảm biến môi trường
Nguyên nhân lỗi:Khi Cảm biến Môi trường được đánh giá là có lỗi
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối khai thác / đầu nối giữa PCB chuyển đổi nguồn điện (Cảm biến môi trường) và PCB Bộ điều khiển DC. 2. Thay thế công tắc cấp nguồn PCB (Cảm biến môi trường). 3. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E100-0000
Mô tả lỗi:Lỗi BD
Nguyên nhân lỗi:Lỗi BD
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra jack cắm, Cáp dẹt và kết nối giắc cắm giữa Khối Laser và Bộ điều khiển DC PCB. 2. Thay thế cáp phẳng. 3. Thay thế Khối Laser. 4. Thay thế PCB Bộ điều khiển DC.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E110-0000
Mô tả lỗi:Lỗi khi khởi động mô tơ máy quét
Nguyên nhân lỗi:Lỗi khu vực máy quét (lỗi trong hoạt động ban đầu của Mô tơ máy quét)
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa PCB Bộ điều khiển DC và Khối Laser. 2. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa PCB Relay và Khối Laser. 3. Thay thế Khối Laser.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E110-0001
Mô tả lỗi:Máy quét lỗi quay mô tơ
Nguyên nhân lỗi:Lỗi khu vực máy quét (Lỗi quay mô tơ máy quét)
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối jack cắm  / đầu nối giữa PCB Bộ điều khiển DC và Khối Laser. 2. Kiểm tra kết nối jack cắm / đầu nối giữa PCB Relay và Khối Laser. 3. Thay thế Khối Laser.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E196-0000
Mô tả lỗi:Lỗi bộ điều khiển DC
Nguyên nhân lỗi:Cập nhật Bộ điều khiển DC không thành công. (Chế độ RFU ngay sau khi khởi động)
Phương án sửa chữa:1. Thay thế Bộ điều khiển DC PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E196-1000
Mô tả lỗi:Lỗi ghi / đọc ROM (ROM chính 16MB)
Nguyên nhân lỗi:Lỗi ghi / đọc chương trình chính trong PCB Bộ điều khiển chính (ROM chính 16MB)
Phương án sửa chữa:1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển. 2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E196-2000
Mô tả lỗi:Lỗi ghi / đọc ROM (ROM (2MB) để lưu trữ các giá trị cài đặt)
Nguyên nhân lỗi:Lỗi khi ghi / đọc vùng lưu trữ giá trị cài đặt trong Bộ điều khiển chính PCB (ROM (2MB) để lưu trữ các giá trị cài đặt)
Phương án sửa chữa:1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển. 2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E196-3000
Mô tả lỗi:Lỗi ghi / đọc ROM (eMMC)
Nguyên nhân lỗi:Không thể đọc / ghi dữ liệu từ eMMC. Đã xảy ra lỗi eMMC.
Phương án sửa chữa:1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển. 2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E196-3001
Mô tả lỗi:ROM-ID không khớp (eMMC)
Nguyên nhân lỗi:EMMC đã bị thay thế sai. Đã xảy ra lỗi eMMC.
Phương án sửa chữa:1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển. 2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E246-0000 ... E350-0000
Mô tả lỗi:Lỗi hệ thống
Nguyên nhân lỗi:Lỗi hệ thống

