Danh sách mã lỗi máy photocopy canon IR 2016, IR 2020

Khi máy photocopy canon gặp lỗi trên màn hình sẽ hiển thị lỗi trên màn hình, có được mã lỗi ta đối chiếu với bảng mã lỗi dưới đây để biết máy photocopy canon của mình đang gặp lỗi ở đâu để có phương án sửa chữa phù hợp.

Danh sách mã lỗi máy photocopy canon áp dụng cho các máy : máy photocopy canon ir 2016, máy photocopy canon ir 2016j, máy photocopy canon ir 2016i, máy photocopy canon ir 2020j, máy photocopy canon ir 2020i, máy photocopy canon ir 2020

máy photocopy canon báo lỗi

 

Mã lỗi Giải thích hiện tượng lỗi
canon IR 2016 lỗi E000.0000 Nhiệt độ sấy tăng bất thường
canon IR 2016 lỗi E001.0000 Xác định nhiệt độ sấy tăng cao ( Cảm biến chính )
canon IR 2016 lỗi E001.0001 Xác định nhiệt độ sấy tăng cao ( Cảm biến phụ )
canon IR 2016 lỗi E002.0000 Nhiệt độ sấy tăng không đủ
canon IR 2016 lỗi E003.0000 Xác định nhiệt độ sấy thấp sau chế độ chờ ( Cảm biến chính )
canon IR 2016 lỗi E003.0001 Xác định nhiệt độ sấy thấp sau chế độ chờ ( Cảm biến phụ )
canon IR 2016 lỗi E007.0000 Lỗi quay phim sấy
canon IR 2016 lỗi E010.0000 Lỗi mô tơ chính
canon IR 2016 lỗi E019.0001 Mực thải đầy
canon IR 2016 lỗi E019.0002 Lỗi cảm biến xác định lượng mực thải đầy
canon IR 2016 lỗi E052.0000 Lỗi kết nối với bộ phận đảo mặt
canon IR 2016 lỗi E100.0000 Lỗi bộ phận laser không xác nhận đủ tín hiệu
canon IR 2016 lỗi E197.0000 Kết nối với bộ phận in gặp lỗi
canon IR 2016 lỗi E500.0000 Lỗi kết nối với bộ chia bản
canon IR 2016 lỗi E520.0000 Lỗi kết nối với bộ chia bản
canon IR 2016 lỗi E531.0000 Lỗi ghim
canon IR 2016 lỗi E540.0001 Không thấy bề mặt giấy ( khay tiêu chuẩn )
canon IR 2016 lỗi E542.0001 Không thấy bề mặt giấy ( khay chọn thêm )
canon IR 2016 lỗi E739.0000 Lỗi kết nối giữa mạch điều khiển và mạng
canon IR 2016 lỗi E805.0000 Lỗi quạt
canon IR 2016 lỗi E808.0000 Lỗi mạch truyền động sấy

 

|Xem thêm bài viết sửa máy photocopy canon

 

Từ khóa tìm kiếm : mã lỗi máy photocopy canon IR 2016, mã lỗi máy photocopy canon IR 2020, máy photocopy canon IR 2016 báo lỗi, máy photocopy canon IR 2020 báo lỗi,  canon IR 2016 E000-0000, canon IR 2016 E001-0000, canon IR 2016 E001-0001, canon IR 2016 E002-0000, canon IR 2016 E003-0000, canon IR 2016 E003-0001, canon IR 2016 E007-0000, canon IR 2016 E010-0000, canon IR 2016 E019-0001, canon IR 2016 E019-0002, canon IR 2016 E052-0000, canon IR 2016 E100-0000, canon IR 2016 E197-0000, canon IR 2016 E500-0000, canon IR 2016 E520-0000, canon IR 2016 E531-0000, canon IR 2016 E540-0001, canon IR 2016 E542-0001, canon IR 2016 E739-0000, canon IR 2016 E805-0000, canon IR 2016 E808-0000

Người viết bài: Nguyễn Công

Ngày tạo: 08/09/2017

Lượt xem: 214

Lựa chọn đánh giá

Tổng số đánh giá: 7

Điểm đánh giá: 5

0988553353