Phương án sửa chữa:Liên hệ với công ty bán hàng.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E351-0000
Mô tả lỗi:Lỗi PCB bộ điều khiển chính (Hệ thống máy quét)
Nguyên nhân lỗi:Lỗi hệ thống
Phương án sửa chữa:1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển. 2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E354-0000 ... E355-0005
Mô tả lỗi:Lỗi hệ thống
Nguyên nhân lỗi:Lỗi hệ thống
Phương án sửa chữa:Liên hệ với công ty bán hàng.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E744-0001
Mô tả lỗi:Sự kết hợp không hợp lệ của các phiên bản tệp ngôn ngữ
Nguyên nhân lỗi:Phiên bản tệp ngôn ngữ không khớp với phiên bản của chương trình chính.
Phương án sửa chữa:1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E744-0002
Mô tả lỗi:Lỗi tệp ngôn ngữ
Nguyên nhân lỗi:Kích thước của tệp ngôn ngữ vượt quá kích thước cho phép.
Phương án sửa chữa:1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E744-1001
Mô tả lỗi:Phiên bản không khớp giữa BOOTABLE và BOOTROM
Nguyên nhân lỗi:Phiên bản của chương trình chính và của chương trình khởi động không khớp với nhau.
Phương án sửa chữa:1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E744-4000
Mô tả lỗi:Lỗi ID mô tơ
Nguyên nhân lỗi:Một kết nối mô tơ không hợp lệ đã được phát hiện.
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra phiên bản của D-CON. 2. Cập nhật D-CON. 3. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển. 4. Kiểm tra mã kiểu máy. (E744-4000 cũng xảy ra khi mã kiểu máy và mã mô tơ không khớp.)

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E744-5000
Mô tả lỗi:Bảng điều khiển lỗi vi máy tính
Nguyên nhân lỗi:Lỗi trong Bảng điều khiển PCB (máy vi tính).
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối khai thác / đầu nối giữa máy vi tính bảng điều khiển và Bộ điều khiển chính PCB. 2. Cập nhật bộ máy vi tính bảng điều khiển. 3. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển. 4. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E744-6000
Mô tả lỗi:Lỗi khi giao tiếp với Bảng mạng LAN không dây
Nguyên nhân lỗi:Không thể giao tiếp với PCB LAN không dây.
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra kết nối của khe cắm mạng LAN không dây (SD-IO). 2. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển. 3. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E744-7000
Mô tả lỗi:Sao lưu lỗi máy vi tính
Nguyên nhân lỗi:Lỗi trong máy vi tính giữ lại thông tin lệnh fax của Bộ điều khiển chính PCB.
Phương án sửa chữa:1. Kiểm tra phiên bản của máy vi tính dự phòng và nâng cấp phiên bản. 2. Cập nhật bộ máy vi tính dự phòng. 3. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển. 4. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E746-0000
Mô tả lỗi:Bộ điều khiển chính lỗi PCB (những người khác)
Nguyên nhân lỗi:Đã xảy ra lỗi giao tiếp của Bộ điều khiển chính PCB (không phải lỗi giao tiếp liên quan đến quét).
Phương án sửa chữa:1. Cập nhật bộ phần mềm điều khiển. 2. Thay thế bộ điều khiển chính PCB.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E766-9000
Mô tả lỗi:Máy quét lỗi trạng thái nguồn
Nguyên nhân lỗi:Lỗi ở trạng thái nguồn của Khối Laser (phụ thuộc vào chương trình cơ sở)
Phương án sửa chữa:1. Cài đặt bộ phần mềm điều khiển. 2. Thay thế Khối Laser.

💢 Canon LBP214dw báo lỗi: E805-0001
Mô tả lỗi:Mô tơ quạt 1 lỗi
Nguyên nhân lỗi:Quạt chính không quay ở tốc độ quay được chỉ định.
Phương án sửa chữa:
1. Kiểm tra kết nối của Quạt chính. 2. Thay thế Quạt chính.

 

Từ khóa tìm kiếm: máy in canon LBP214dw báo lỗi, máy in canon LBP214 báo lỗi, máy in canon imageCLASS LBP214dw báo lỗi, canon LBP214dw báo lỗi, canon LBP214 báo lỗi, canon imageCLASS LBP214dw báo lỗi, canon LBP214dw tắc giấy, canon LBP214dw paper jam, mã lỗi canon LBP214dw

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 27/07/2021

Lượt xem: 3841

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 37

Điểm đánh giá: 5

0988553353